Obrazy na czoło-8

a-1

Uwaga Internauci!

 

Dla wszystkich, którym znudzi się słodkie, wakacyjne lenistwo, mamy ciekawe propozycje na rozrywkę i naukę w internecie:

 

1. Tanie i oryginalne ubrania i dodatki, nie tylko znanych firm, ale także początkujących, polskich projektantów.

    www.decobazaar.com

2. Darmowe, internetowe lekcje języka włoskiego, prowadzone w języku angielskim.

   www.youtube.com/user/marconisida

3. Dla wszystkich kibiców piłki nożnej, strona o nowościach piłkarskich.

   www.piłkanożna.pl

4. Fani muzyki, znajdą na tej stronie,  nie tylko teledyski, ale również recenzje i ciekawostki na tematy muzyczne.

    www.muzyka.pl

5. Interesujące i piękne obuwie, a także odzież pod adresem:

   www.butyk.pl

6. Dla osób, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje, portal podróżniczy, na którym można zobaczyć opinie i zdjęcia różnych ciekawych miejsc na świecie.

   www.podróże.kondi.pl

 

 

Praca w Chmurze "Cloud Computing"

 

Coraz częściej każdy z nas spotyka się z pojęciem "Cloud Computing" czy też praca w chmurze, co kryje się za tą tajemniczą nazwą. Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie zakupuje sprzętu ani oprogramowania. Termin "chmura obliczeniowa" związany jest z pojęciem wirtualizacji. Model "chmury obliczeniowej" historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

Chmury obliczeniowe możemy podzielic na:

 • prywatne (ang. Private cloud), będące częścią organizacji, aczkolwiek jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi,
 • publiczne (ang. Public cloud), będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą (np. Amazon.com, Google, Microsoft itd.),
 • hybrydowe (ang. hybrid), będące połączeniem filozofii chmury prywatnej i publicznej. Pewna część aplikacji i infrastruktury danego klienta  pracuje w chmurze prywatnej, a część jest umiejscowiona w przestrzeni chmury publicznej.

Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego, klient płaci za możliwość tworzenia arkuszy, nie jest natomiast świadomy gdzie oprogramowanie jest fizycznie zainstalowane, na jakim sprzęcie ani gdzie zapisywane są dane oraz jakie inne usługi są wykorzystywane by dostarczyć tę, którą jest zainteresowany. Cloud oznacza wirtualną chmurę usług dostępnych dla klienta, w której ukryte są wszelkie szczegóły, których świadomość jest zbędna w korzystaniu z usługi.

Jak działa chmura obliczeniowa? Cmury obliczeniowe bazują na różnych modelach.

Kolokacja

Kolokacja to najstarsza i najprostsza forma usług w chmurze. Polega na wynajęciu pomieszczenia serwerowni, prądu, klimatyzacji i dostępu do Internetu. Pozostałe składniki – sprzęt, zabezpieczenia (zapory), zarządzanie obciążeniem, system operacyjny, oprogramowanie i aplikacje opłaca firma korzystająca. Jest to zatem opłata za użyczenie miejsca w serwerowni.


IaaS

Infrastructure as a Service (z ang. "infrastruktura jako usługa") – model polegający na dostarczaniu klientowi infrastruktury informatycznej czyli sprzętu, oprogramowania oraz serwisowania. Klient wykupuje na przykład konkretną liczbę serwerów, przestrzeni dyskowej lub określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej. Nie oznacza to jednak, że sprzęt fizycznie zostanie zainstalowany w siedzibie klienta. W tym modelu zdarza się, że klient dostarcza usługodawcy własne oprogramowanie do zainstalowania na wynajmowanym sprzęcie.


PaaS

Platform as a Service (z ang. "platforma jako usługa") – sprzedaż gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji. Nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy. Klient po swojej stronie ma dostęp do interfejsu (na ogół w postaci ujednoliconego środowiska pracy) poprzez program – klienta, np. przeglądarkę internetową. W tym modelu usługi najczęściej dostępne są dla użytkownika z dowolnego połączonego z internetem komputera.


SaaS

Software as a service (z ang. "oprogramowanie jako usługa") – klient otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności i oprogramowanie. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani sprzęt, ani środowisko pracy. Ma jedynie zapewniony dostęp do konkretnych, funkcjonalnych narzędzi – niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym interfejsem. Programy działają na serwerze dostawcy. Klient nie jest zmuszony nabywać licencji na nie. Płaci jedynie za każdorazowe ich użycie, a dostęp do nich uzyskuje na żądanie.


