ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

To już lato...-54Dla wielu z nas długo wyczekiwany moment, choć może nie dla wszystkich… W piątek 23 czerwca 2017 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku Zdroju. Uroczystość  uświetnili swoim przybyciem przedstawiciele  rodziców klas trzecich kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową, Pan Grzegorz Rąpel, Dyrektor Hotelu Słoneczny Zdrój oraz Pani Mariola Prędka, Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
Podczas uroczystości Pani Dyrektor Lucyna Wojnowska wręczyła nagrody i stypendia dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz reprezentowali szkołę podczas imprez sportowych. Należy tutaj wspomnieć o naszych uczennicach Martynie Łukasik z klasy I T H/K, która uzyskała średnią z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na poziomie 5,79 i została Stypendystką Rady Ministrów oraz Ewie Kucharz z klasy III T H, która ze średnią 5,13 otrzymała Stypendium Starosty Buskiego. Z kolei pierwsze w historii szkoły stypendium patronackie, ufundowane przez buski Hotel Słoneczny Zdrój, otrzymała Dagmara Smogór, uczennica klasy I T H/K.

Czytaj więcej...

II Forum Zawodowe-4W miniony piątek 9 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Zdrój” w Busku-Zdroju odbyło się Forum Zawodowe pod hasłem „Szkoła w działaniu” zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Kazimierza Wielkiego. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Lucyna Wojnowska – dyrektor ZSTiO w Busku-Zdroju. W pierwszej części Forum poszczególne grupy zawodowe reprezentujące kierunki kształcenia ZSTiO prezentowały wyniki swojej całorocznej pracy w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi – pracodawcami, ekspertami poszczególnych branż, uczelniami. Przedstawiono slajdy z wycieczek przedmiotowych, warsztatów, kontaktów z pracodawcami firm.  Podejmowane przedsięwzięcia mają na celu lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na otwarty rynek pracy.
Następnie odbyła się prezentacja efektów z projektu „4 Proffessions 4 Great Future” zrealizowanego w ramach programu Erazmus+. O jego założeniach i osiągniętych efektach opowiedziała Pani Iwona Makowska, główny koordynator projektu. Goście Forum zostali zaproszeni do obejrzenia filmu propagującego ideę programu Erasmus+. Połączono się również drogą elektroniczną z panią Amelią Wójcik - partnerem ZSTiO w realizacji staży w Hiszpanii. Należy podkreślić, że w bieżącym roku szkolnym młodzież naszej szkoły uczestniczyła w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Niemczech.

Czytaj więcej...

Nie jestem bierny - umiem pomóc-331 maja 2017 roku uczniowie ZSTiO uczestniczyli w akcji profilaktycznej „Nie jestem bierny - umiem pomóc”. Prowadzący spotkanie ratownik wodny i medyczny - pan Norbert Nowak omówił schematy postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Prelegent szczególną uwagę poświęcił zagrożeniom podczas wakacji, przestrzegł młodzież przed brawurowymi skokami do wody i omówił postępowanie ratownicze podczas wypadków komunikacyjnych. Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładu i chętnie włączali się w część pokazową spotkania. Na koniec akcji młodzież zadawała pytania i konwersowała z ratownikiem na temat zdarzeń potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu osobistemu, zdrowiu i życiu. 

Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK -427 maja 2017 r. drużyna ZSTiO w składzie: Anna Bułaj, Małgorzata Czekaj, Wiktoria Graca, Eliza Kozioł, Mariusz Komasara i Arkadiusz Jurkowski wzięła udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Sandomierzu. Uczniowie zmierzyli się z siedmioma trudnymi stacjami, na których musieli udzielać pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W kategorii pożarnictwo grupa ZSTiO zajęła I miejsce natomiast w kategorii bezpieczeństwo II lokatę. Młodzi ratownicy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy.      
Umiejętność udzielania pomocy drugiemu człowiekowi w celu ratowania życia, to jedna z najważniejszych i najbardziej potrzebnych kompetencji. Nasi uczniowie zaprezentowali wysoki poziom i udowodnili, że potrafią wspólnie działać w trudnych sytuacjach.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!