joomplu:9281

a-1

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni.

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019, aż do 30.09.2019r. W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

1) Dodatkowe kursy umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów.

2) Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

3) Zakup wyposażenia pracowni zawodowych, w tym sprzętu TIK oraz kurs w zakresie obsługi zakupionego sprzętu dla nauczycieli.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!