joomplu:9281

a-1

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2111) oraz na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) ustalam następujący harmonogram organizacji roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju:

Data

Nazwa święta lub innego ważnego wydarzenia w życiu szkoły

Uwagi

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

23 - 31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 stycznia 2021 r.

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

4.01.2021r.  - 17.01.2021 r.

Ferie zimowe
w województwie świętokrzyskim

 

31 marca 2021 r.

 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych ustalony
w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej

1– 6.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego
w klasach programowo najwyższych w technikum

 

01 maja 2021 r.

Święto Pracy

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

03  maja 2021 r.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

04  maja 2021 r.

Pisemny egzamin maturalny
z języka polskiego

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych ustalony
w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

05  maja 2021 r.

Pisemny egzamin maturalny
z matematyki

 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych ustalony
w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

06  maja 2021 r.

Pisemny egzamin maturalny
z języka angielskiego

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych ustalony
w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od zajęć lekcyjnych

4 czerwca 2021 r.

 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych ustalony
w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego

7 czerwca 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie– część pisemna

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych ustalony
w oparciu o opinię Rady Pedagogicznej

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego we wszystkich typach szkół

 

 

26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

Ferie letnie

 

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd