ORSZAK
NAJNOWSZE FILMY O NAS
LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.
Informacja prasowa: Program Polska Wschodnia promuje przedsiębiorczość wśród młodych. Pomysł to nie wszystko – biznes z Funduszami Europejskimi. Więcej ...

Dolina Nidy-6Tradycją Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju jest organizowanie szkoleń i pokazów dla młodzieży uczącej się w zawodach budowlanych. Takie działania są szczególnie ważne w roku szkolnym ogłoszonym rokiem szkolnictwa zawodowego.
W dniu 05.12.2016 r. Przedstawiciele firmy „Dolina Nidy”  Pan Tadeusz Nogacki oraz Pan Mirosław Łaszek prowadzili zajęcia przeznaczone dla uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz młodzieży technikum budowlanego. Firma ta zaprezentowała technologię wykonywania gładzi gipsowych narzucanych mechanicznie i następnie odpowiednio obrabianych do uzyskania pożądanego efektu końcowego. Każdy z uczestników, pod nadzorem przedstawicieli firmy, miał możliwość praktycznego uczestnictwa w tych pokazach. 

Zachowaj równowagę-1Nadrzędnym celem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest kształtowanie postaw i nawyków sprzyjających zdrowiu uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła od lat podejmuje działania profilaktyczne, realizuje programy prozdrowotne i współpracuje z instytucjami wspierającymi ideę zdrowego stylu życia.
Dwuletnia współpraca z Instytutem Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie oraz Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w ramach projektu Zachowaj Równowagę zaowocowała otrzymaniem przez naszą szkołę certyfikatu i listu gratulacyjnego od kierownika projektu prof. dra hab. n. med. Mirosława Jarosza. Podczas dwóch lat wielokierunkowych działań zespół nauczycieli ZSTiO edukował uczniów, szkolił nauczycieli i pedagogizował rodziców w zakresie postaw i nawyków prozdrowotnych. Uzyskanie certyfikatu to kolejny krok na drodze szerzenia idei poszanowania zdrowia i życia, której celem jest  włączenie naszej szkoły do Sieci szkół promujących zdrowie.

 

Konkurs literacki-718 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Uzasadniając swoją decyzję, senatorowie podkreślili, że Henryk Sienkiewicz, „poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”. Okazją do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku jest fakt, że właśnie w tym roku przypada setna rocznica śmierci pisarza.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, chciał oddać należny hołd Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei zawartych w jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości. Henryk Sienkiewicz – jak głosi senacka uchwała – „w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy".
Rok Henryka Sienkiewicza stał się wspaniałą okazją do przybliżenia naszym uczniom barwnego życia pisarza, publicysty i podróżnika. W związku z tym członkowie Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, przy współpracy z biblioteką szkolną, zorganizowali konkurs wiedzy o życiu i twórczości tego wybitnego twórcy. Do udziału zgłosiło się wielu chętnych uczniów z klas technikalnych, którzy ubiegali się o miano znawcy życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

Uczniowie w biurze projektowym.-1W dniu 1.12.2016 r. uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć Szkolnego Koła Budowlanego odwiedzili biuro projektowe STUDIO TM świadczące kompleksowe usługi projektowe. Wychowankowie zadawali pytania projektantowi Panu Romanowi Jureckiemu związane z etapami tworzenia dokumentacji projektowej. Projektant udostępnił młodzieży do wglądu przykładową dokumentację. Jako ciekawostkę należy dodać, że właściciel biura przedstawił plany zagospodarowania miasta  Buska Zdroju z okresu międzywojennego oraz projekt domu na ulicy Kilińskiego z okresu zaborów. Na zakończenie wizyty projektant wręczył uczniom katalogi z gotowymi projektami domów oraz przykładowe projekty architektoniczne, które to zostaną wykorzystane na zajęciach z rysunku technicznego i dokumentacji budowlanej.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!