ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

17 listopada 2017 roku,  podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych ZSTiO w Busku-Zdroju, zorganizowanej w hali PMOS, wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego obiektu dydaktycznego naszej szkoły. Wszystkich zebranych powitała p. dyrektor Lucyna Wojnowska, która w krótkim przemówieniu pogratulowała uczniom dobrego wyboru kierunków kształcenia oraz życzyła im bardzo dobrych wyników w nauce i wytrwałości w dążeniu do zrealizowania zamierzonych celów. Podkreśliła również wyjątkowy charakter piątkowego wydarzenia, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnego dla całej społeczności szkolnej projektu. Uroczystość, swoją obecnością uświetniło wiele znamienitych osobistości, m. in. poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Krystian Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Jan  Bartosik, reprezentujący Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, Starosta Buski - Jerzy Kolarz,  Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora oraz inni zaproszeni goście. Zgodnie z naszą długoletnią tradycją, na uroczystość przybył również nasz patron, król Kazimierz Wielki, w rolę którego wcielił się uczeń klasy IV T G/K – Karol Błach,  przywożąc w darze akt erekcyjny. Po okolicznościowych przemówieniach, uczeń kl. IV T A Jakub Wenda, pełniący rolę mistrza ceremonii, odczytał akt erekcyjny, który został podpisany przez przedstawicieli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, przedstawicieli Zarządu Powiatu Buskiego oraz dyrektorów Jednostek Oświatowych. Następnie, do specjalnie przygotowanej tuby, włożono podpisany dokument, piątkowy numer gazety Echo Dnia, trzos z monetami oraz pamiątkowe fotografie szkolne. Oficjalnego aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonali przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, dyrektorzy placówek oświatowych objętych projektem, wykonawcy oraz uczniowie nowo budowanej szkoły, z królem Kazimierzem Wielkim na czele. Monarcha, z wielkim dostojeństwem umieścił metalową tubę z aktem erekcyjnym w otworze południowej ściany nowo wznoszonego budynku dydaktycznego ZSTiO, a potem specjalnie do tego celu zakupioną kielnią, wybrani przedstawiciele: poseł, marszałek, starostowie, burmistrz, radni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, budowlańcy oraz uczniowie, zamurowali wycięcie w murze. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Paweł Dyląg, wikariusz buskiej parafii Świętego Brata Alberta, w asyście wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny księdza Roberta Woszczyckiego.

Czytaj więcej...

Odnawialne żródła energii-1213 listopada przedstawiciel firmy SolarX S.C. Krzysztof Szymański zaprezentował uczniom klas pierwszych i drugich, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, działanie instalacji fotowoltaicznej. Podczas prelekcji szczegółowo omówił poszczególne elementy instalacji oraz przedstawił obiekty znajdujące się na terenie Buska-Zdroju i okolicznych miejscowości, które posiadają już taką instalację. Uczniowie byli bardzo zainteresowani spotkaniem, o czym świadczyły zadawane przez nich pytania.

Późne wtorkowe popołudnie 7 listopada zgromadziło w kilku salach budynku C kilkudziesięciu uczniów różnych kierunków kształcenia zainteresowanych udziałem w zagranicznych stażach organizowanych w ramach programu Erasmus+. Adepci architektury krajobrazu, geodezji, hotelarstwa czy przyszli monterzy systemów suchej zabudowy w skupieniu pochylili się nad kilkuetapowym zadaniem z języka angielskiego starając się osiągnąć jak najlepszy wynik. To właśnie uzyskane w ten sposób noty, obok punktów za średnią ocen zadecydują o tym, kto wybierze się do Portugalii czy Wielkiej Brytanii.
Projekt „Myślenie ponad granicami”, w ramach którego uczniowie uzyskują szanse na odbycie zagranicznych staży to kolejny dowód na skuteczność kadry ZSTiO w pozyskiwaniu unijnych funduszy na przeprowadzenie atrakcyjnych form kształcenia naszych uczniów.  Warta podkreślenia jest przy tym dbałość, aby szanse wyjazdu zyskali zarówno uczniowie klas technikalnych, jak i zasadniczej szkoły zawodowej. Jedynym warunkiem jest wspomniane wcześniej zaangażowanie w naukę mierzone średnią ocen oraz wynikiem testu z języka obcego. Doświadczenia lat ubiegłych dowodzą, że zagraniczne staże zdecydowanie podnoszą poziom profesjonalizmu ich uczestników. Jesteśmy przekonani, że bieżąca edycja programu Erasmus+ również to potwierdzi.

Portugalia, Niemcy, Malta i Grecja to kraje, w których przedstawiciele kadry zarządzającej i uczącej w ZSTiO w Busku-Zdroju będą podnosić swoje kwalifikacje. A wszystko to... dzięki projektowi, który rozpoczął się już w lipcu 2017 roku. Projekt ten zatytułowany „Teaching without borders" czyli „Nauczanie bez granic" został dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". Kolejnym ważnym elementem pracy nauczycielskiej w ZSTiO jest trwająca od dwóch lat współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!