joomplu:9281

a-1

do projektu Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym o numerze 2019-1-PL01-KA102-063507 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodow.

 

FORMULARZ DO POBRANIA.

Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”

Informacje o projekcie

1. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
w Busku- Zdroju, w okresie od 02 września 2019 do 01 września 2021 roku.

2. Program skierowany jest do uczniów Technikum Nr 3 kształcących się w zawodach technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik  hotelarstwa, oraz technik geodeta, technik logistyk.

3. W ramach projektu zrekrutowani uczniowie wezmą udział w następujących działaniach:

1) przygotowaniu pedagogiczno – kulturowo – językowym, warsztatach psychologicznych oraz szkoleniu
z zakresu BHP.

2) Dwutygodniowych praktykach zorganizowanych w jednym z krajów: Portugalia lub Hiszpania.

4. Terminy i skład uczniowski na poszczególne staże:

1) grupa I (16 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa) – kwiecień 2020 roku,
 – staż w Portugalii.

2) grupa II (18 uczniów kształcących się w zawodzie  technik logistyk ) – wrzesień/październik  2020 roku - staż w Hiszpanii.

3) grupa III (18 uczniów kształcących się w zawodzie  technik budownictwa)  – październik  2020 roku - staż
w Hiszpanii.

4)  grupa IV (8 uczniów kształcących się w zawodzie  technik geodeta i 10 uczniów kształcących się
w zawodzie  technik architektury krajobrazu) – kwiecień 2021 roku - staż w Hiszpanii.

  W powyższych działaniach wezmą udział wszyscy zrekrutowani do projektu.

REGULAMIN PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
Formularz zgłoszeniowy (pracownik)

Poniedziałek, 27.01.2020

Wtorek, 28.01.2020

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

BHP

G33

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.

G33

2

8:20 – 9:05

BHP

G33

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.

G33

3

9:15 – 10:00

WP

G33

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.

G33

4

10:10 – 10:55

WP

G33

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.

G33

5

11:05 – 11:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

5

11:05 – 11:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

6

12:05 – 12:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

6

12:05 – 12:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

7

13:00 – 13:45

PK+podst,j.potugalskiego

G33

7

13:00 – 13:45

PK+podst,j.potugalskiego.

G33

8

13:55 – 14:40

PK+podst,j.potugalskiego

G33

8

13:55 – 14:40

PK+podst,j.potugalskiego

G33

Środa, 29.01.2020

Czwartek, 30.01.2020

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.

G33

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.

G33

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.

G33

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.

G33

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.

G33

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.

G33

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.

G33

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.

G33

5

11:05 – 11:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

5

11:05 – 11:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

6

12:05 – 12:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

6

12:05 – 12:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

7

13:00 – 13:45

PK+podst,j.potugalskiego

G33

7

13:00 – 13:45

PK+podst,j.potugalskiego

G33

8

13:55 – 14:40

PK+podst,j.potugalskiego

G33

8

13:55 – 14:40

PK+podst,j.potugalskiego

G33

 

Piątek, 31.01.2020

 

 

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

 

 

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.

G33

 

 

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.

G33

 

 

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.

G33

 

 

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.

G33

 

 

5

11:05 – 11:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

 

 

6

12:05 – 12:50

PK+podst,j.potugalskiego

G33

 

 

7

13:00 – 13:45

PK+podst,j.potugalskiego

G33

 

 

8

13:55 – 14:40

PK+podst,j.potugalskiego

G33

 

Sobota, 01.02.2020

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

-

G33

2

8:20 – 9:05

-

G33

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.

G33

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.

G33

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.

G33

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.

G33

7

-

-

-

8

-

-

-

*PK – przygotowanie kulturowe z języka portugalskiego z podstawami komunikacji
w tym języku

*J.ang. zaw. – język angielski zawodowy

* WP – warsztaty psychologiczne

W dniu 13 listopada 2019 roku odbyło się zebranie Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do wyjazdu na praktyki do Funchal w Portugalii na Maderze w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.

W skład Komisji wchodzili:

przewodniczący: Anna Kosela – wicedyrektor ZSTiO ds. kształcenia praktycznego

oraz członkowie:

1)      Ewa Charczuk – koordynator główny projektu,

2)      Iwona Makowska – koordynator merytoryczny projektu,

3)      Wojciech Faryś – nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich.

Komisja stwierdziła, że złożono 24 kwestionariusze, wszystkie wypełniono prawidłowo.

Ustalenia wyników rekrutacji

1. Komisja jednogłośnie zakwalifikowała 16 uczniów, którzy złożyli kwestionariusze osobowe wymagane w procesie rekrutacji uczestników do realizacji projektu. Protokolant sporządził listę uczniów zakwalifikowanych.

2. Pozostali uczniowie zostali umieszczeni na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością uzyskania punktów za spełnione kryteria.

3. Komisja jednogłośnie ustaliła, że zgodnie z zapisami regulaminu w przypadku rezygnacji
z wyjazdu na praktyki osoby zakwalifikowanej do wyjazdu, jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. Komisja ustaliła również, że dwie pierwsze osoby z listy rezerwowej, zgodnie z decyzją Agencji Narodowej, wezmą udział w kursie przygotowawczym.

5. Przewodniczący zamknął posiedzenie i poinformował, że w dniu 15 listopada 2019 roku nastąpi ogłoszenie list na tablicy ogłoszeń projektowych w budynku ZSTiO.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!