joomplu:9281

a-1
 

Uczniowie ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Stypendium udzielane jest na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki przez ucznia poza jego miejscem zamieszkania i przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do szkoły dla dzieci lub młodzieży prowadzonej przez Powiat Buski,

2) pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 1 011 zł. lub kwoty 1 146 zł. dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności),

3) mieszka poza miejscowością będącą siedzibą szkoły, w której pobiera naukę
i dojeżdża do szkoły środkami komunikacji publicznej,

4) udokumentuje poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców ucznia – w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni,

2) pełnoletniego ucznia.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Szkoły w zakładce dla uczniów -> druki dla uczniów.

1) Wniosek
2) Zal. 1 Klazula infroamcyjna
3) Zal. 2 Oświadczenie o dochodach
4) Oświadczenia

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa w sekretariacie szkoły do 15.09.2021 r.

Uczniowie ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju w roku szkolnym 2021/2022 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Stypendium udzielane jest na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki przez ucznia poza jego miejscem zamieszkania i przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do szkoły dla dzieci lub młodzieży prowadzonej przez Powiat Buski,

2) pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 1 011 zł. lub kwoty 1 146 zł. dla rodzin, których dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności),

3) mieszka poza miejscowością będącą siedzibą szkoły, w której pobiera naukę
i dojeżdża do szkoły środkami komunikacji publicznej,

4) udokumentuje poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców ucznia – w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni,

2) pełnoletniego ucznia.

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Szkoły w zakładce dla uczniów -> druki dla uczniów.

1) Wniosek
2) Zal. 1 Klazula infroamcyjna
3) Zal. 2 Oświadczenie o dochodach
4) Oświadczenia

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa w sekretariacie szkoły do 15.09.2021 r.

W związku z możliwością szczepienia uczniów w wieku 12 – 18 lat przeciwko Covid – 19 Dyrektor ZSTiO informuje, że szczepienia te będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach będzie realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

 • zgodę rodzica,
 • kwestionariusz,
 • kwalifikację lekarza,
 • szczepienie.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

 • I tydzień września – spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno - edukacyjnym, lekcje wychowawcze,
 • II tydzień września – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
 • III tydzień września – szczepienie uczniów.

Więcej informacji na temat szczepień można uzyskać w następujących załącznikach:

 1. https://dokumenty.mein.gov.pl/6ecb67ef-5122-451b-b342-ef13c599dc55/szczepieniaprofilaktykachorobazakaznychmaterialyedukacyjne.pdf
 2. https://dokumenty.mein.gov.pl/6f1fce9a-8999-49f2-8aa2-dc7e05592c95/szczepieniauczniowod12rokuzyciamaterialyinformacyjne.DOCX
  Godzina 9.30
 • Klasa 1Ta – s. 124
 • Klasa 1Tg – s. 114
 • Klasa 1Th – s. 122
 • Klasa 1Tk – s. G 33
 • Klasa 1Tl – s. G 30
 • Klasa 1a – s. G 44
  Godzina 10.30
 • Klasa 2 Ta – s. 114
 • Klasa 2Tk – s. 122
 • Klasa 2Tl – s. 124
 • Klasa 2a – s. G 44
 • Klasa 3Tap – s. 126
 • Klasa 3Tgp – s. 123
 • Klasa 3Thp – s. 210
 • Klasa 3Tkp – s. G 33
 • Klasa 3Tlp – s. G 30
  Godzina 11.30
 • Klasa 3 LO – s. 217
 • Klasa 3TA – s. 124
 • Klasa 3TH – s. 221
 • Klasa 3TK – s. G 33
 • Klasa 3TL – s. 122
 • Klasa 3A – s. 125
 • Klasa 4 TA – s. 218
 • Klasa 4 TG/K – s. 123
 • Klasa 4 TH – s. 222
 • Klasa 4 TL – s. G 3
Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!