joomplu:9281

a-1

Logistyka na wesoło-1Uczniowie klas logistycznych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w bardzo aktywny sposób zaprezentowali zawód logistyka. Przeprowadzili dla przyszłych logistyków lekcje pod hasłem "Logistyka na wesoło", które przybliżyły uczniom umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu.
Zaprojektowanie obiektu logistycznego lub środka transportu z klocków LEGO, sklejanie drewnianych modeli, ułożenie wiersza "Lekcja logistyki na wesoło" oraz rozwiązanie tematycznej krzyżówki, to tylko niektóre z zadań, z którymi uczniowie zmagali się podczas tych zajęć.
Zawodom towarzyszyło logistyczne przesłanie: „Czas jest ważny w logistyce ale pamiętajmy również o rzetelności i jakości”! Celem tej zabawy było również pokazanie uczniom, w jaki sposób logistyka w dzisiejszych czasach radzi sobie z minimalizacją strat i ubytków w magazynowaniu i przemieszczaniu ładunków.

Targi edukacyjne 28.02.2020-1Przedstawiciele młodzieży, kształcącej się w zawodzie TECHNIK GEODETA brali aktywny udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się na terenie Hali Sportowej w dniu 28.02.2020r.
Podczas targów uczniowie prezentowali nowoczesne instrumenty pomiarowe, które znajdują się na wyposażeniu szkoły między innymi odbiorniki GPS, tachimetry elektroniczne, niwelatory cyfrowe.

Ponieważ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących od kilku lat współpracuje z bałtyckim przewoźnikiem promowym Unity Line w zakresie organizowania staży dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, kadra szkoły zapraszana jest do udziału w cyklicznych szkoleniach mających na celu doskonalenie tej formy kooperacji obydwu podmiotów.

Z inicjatywy organizatora przedsięwzięcie przyjmuje formę rejsu okrężnego odbywanego na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście, co daje kadrze możliwość zapoznania się z warunkami odbywania uczniowskich staży. Omówione zostały ponadto aspekty organizacyjno-formalne, a także- co szczególnie istotne- nawiązano kontakty z kadrą innych szkół kształcących przyszłych hotelarzy. To z kolei ułatwi w przyszłości wiele wspólnie podejmowanych działań, jak chociażby przyjmowanie wolontariuszy przybywających do Polski w ramach różnego rodzaju akcji edukacyjnych i wolontaryjnych.

Szczególnym efektem wspomnianego udziału kadry ZSTiO w rejsie okrężnym było zorganizowanie wizyty studyjnej pracowników i personelu pokładowego Unity Line, która została zorganizowana w lutym 2020.

Geodeci w parku zdrojowym.-1W roku szkolnym 2019/2020 grupa uczniów klasy 2 TGK kształcąca się w zawodzie technik geodeta miała możliwość zapoznania się z obsługą geodezyjną przebudowy otoczenia Sanatorium Marconi w Parku Zdrojowym. Młodzież wykonała pomiary wysokościowe, które miały na celu określenie wysokości w państwowym układzie odniesienia „ Kronsztad" elementów uzbrojenia terenu m. in. Studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, zasuw wodnych. Do pomiarów zastosowano instrumenty geodezyjne dostępne w szkole.

Z wizytą na Politechnice Świętokrzyskiej-47 stycznia 2020 roku uczniowie klas maturalnych, korzystając z zaproszenia Politechniki Świętokrzyskiej, odwiedzili Wydział Budownictwa i Architektury tej uczelni. Pracownicy Działu Promocji i Działu Kształcenia przedstawili historię kieleckiej uczelni oraz zaprezentowali ofertę edukacyjną, zachęcając przyszłych studentów do podjęcia w studiów właśnie w tym mieście. . Uczniowie mieli również możliwość zwiedzania nowoczesnych laboratoriów badawczych w zakresie materiałów budowlanych, technologii betonu, materiałów i nawierzchni drogowych i diagnostyki obiektów technicznych. Laboratoria te zostały utworzone w ramach realizowanych przez uczelnię programów unijnych. Wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiają wykonywanie badań na światowym poziomie. Chociaż na wybór ścieżki edukacyjnej nasi maturzyści mają jeszcze kilka miesięcy, to na pewno informacje, które uzyskali w czasie spotkań z pracownikami, pomogą im w podjęciu właściwych decyzji.

Spotkanie z Łukaszem CHwalikiem-1Tuż przed bożonarodzeniową przerwą świąteczną Zesspół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących miał okazję gościć kogoś szczególnego – pana Łukasza Chwalika, managera działu HSK w jednym z hoteli w Beverly Hills, USA.

Klasy kształcące młodzież w kierunku technik hotelarstwa stawiły się w komplecie, co nie może dziwić zważywszy osobę prelegenta i temat jego wystąpienia. Rodowity buszczanin to typowy przykład self-made man’a, człowieka sukcesu.

Z wykształcenia ratownik medyczny przypadkiem podjął pracę w jednym z krakowskich sieciowych hoteli, by po latach intensywnej pracy i kolejnych awansów objąć kierownicze stanowisko we wspomnianym obiekcie.

