joomplu:9281

a-1

Jeszcze jeden laptop użyczony uczniowi.-1Jeszcze jeden laptop trafił do rąk naszego ucznia. Miejmy nadzieję, że we wrześniu rozpoczną się zajęcia stacjonarne i uczniowie spotkają się z nauczycielami w klasach naszej szkoły.

Użyczenie laptopów-2W dniu 03.06.2020 r. pięciu uczniom naszej szkoły zostały użyczone laptopy, które posłużą im do obowiązku realizacji nauczania zdalnego. Laptopy zostały zakupione przez Powiat Buski w związku z realizacją projektu pn.: „Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Użyczenie sprzętu odbyło się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem ucznia, a Dyrektorem Szkoły i obejmuje wyłącznie okres nauki zdalnej. Po tym czasie sprzęt musi zostać zwrócony do szkoły. Życzymy uczniom efektywnego korzystania z otrzymanego sprzętu oraz sukcesów w nauce.

         Święta miłości kochanej ojczyzny,Konstytucja 3 Maja-1
         Czują cię tylko umysły poczciwe!
         Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
         Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!
                                                 Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
                                                 Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
                                                 Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
                                                 Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

                                                       (I. Krasicki – Myszeida, fragm. pieśni IX)

Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni pod nazwą „Ustawa rządowa”. Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, będąca bardzo śmiałą, jak na owe czasy, próbą zreformowania ustroju Polski szlacheckiej w duchu nowych ideałów wieku oświeconego. Główni twórcy Konstytucji to: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!