ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Geodeci w Starostwie Powiatowym-5W piątek 1 grudnia 2017 r. młodzież z klasy trzeciej i czwartej kształcąca się w zawodzie technik geodeta miała możliwość uczestniczenia w niecodziennych zajęciach, które odbyły się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Wydziale Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  oraz  w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wizytę rozpoczęto krótkim spotkaniem z Kierownikiem Wydziału Katastru Nieruchomościami Panem Marianem Szymańskim. W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Lidia Brych i Pani Małgorzata Garczyńska zapoznały młodzież z dokumentacją gromadzoną w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zasadami kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu i udostępniania go do prac  geodezyjnych. W Wydziale Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami uczniowie uzyskali informacje na temat bazy danych ewidencji gruntów i budynków i sposobów aktualizacji tych danych. Uczestniczyli w warsztatach, uczyli się wypełniać wnioski o wydanie danych ewidencyjnych z katastru nieruchomości.
Kolejny etap zajęć został przeprowadzony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Kierownik Zespołu Pani Joanna Garstka objaśniła, w jaki sposób dokonuje się oceny przedłożonego projektu inwestycji pod kątem kolizji z innymi elementami uzbrojenia podziemnego.                                  
Zdobyte informacje na pewno będą wykorzystane przez uczniów podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Innowacyjna edukacja-428 listopada 2017 r. w Kielcach odbyło się Forum inaugurujące projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  w  ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 4.1 Innowacje społeczne Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i poprawy wizerunku kształcenia praktycznego w naszym regionie.
Głównym założeniem projektu jest ogłoszenie konkursu i wybór oraz realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego u przedsiębiorców oraz przyznanie na ten cel grantów.  Nowatorstwem w projekcie jest przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych do przedsiębiorstw w celu dostosowania umiejętności uczniów do wymagań rynku pracy. Korzyści z takiego rozwiązania są obopólne. Uczniowie lepiej poznają swój zawód, pracodawcy zaś przyszłych pracowników.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Olga Kieljańska, Daniel Misiaszek i Agnieszka Drożdżowska, przyszli architekci krajobrazu i budowlańcy, którzy na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentowali swoje prace wykonane podczas warsztatów praktycznych. Były to makiety ogrodów oraz projekty architektoniczno-budowlane zrealizowane przy wykorzystaniu oprogramowania graficznego Draf Sight i GstarCad.

Konkurs recytatorski-1Młodzi adepci sztuki pięknego słowa zaprezentowali swoje umiejętności na Przeglądzie Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbył się 17 listopada w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Ma on wieloletnią historię; propaguje piękno polskiej poezji, wzbudza ducha patriotyzmu wśród młodzieży, a przy tym popularyzuje kulturę żywego słowa i sztukę recytacji. Zaprezentowane wiersze podczas konkursu opiewały patriotyzm i bohaterstwo polskiego żołnierza. Była to niezwykła poetycka podróż w czasie. Naszą szkołę reprezentowała Maria Olszewska - uczennica klasy IV T H. Pełen ekspresji występ, umiejętności recytatorskie i wokalne sprawiły, że Maria zajęła II miejsce w konkursie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Wmurowanie kamienia węgielnego-3417 listopada 2017 roku,  podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych ZSTiO w Busku-Zdroju, zorganizowanej w hali PMOS, wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego obiektu dydaktycznego naszej szkoły. Wszystkich zebranych powitała p. dyrektor Lucyna Wojnowska, która w krótkim przemówieniu pogratulowała uczniom dobrego wyboru kierunków kształcenia oraz życzyła im bardzo dobrych wyników w nauce i wytrwałości w dążeniu do zrealizowania zamierzonych celów. Podkreśliła również wyjątkowy charakter piątkowego wydarzenia, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnego dla całej społeczności szkolnej projektu. Uroczystość, swoją obecnością uświetniło wiele znamienitych osobistości, m. in. poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego - Krystian Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Jan  Bartosik, reprezentujący Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, Starosta Buski - Jerzy Kolarz,  Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora oraz inni zaproszeni goście. Zgodnie z naszą długoletnią tradycją, na uroczystość przybył również nasz patron, król Kazimierz Wielki, w rolę którego wcielił się uczeń klasy IV T G/K – Karol Błach,  przywożąc w darze akt erekcyjny. Po okolicznościowych przemówieniach, uczeń kl. IV T A Jakub Wenda, pełniący rolę mistrza ceremonii, odczytał akt erekcyjny, który został podpisany przez przedstawicieli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, przedstawicieli Zarządu Powiatu Buskiego oraz dyrektorów Jednostek Oświatowych. Następnie, do specjalnie przygotowanej tuby, włożono podpisany dokument, piątkowy numer gazety Echo Dnia, trzos z monetami oraz pamiątkowe fotografie szkolne. Oficjalnego aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonali przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, dyrektorzy placówek oświatowych objętych projektem, wykonawcy oraz uczniowie nowo budowanej szkoły, z królem Kazimierzem Wielkim na czele. Monarcha, z wielkim dostojeństwem umieścił metalową tubę z aktem erekcyjnym w otworze południowej ściany nowo wznoszonego budynku dydaktycznego ZSTiO, a potem specjalnie do tego celu zakupioną kielnią, wybrani przedstawiciele: poseł, marszałek, starostowie, burmistrz, radni, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, budowlańcy oraz uczniowie, zamurowali wycięcie w murze. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Paweł Dyląg, wikariusz buskiej parafii Świętego Brata Alberta, w asyście wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny księdza Roberta Woszczyckiego.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd