joomplu:9281

a-1
{phocagallery view=category|categoryid=91|imageid=1657|detail=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|float=left|displayimgrating=0|pluginlink=1}6 października grupa uczniów naszej szkoły z klas III TA i III TB/K, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, wyjechała na dwutygodniowy staż do Niemiec. Młodzież uczestniczy w realizacji projektu Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości, w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących  się i szkolących zawodowo" na zasadach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci.

Życzymy im zdobycia nowych doświadczeń oraz owocnego i miłego spędzenia czasu.
{phocagallery view=category|categoryid=88|imageid=1629|detail=2|enableswitch=1|overlib=1|piclens=1|float=left|pluginlink=1}Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju uczestnicząc w realizacji projektu pod nazwą "Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości", w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących  się i szkolących zawodowo" na zasadach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci, 6 października 2013 r. wysyła dziesięciu uczniów Technikum Nr 3 z klas III TA i III TB/K, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, na dwutygodniowy staż do Niemiec. Kolejna już grupa naszych uczniów będzie odbywać praktyki w Zakładzie Promowania i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczą w różnych kursach przygotowawczych m. in. w zajęciach: językowych (z języka  niemieckiego), z przygotowania pedagogicznego oraz z przygotowania kulturowego. Wyjazd na staż to dla uczniów wielka przygoda, a jednocześnie zdobycie nowej wiedzy  i doświadczenia, które na pewno zaowocują w przyszłej pracy zawodowej. 


19 maja 2013 dziesięciu uczniów klasy II A i III C Zasadniczej Szkoły Zawodowej wyjechali do Niemiec na praktyki zagraniczne zorganizowane w ramach projektu „ Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” na zasadach programu „ Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci pt. „Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości”. Dwutygodniowe praktyki odbywają się w Zakładzie Promowania i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w różnych kursach przygotowawczych m. in. w zajęciach:

  • językowych z j. niemieckiego
  • z przygotowania pedagogicznego
  • z przygotowania kulturowego

Mamy nadzieję, że nowe doświadczenia i umiejętności uczniów zaprocentują w przyszłej pracy zawodowej.

{phocagallery view=category|categoryid=68|limitstart=0|limitcount=10|detail=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}

Projekt dotyczy stażu zawodowego dla 2 grup młodzieży: 10 uczniów i młodocianych pracowników - uczniów szkoły zawodowej, odbywających przygotowanie zawodowe w systemie dualnym, tj. praktyczna nauka zawodu jest zorganizowana w rzeczywistym środowisku pracy u pracodawców oraz w pracowniach symulacyjnych w szkole, natomiast nauka przedmiotów teoretycznych (ogólnokształcących i zawodowych) na poziomie zasadniczym zorganizowana jest w szkole.
Grupa uczestników pochodzić będzie z branży budowlanej (murarz, posadzkarz). Drugą grupę stanowić będzie 10 uczniów w zawodzie technik budownictwa. Każda grupa wyjedzie pod opieką jednego opiekuna.
Projekt będzie obejmował uczniów II i III roku nauki ze szkoły zasadniczej i technikum. Grupę partnerską tworzą: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju jako beneficjent oraz Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berttria-Brandenburgji (Berufsfórderungswerk e.V, des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V.) w Poczdamie. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie ożywienia w sektorze budownictwa i w branżach związanych z budownictwem.
W skali kraju i regionu odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników w firmach świadczących usługi" budowlane.
Projekt ma także wzbudzić zainteresownie młodzieży nauką w zawodach budowlanych i okołobudowlanych, odkryć ich potencjał zawodowy, wyposażyć w sprawne wykonywanie zadań.
Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, ale również ważny będzie ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym,
jak i europejskim rynku pracy. Podczas pobytu zagranicznego uczestnicy praktyk zdobędą zarówno specjalistyczne kompetencje zawodowe, jak i wiedzę z innego kraju, która pozwoli im lepiej kształtować ich drogę zawodową. Udział w projekcie umożliwi uczestnikom łatwość podejmowania ciągle nowych wyzwań w różnych sytuacjach życiowych, z jakimi musi radzić sobie obywatel Zjednoczonej Europy. Wszelkie umiejętności, zdolnośd i znajomości będą rozwijane podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów. Uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności na materiałach dostępnych w warsztatach w małych grupach, wspólnie z młodzieżą z innych krajów.
Pobyt za granicą oraz zagraniczna praktyka zawodowa pokaże uczniom inne warunki kulturowe oraz potrzebę znajomości języka obcego w środowisku europejskim. Zapoznają się z fachowym słownictwem w języku niemieckim oraz będą posługiwać się językiem obcym zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Grupa partnerska uzgodniła czas trwania stażu na dwa tygodnie dla szkoły zawodowej i dwa tygodnie dla technikum. Podjęto także ustalenia co do treści programowych, biorąc pod uwagę dotychczasowe umiejętności uczniów nabyte w kraju. Wyjazd grupy pierwszej zaplanowano na miesiąc październik 2012 r, grupy drugiej na marzec 2013r. Praktyka zawodowa dla murarzy odbędzie się w wyspecjalizowanym ośrodku kształcenia zawodowego we Frankfurcie nad Odrą. Staż jest integralnie związany ze ścieżką kształcenia uczniów w kraju.                      
Absolwenci naszej szkoły mają problem z podjęciem samodzielnej pracy po ukończeniu szkoły, ponieważ okazuje się iż ich poziom przygotowania do objęcia stanowiska krótko po ukończeniu szkoły jest niski. Praktyki w zakładach pracy i na rzeczywistych budowach nie gwarantują odpowiedniego przygotowania do podjęcia samodzielnej pracy. W branży budowlanej trzeba nadążać za postępem technicznym, technologicznym i materiałowym. Wymusza on od obecnych uczniów, a przyszłych pracowników wielostronną edukację zawodową, korzystającą z doświadczeń innych krajów. Chcemy, aby uczestnicy stażu zdali sobie sprawę, że postęp techniczny, wprowadzanie nowych materiałów i technologii wymaga aktywnego uczestnictwa w procesie doskonalenia zawodowego i jest procesem ciągłym (uczenie się przez całe życie). W tym zakresie uczestnictwo w projekcie będzie wspierać ich wejście na rynek pracy poprzez poznanie nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, podniesienie wiedzy ogólnej, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, rozwój zdolności interpersonalnych. Pobyt na praktykach za granicą w centrum szkoleniowym będzie więc wystarczającym okresem do podwyższenia ich kwalifikagi. Czasami będzie to ich pierwszy samodzielny wyjazd do nieznanego środowiska.
Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!