CaaS

Communications as a service (z ang. "komunikacja jako usługa") – usługodawca zapewnia platformę pod telekomunikacyjne środowisko pracy.

Ograniczenie kosztów IT nie jest jedynym powodem dla którego cloud computing tak raptownie zyskuje popularność. Na upowszechnianie się tego modelu korzystania z komputera i rosnące nim zainteresowanie składa się wiele czynników. Anglojęzyczna Wikipedia wymienia aż osiem cech przemawiających na korzyść chmury.

 • Elastyczność, która pozwala na dopasowanie rozwiązań informatycznych do swoich potrzeb, bez konieczności nabywania nowego sprzętu czy oprogramowania. W każdej chwili można zmienić filozofię pracy i wybrać na nowo potrzebne nam funkcje.
 • Koszt, który na ogół w stosunku do tradycyjnego modelu IT jest znacznie niższy. Osiąga się to dzięki eliminacji konieczności poniesienia kosztów inwestycyjnych przy wprowadzaniu nowego modelu pracy. Koszt utrzymania natomiast można ograniczyć i monitorować. W przypadku tradycyjnego IT koszty utrzymania, które ponosi się już po kosztach inwestycyjnych, rosną również wraz z czasem i koniecznością aktualizowania oprogramowania. W przypadku chmury, koszt aktualizacji ponosi dostawca.
 • Duża liczba użytkowników, która pozwala na wiele sposobów racjonalizacji wydatków i filozofii pracy. Możliwa jest dystrybucja kosztów utrzymania serwerów pomiędzy wszystkich klientów. Zapewnione jest również lepsze wykorzystanie mocy przerobowej maszyn, które często – jeśli wykorzystywane są wyłącznie przez jedną firmę – utylizują najwyżej 10-20% swoich możliwości.
 • Niezawodność osiągana dzięki dystrybucji danych i pracy pomiędzy wiele maszyn. W większości przypadków w chmurze istnieje wiele komputerów zajmujących się tym samym zadaniem – w wypadku awarii jednego, praca w płynny sposób przechodzi na pozostałe. Podobnie rzecz ma się z danymi, których kopie zapasowe tworzone są jednocześnie w wielu miejscach.
 • Dopasowanie w dynamiczny sposób ilości mocy przerobowej do potrzeb klienta. Dzięki udostępnianiu funkcji na żądanie, tylko wtedy gdy są one potrzebne, można zredukować natężenie pracy maszyn i uniknąć momentów szczytowego obciążenia.
 • Ekologia cloud computingu również stoi na poziomie wyższym niż przy tradycyjnym IT. Lepsze wykorzystanie mocy przerobowych oznacza w przeliczeniu mniejsze zużycie energii (a co za tym idzie – paliw) na jednostkę przetworzonych danych. Krótko mówiąc – jeden zbiór serwerów pracujących dla wielu klientów, zużyje mniej zasobów naturalnych niż serwery pracujące dla każdego z użytkowników z osobna.
 • Niezależność od sprzętu i lokacji, którą zapewnia przechowywanie i obróbka danych na serwerze usługodawcy. Klient może mieć dostęp do swoich plików niezależnie od tego, gdzie się znajduje i z jakiego komputera korzysta. To, że obliczenia wykonywane są na serwerach, oznacza też, iż użytkownik nie musi inwestować w drogie, silne maszyny biurowe – wystarczy komputer na tyle sprawny by działał na nim program – klient (czyli np. przeglądarka internetowa).
 • Poprawa bezpieczeństwa danych, dzięki stosowaniu protokołów dostępu i programów zabezpieczających, na które klient często nie mógłby sobie samodzielnie pozwolić.

Od pewnego czasu cloud computing za pośrednictwem wielkich (i trochę mniejszych) dostawców trafia pod strzechy. Już nie tylko klient korporacyjny jest interesujący. Zwykły posiadacz komputera osobistego również może skorzystać z wielu serwisów, aplikacji i rozwiązań bazujących na idei chmury.

Prym w dziedzinie dostarczania aplikacji cloud computingowych szeregowym użytkownikom wiodą giganci tacy jak Google, Yahoo czy Microsoft – w Polsce najbardziej widoczny jest ten pierwszy. Usługa pocztowa Gmail zdobyła sobie ogromną popularność. Nie najgorzej też radzi sobie przygotowany przez Google pakiet biurowy dostępny online – Google Apps. Według prowadzonych ostatnio badań rynku, jest on już wykorzystywany na co piątym stanowisku pracy w biurach posiadających dostęp do internetu (choć często jako uzupełnienie Microsoft Office). Ilu użytkowników korzysta z niego prywatnie – trudno ocenić.

