joomplu:9281

a-1

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 3 i Branżowej Szkoły Piewszego Stopnia Nr 3 w Busku-Zdroju.

30 lipca 2021 roku od 8:00 w siedzibie szkoły będą przeprowadzane badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Uwaga !!!

Obowiązuje limit – bezpłatne badania dla pierwszych 94 osób. Osoby nieprzebadane w tym dniu w szkole, muszą dostarczyć zaświadczenia od lekarza medycyny pracy we własnym zakresie.

2 sierpnia 2021 r. ogłoszone będą wyniki rekrutacji do klas pierwszych. W tym samym dniu o godz. 12:00 odbędzię się spotkanie z wychowawcami i dyrektorem szkoły.TELEFON KOMISJA REKRUTACYJNA: 41 2605549

Szkolenie na Maderze-1Planowaną na koniec marca 2020 roku mobilność kadry w ramach projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”, finansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, wreszcie udało się zrealizować na początku października. W szkoleniu Job shadowing wzięło udział troje nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych, na co dzień pracujących z młodzieżą kształcącą się na kierunku technik architektury krajobrazu.
Program szkolenia był ściśle związany z działalnością tego kierunku. Jego założeniem było porównanie standardów pracy w Polsce i Portugalii, wdrożenie się w działania branży ogrodniczej, przede wszystkim poprzez zastosowanie wiedzy w praktyce. Nauczyciele mogli zapoznać się z pracą architektów, obsługą sprzętu geodezyjnego, wykonywali obmiary na potrzeby prac projektowych oraz dokonywali inwentaryzacji wybranych fragmentów terenów zieleni. Prace pielęgnacyjne w Madeira Botanical Garden oraz aranżacja lokalnych kwietników sezonowych pozwoliły na zdobycie wielu nowych doświadczeń i umiejętności. Obserwacje pracy architektów, stosowanych programów komputerowych i rozwiązań projektowych, pozwolą na modyfikację własnego warsztatu pracy z młodzieżą po powrocie.
Mobilności w ramach programów POWER i ERASMUS+ pozwalają na poznanie innych kultur, tradycji, zachowań, możliwości rozwiązania podobnych problemów w inny sposób. Jeśli dodamy do tego niemal ciągłą komunikację w języku obcym, to sens zagranicznych szkoleń staje się oczywisty. Podnoszenie kompetencji zawodowych jest i powinno być wyzwaniem dla każdego współczesnego nauczyciela. Czerpanie z doświadczeń innych, zwłaszcza na płaszczyźnie międzykulturowej, zawsze wprowadza zmiany. Zmiany na lepsze.

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze - Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Proces kształtowania się granic i państwowości trwał aż do 1923 roku. Ostatecznie powstało wolne i niepodległe państwo polskie - II Rzeczpospolita.

Moja niepodległa

https://mojaniepodlegla.pl

Ojcowie Niepodległości

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/43988,Ojcowie-Niepodleglosci.html#

Czytaj więcej...

Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo czyli OTK w sieci-2Dwunasta edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z założenia miała być szczególna. Ze względu na rosnącą drugą falę epidemiczną organizator, Stowarzyszenie Doradców Zawodowych RP, zalecał uczestniczącym w przedsięwzięciu szkołom korzystanie z narzędzi umożliwiających zdalny kontakt. ZSTiO, jako placówka od lat uczestnicząca w kolejnych edycjach OTK, zaproponowało szkołom podstawowym skorzystanie z platformy internetowej umożliwiającej dwustronny kontakt. Tak więc 19 października przed kamerami stanęli nauczyciele kształcący młodzież w poszczególnych zawodach, informując zebranych w swoich szkołach ósmoklasistów o specyfice każdej z branż.
Dwa dni później to samo narzędzie pozwoliło na spotkanie uczniów z załogą pływającego po Bałtyku promu „Polonia”. Trzej oficerowie w gali mundurowej wyczerpująco informowali o specyfice morskiej służby i warunkach odbywania staży na pokładach tych niezwykłych statków. Jak się okazuje, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i właściwej dozie determinacji stron pokonanie licznych ograniczeń jest możliwe.

Ślubowanie-10W tym roku szkolnym uroczystość ślubowania klas pierwszych miała inny przebieg niż w poprzednich latach. Dotychczas zawsze ceremonii przewodniczył patron naszej szkoły, król Kazimierz Wielki, jednakże trudna sytuacja pandemiczna uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnego ceremoniału. Dla zachowania bezpieczeństwa, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, każda klasa pierwsza złożyła przysięgę w innym czasie. W obecności dyrekcji szkoły i wychowawcy, uczniowie obiecali sumiennie i systematyczne pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, wzorową postawą moralną i rzetelną nauką godnie reprezentować szkołę i dążyć do tego, by stać się uczciwymi ludźmi, sumiennymi pracownikami i dobrymi obywatelami naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiły cztery klasy pierwsze: trzy klasy technikum (technik budownictwa – wych. Aneta Prucnal, technik architektury krajobrazu – wych. Anna Libuda, technik logistyk – wych. Anna Kułaga) i jedna klasa BSIS – wych. Monika Kuś. Pani dyrektor Lucyna Wojnowska życzyła wszystkim pierwszoklasistom bardzo dobrych wyników w nauce oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzeń i osiągania sukcesów. Podkreśliła, że ślubowanie to niezwykle ważny dla uczniów moment, od tego bowiem dnia stają się oni pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, świadomymi swoich praw i obowiązków.

Podkategorie

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!