joomplu:9281

a-1

Termin realizacji: 02.06.2022 (czwartek), 9:45 – 14:00

Informacje ogólne:

Gra miejska zakłada rywalizację sześciu 4-osobowych grup uczniów klasy 7 lub
8 reprezentujących szkoły podstawowe powiatu buskiego i okolic. Ideą przedsięwzięcia jest poznanie historii Buska-Zdroju w oparciu o wybrane, charakterystyczne punkty miasta, zlokalizowane
w okolicach BSCK.

Impreza zostanie zorganizowana przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury oraz nauczycieli ZSTiO we współpracy z młodzieżą działającą w Szkolnym Kole Wolontariatu. Obszar przygotowanych zadań dla młodzieży szkół podstawowych obejmuje: Hotel Bristol****, „Byczą Górę”, Sanatorium Marconi, Uzdrowisko S.A. , „Małpi Gaj”, Imosówkę. W lokalizacjach tych uczniowie będą poznawali specyfikę i zarys historyczny danego miejsca oraz rozwiązywali zadania logiczno-zręcznościowe, za które będą mieli przyznawane punkty.

Rozpoczęcie, podsumowanie i zakończenie gry miejskiej odbędzie się w budynku BSCK. Po przeprowadzeniu instruktażu dotyczącego poszczególnych zadań dla grup biorących udział w Grze Miejskiej nastąpi losowanie punktów startowych, do których zostaną one skierowane. Każde stanowisko zadaniowe będzie koordynowane przez dwóch wolontariuszy oraz opiekuna – nauczyciela delegowanego przez ZSTiO. Gra Miejska przewiduje przeprowadzenie 6 zadań logiczno-zręcznościowych oraz jednego zadania podsumowującego (odgadnięcie hasła). Czas przewidziany na każde zadanie wraz z przemieszczeniem się do kolejnego punktu – ok. 20 min.

Po przeliczeniu uzyskanych punktów, zostanie wyłoniona lista zwycięzców, którzy otrzymają nagrody zgodnie z przyjętym regulaminem. W przerwie od zakończenia zadań do ogłoszenia wyników, młodzież ma zapewniony poczęstunek.

Szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna, złożona z 4 uczniów klas 7 lub 8 wraz
z opiekunem. Uczniowie muszą posiadać zgody rodziców dostępne w załączniku formularza zgłoszeniowego do Gry Miejskiej. W dniu planowanej imprezy uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem grupowym.

Harmonogram Gry Miejskiej:

9:45 – zebranie zgłoszonych drużyn i potwierdzenie uczestnictwa (BSCK)

10:00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy, losowanie stanowisk, przemieszczenie się drużyn do miejsc zadaniowych

10:40 - 12:40 - przeprowadzenie 6 konkurencji w lokalizacjach: Hotel Bristol****, „Bycza Góra”, Sanatorium Marconi, Uzdrowisko S.A. , park „Małpi Gaj”, Imosówka

13:00 – zbiórka w BSCK, poczęstunek

13:00 – 13:30 – posiedzenie Komisji Konkursowej, podliczenie punktów i wyłonienie zwycięzców

13:35 – Wręczenie nagród i dyplomów

13:50 – Podsumowanie i zakończenie imprezy

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Regulamin Gry Miejskiej Boodzenie booskich duchów

Załącznik nr 2 – Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 – Zgoda Rodziców

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!