joomplu:9281

a-1

Począwszy od czerwca 2016 roku pełnoletni uczniowie klas technikum hotelarskiego w ZSTiO zyskali szansę odbywania praktyk na pokładach pasażersko-samochodowych promów pływających pomiędzy Świnoujściem a Ystad w Szwecji. Staże są organizowane przez armatora – firmę Unity Line i obejmują pełen zakres czynności typowych dla tego zawodu- zarówno zajęcia w składzie housekeepingu, restauracji, recepcji czy strefie wolnocłowej statku. Praktykanci doskonalą umiejętności zawodowe, a na koniec uzyskują dwujęzyczny certyfikat, który stanowi dodatkowy atut w późniejszym poszukiwaniu pracy.

Pod koniec maja bieżącego roku, po ogłoszeniu przez Narodową Agencję wyników kolejnego konkursu okazało się, że dzięki bardzo wysokiej nocie punktowej (96/100) do realizacji skierowany został projekt pod nazwą „4 Professions 4 Great Future”. Jego istotą jest przeprowadzenie w ciągu dwóch najbliższych lat serii wyjazdów na praktyki zagraniczne do Niemiec, Anglii oraz Hiszpanii.

Tym razem beneficjentami będą uczniowie kształcący się w obydwu typach szkół profilu budowlanego, czyli zarówno technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej, oraz przyszli technicy architektury krajobrazu, geodezji oraz hotelarstwa.

Co istotne, uczniowie nie tylko nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbyciem zagranicznych praktyk, ale otrzymują ponadto kieszonkowe i możliwość udziału w programie kulturowym.

Warto przy tym pamiętać, że uczestnicy wyjazdowych staży zawodowych na ich zakończenie otrzymują dokument Europass-Mobilność opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas europejskiej ścieżki kształcenia oraz ECVET- Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym. Zadaniem wymienionych dokumentów jest   ułatwienie uznawania kwalifikacji zdobytych w instytucji za granicą.

Starania ZSTiO o pozyskiwanie atrakcyjnych możliwości szkolenia praktycznego nie ograniczają się jedynie do pozyskiwania środków unijnych. Dzięki aktywności kadry uczniom technikum hotelarskiego zapewniono możliwość odbywania praktyk na promach pływających z Polski do Szwecji. Również w tym przypadku praktykanci nie ponoszą żadnych kosztów,
a ponadto otrzymują stosowne dokumenty, które w przyszłości z pewnością będą stanowić mocny punkt ich zawodowego CV.

Miejsce odbywania stażu zagranicznego: Niemcy, Frankfurt nad Odrą.
Grupa z ZSZ 10 osób,
Grupa z Technikum 10 osób.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju 2 tygodnie października 2013r. spędzili w Niemczech, gdzie odbyli staż. Od 6 do 19 października kształcili się i doskonalili swe umiejętności w pracach murarskich.

Staż odbywali w  Zakładzie Promowania i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Zajęcia zagraniczne zostały zrealizowane w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości”.

Uczniowie drugiej i trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Busku-Zdroju, kształcący się w zawodach posadzkarz i murarz do wyjazdu na staż przygotowywali się już od czerwca. Podczas odbywania stażu w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą wykonywali prace w zakresie robót budowlanych z naciskiem na roboty murarskie. Ponadto doskonalili język niemiecki  oraz poznawali środowisko zawodowe.

Podczas pobytu w Niemczech we Frankfurcie nad Odrą uczniowie mieli możliwość wykorzystania w zajęciach praktycznych wiedzy nabytej w czasie zajęć szkolnych teoretycznej i przekonania się, jak bardzo ta wiedza jest przydatna. Realizacja projektu zwiększyła ich kompetencje językowe oraz wiarę w swoje możliwości.

 

Uczniowie, oprócz doskonalenie swych umiejętności, mieli niepowtarzalną okazję, by poznać kulturę niemiecką oraz udoskonalić kompetencje językowe  w zakresie słownictwa niezbędnego w sytuacjach codziennych i wynikających z wykonywanych zadań.

Staż zagraniczny to nie tylko praca. Odbywający go uczniowie w czasie wolnym zwiedzili Berlin, Frankfurt nad Odrą oraz jego okolice. Chodzili też na strzelnicę, kręgielnię, korzystali z wielu innych atrakcji.

Rezultatem stażu było uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających udział w projekcie oraz dokumentu Europass Mobilność Europejskiego Certyfikatu Mobilności.

Dzięki temu wyjazdowi młodzież ma możliwość stać się bardziej konkurencyjna na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Nowe doświadczenia i umiejętności uczniów
z pewnością zaprocentują w ich przyszłej pracy zawodowej.

Opiekę nad młodzieżą podczas praktyk sprawował nauczyciel  przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, pan Sławomir Maj.

Rok szkolny 2014/2015 przyniósł finansowany w ramach programu Erasmus+ wyjazd do Wielkiej Brytanii przyszłych architektów krajobrazu, budowlańców i hotelarzy.

 W ramach projektu „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” budowlańcy przyuczali się do zawodu w firmie „Regina Construction”, która zajmuje się renowacją starych i budową nowych budynków na terenie Stafford, położonego w samym sercu West Midlands. Architekci krajobrazu szlifowali swoje umiejętności praktyczne w „Penguin Development”, gdzie pomagali dbać o zieleń w okolicach miasteczka. Hotelarki zdobywały doświadczenie zawodowe w małych pensjonatach, a także w  hotelach czterogwiazdkowych.

Opiekunowie praktyk wszystkich grup byli bardzo zadowoleni i ocenili uczniów na A (celujący). Praktykanci mogli również sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz poznać i porównać realia życia codziennego Anglików, gdyż pracowali w różnych rejonach i miejscach w Stafford. Dwoje uczniów – Magda i Sebastian otrzymali list pochwalny za wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków i doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Pobyt w Wielkiej Brytanii obejmował nie tylko pracę. Młodzież spędzała czas wolny w sposób przybliżający kulturę Zjednoczonego Królestwa. W trakcie weekendu odbyła się wycieczka krajoznawcza do Walii, gdzie można było podziwiać przepiękne widoki. Podsumowanie obu wyjazdów stanowiła wizyta w Londynie. Uczniowie wraz z opiekunami zobaczyli najważniejsze zabytki stolicy– Backingham Palace, Big Ben i Tower Bridge, obejrzeli dzieła sztuki w Galerii Narodowej i zrelaksowali się w Saint James Park. Niezapomnianym przeżyciem była wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madam Tussauds, gdzie można było zrobić kilka szpanerskich fotek ze słynnymi postaciami, nawet z angielską królową.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!