Jak widać – cloud computing to zjawisko o wielkim znaczeniu i ogromnym zakresie. Budzi nadzieje i spory. Ma swoich zagorzałych entuzjastów jak i kontestatorów. Tematu nie sposób wyczerpać w jednym artykule. Ponieważ jednak chmura w coraz większym stopniu staje się elementem naszej codzienności, będziemy się starali na bieżąco uzupełniać informacje o niej. Przybliżymy wam dotyczące jej nowości i kontrowersje. Pokażemy jak korzystać z opartych na niej serwisów, które z nich są naprawdę warte uwagi, które zaś można sobie darować. Zwrócimy uwagę na zagrożenia jakie wiążą się z pracą w tym modelu i pomożemy ich uniknąć.

Chmura jest już częścią naszego świata – czy nam się to podoba czy nie. Dobrze jest więc wiedzieć o niej jak najwięcej i umieć jak najlepiej z niej korzystać.

 

https://www.google.com/apps/intl/pl/group/index.html

https://explore.live.com/windows-live-essentials-xp

https://www.zoho.com/

 

1. Utwórz samodzielnie kwerendę o nazwie Kto wypożyczył na więcej niż jeden dzień, wyświetlającą imię i nazwisko osoby, która wypożyczyła kasetę na więcej niż jeden dzień (do widoku trzeba dodać dwie tabele: Osoby i Wypożyczenia).

2. W podobny sposób utwórz samodzielnie kwerendę o nazwie Drogie Filmy wyświetlającą tytuł filmu, dla którego wartość wypożyczenia za dobę jest większa niż 3,5 zł.

3. Utwórz kwerendę o nazwie Kto przetrzymał kasety wyświetlającą tytuł kasety, imię i nazwisko osoby, która kasetę przetrzymywała dłużej niż deklarowała:

a) Początek projektu kwerendy zrób samodzielnie (dodaj wszystkie tabele)

b) Stwórz dwa nowe pola:

Przetrzymał:=Date()-[Wypożyczenia].[Data wypożyczenia]-[Wypożyczenia].[Ilość dni]

Dopłata:=[Przetrzymał]*[Kasety].[Cena za dobę]

c) Kliknij prawym przyciskiem a utworzone pole Dopłata, wybierz opcję Właściwości, a następnie nadaj format walutowy.

4. Utwórz samodzielnie kwerendę usuwającą z tabeli Wypożyczenia pozycję o podanym numerze osoby.

5. Utwórz formularz o nazwie Edycja wypożyczeń, służący do dopisywania osób i kaset do bazy Wypożyczenia. Osoby wypożyczające mają być wybierane z bazy Osoby, przy pomocy pola Kombi, zaś kasety mają być wybierane z bazy Kasety także przy pomocy pola Kombi.


 

Teraz to Twoje ciało staje się kontrolerem. Żadnych gadżetów, żadnych bajerów — tylko Ty!
Technologia Kinect sprawia, że gry i rozrywka stają się niezwykle realistyczne — bez użycia kontrolera.
Kinect działa tak naturalnie i intuicyjnie, że zapomina się o technologii. Liczy się wyłącznie człowiek.
 
 

Ruszaj do gry.

Prosta w obsłudze technologia Kinect gwarantuje doskonałą rozrywkę, postawi na nogi i rozbawi każdego.
Widzisz piłkę? Kopnij ją. Chcesz pograć ze znajomym? Rusz się i dołącz do nas.

 

 

Dlaczego Kinect?

Granie bez kontrolera oznacza sterowanie całym ciałem. Kinect reaguje na Twoje ruchy.
Jeśli musisz kopnąć, kopnij. Jeśli musisz skoczyć, skocz. Wiesz już, jak grać.
Jedyne, co musisz zrobić, to ruszyć się z kanapy. Wystarczy, że włączysz czujnik machnięciem ręki,
a Kinect zacznie Cię rozpoznawać i uzyska dostęp do Twojego awatara. Później możesz dołączać do różnych gier,
popisywać się swoimi ruchami i dzielić się nimi z innymi.Zarówno początkujący, jak i doświadczeni gracze mogą grać
i świetnie się bawić. Dzięki zaawansowanym ustawieniom filtra kontroli rodzicielskiej Kinect gwarantuje, że wszyscy
będą czerpać radość z bezpiecznej rozrywki.
 
Więcej o technologia Kinect na facebook'u:
Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!