Recepta wydaje się być banalnie prosta – świetna i ciągle doskonalona znajomość języka angielskiego, żelazna samodyscyplina i determinacja w dążeniu do wytyczonego celu.

Licznie zebrana młodzież z uwagą wysłuchała barwnej, skrzącej się dowcipem opowieści, po czym nastąpiła seria pytań dotyczących branży.

Konkluzja jest jednoznaczna- hotelarstwo czy szerzej turystyka czy to dziedziny, które mogą uczynić życie ciekawym, pozwalają na poznawanie nowych miejsc i ludzi. Trzeba tylko umieć właściwie wykorzystać szanse, jakie daje nam los. 

Get ready for Xmas.-33W dniu 19 grudnia 2019 r. w zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju odbyła się druga edycja konkursu językowo – hotelarskiego Get ready for Xmas. Do konkursu zgłosiły się 3 zespoły, dwa z klas pierwszych i jeden z klasy drugiej. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować aranżację stołu dla dwóch osób na kolację wigilijną.
Jury w skład którego wchodzili:  pani wicedyrektor do spraw przedmiotów zawodowych Anna Kosela jako przewodnicząca, pani Ewa Charczuk jako specjalista języka angielskiego w  branży hotelarskiej oraz pan Wojciech Faryś jako specjalista w zakresie hotelarstwa, miało twardy orzech do zgryzienia, jako że dekoracje zapierały dech w piersiach.
Po długich obradach zdecydowano że I miejsce otrzyma klasa I T hp, II – klasa I T H, a III – klasa II T H. Jury uzasadniło swoją decyzję, a pamiątkowe dyplomy i upominki od organizatorów wręczyła pani dyrektor szkoły – mgr Lucyna Wojnowska.
Mamy nadzieję, że konkurs będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem uczniów klas hotelarskich i w przyszłej edycji uczestników będzie więcej.

Hotelarze w UROCZYSKU-8Ostatni listopadowy weekend uczniowie uczestniczący w projekcie „Hotelarze przyszłości” gościli w czterogwiazdkowym hotelu „Uroczysko” w Cedzynie. Podczas zajęć grupowych młodzież zapoznała się z aspektami obsługi gości targowo-kongresowych, a po ich zakończeniu… no cóż, wedle gustu i upodobań: basen, sauna, jacuzzi, grota solna, bilard. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Jeśli dodać do tego serdeczne nastawienie kadry prowadzącej szkolenie, trudno się dziwić, że niektórzy z uczestników tuż po powrocie dopytywali o możliwość powtórzenia takiego wyjazdu.

Olimpiada Budowlana - etap szkolny-6Dnia 22.11.2019 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego odbył się etap szkolny XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Do etapu szkolnego przystąpiło 18 uczniów. Największą liczbę punktów uzyskali Doroz  Michał, Biały Krystian i Masłowski Mariusz. Uczniowie zostali zgłoszeni do etapu Okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Pasja, profesja, powołanie-54„Pasja, profesja, powołanie” - to tegoroczne motto Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W działaniu realizowanym w buskiej „Budowlance” uczestniczyło prawie stu uczniów ze szkół podstawowych oraz prawie pięciuset uczniów uczęszczających do ZSTiO, którzy stoją przed decyzjami dotyczącymi przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Program imprezy opierał się na pięciu panelach, wśród których znalazły  się warsztaty, konwersatoria i dyskusje prowadzone przez ekspertów w dziedzinie logistyki, hotelarstwa, geodezji i budownictwa. Ponadto, młodzież mogła skorzystać z porad specjalistów i spotkać się z pracodawcami. Nie zabrakło również prezentacji dokonań placówki w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+ , PO WER, „Dobry start”,  a także inicjatyw szkolnego wolontariatu. Uczniowie mogli zapoznać się nie tylko ze szkołą, ale i z rówieśnikami, nauczycielami, a także bogatą ofertą edukacyjną. Ósmoklasiści mieli możliwość zapytania starszych kolegów jaka panuje atmosfera, jak wygląda szkolny rozkład zajęć.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez ZSTiO.

Budowa tężni-4Dnia 03.10.2019 roku uczniowie klasy IV T A kształcący się w zawodzie technik budownictwa wraz z opiekunami odwiedzili teren budowy tężni solankowej w Parku Zdrojowym  w Busku-Zdroju. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologiami poszczególnych etapów budowy. Kierownikiem jest pan Sylwester Przanowski, któremu uczniowie zadawali pytania dotyczące zastosowanych materiałów, dokumentacji projektowej i przetargowej.

Wycieczka przedmiotowa logistyków-3Dnia 30.09.2019 uczniowie klasy II TL, uczący się w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej. Wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych udali się do marketu budowlanego "Mrówka" w Busku-Zdroju. Kierownik sklepu oprowadził uczniów po poszczególnych działach magazynowych zapoznając ich z procedurami przyjęć, wydań, zwrotów i systemami informatycznymi. Wyjście to miało bardzo duże znaczenie dla młodzieży, bowiem wzbogaciło ono teoretyczną wiedzą zdobytą na lekcjach doświadczeniem praktycznym.   

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd