joomplu:9281

a-1

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 3 i Branżowej Szkoły Piewszego Stopnia Nr 3 w Busku-Zdroju.

30 lipca 2021 roku od 8:00 w siedzibie szkoły będą przeprowadzane badania lekarskie kandydatów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Uwaga !!!

Obowiązuje limit – bezpłatne badania dla pierwszych 94 osób. Osoby nieprzebadane w tym dniu w szkole, muszą dostarczyć zaświadczenia od lekarza medycyny pracy we własnym zakresie.

2 sierpnia 2021 r. ogłoszone będą wyniki rekrutacji do klas pierwszych. W tym samym dniu o godz. 12:00 odbędzię się spotkanie z wychowawcami i dyrektorem szkoły.TELEFON KOMISJA REKRUTACYJNA: 41 2605549

Piotr Biesaga-2 „Nie podróżujemy, aby uciec przed życiem, ale żeby życie nam nie uciekło”.


W latach 2009-2013 Piotr kształcił się na kierunku geodezja pod wychowawstwem Pani Beaty Suwaj. W 2013 ukończył technikum, zdając maturę oraz egzamin zawodowy i uzyskując tytuł technika geodety. Piotr jest jednym z ciekawszych absolwentów naszej szkoły. Dał się poznać jako grzeczny i kulturalny młody człowiek. Zawsze chętny do pomocy, nawet kosztem czasu wolnego. Podczas nauki w technikum reprezentował szkołę w turniejach piłki ręcznej, oraz w wielu innych formach, takich jak przeglądy zespołów szkolnych, wyjazdy opłatkowe do domu pomocy społecznej. Brał udział w tworzeniu filmu promocyjnego dla szkoły oraz kilkakrotnie uczestniczył w konkursach pierwszej pomocy. Należał również do jednostki strzeleckiej Strzelec funkcjonującej przy ZSTiO w Busku-Zdroju.
W październiku 2013 rozpoczął studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kierunku geografia. Studia I stopnia ukończył w 2016 roku, broniąc pracę licencjacką "Rzeźba i budowa geologiczna Doliny Nidy koło Jurkowa" pod kierownictwem prof. UJK dr hab. Tomasza Kalickiego. W 2018 roku ukończył studia magisterskie broniąc pracę magisterską pod kierownictwem prof. UJK dr hab. Tomasza Kalickiego pod tytułem "Rzeźba i osady delty śródlądowej Kamionki w zalewie Suchedniowskim.
Od 2018 rozpoczął studia doktoranckie w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych na kierunku geografia. Jego specjalność to geomorfologia. Wielokrotnie brał udział w organizacji Dnia Geografa na UJK, wygłaszając prezentacje, prowadząc warsztaty jak również oprowadzając młodzież ze szkół podstawowych i średnich po laboratoriach uniwersytetu. Od 2015 roku jest członkiem studenckiego koła naukowego geomorfologów "Złoty Bażant" , gdzie od 2016 pełnił funkcję zastępcy prezesa, a od 2019 roku prezesa. Jako student reprezentuje Uniwersytet na wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą prezentując materiały opracowane podczas zajęć objętych programem studiów, jak również swoje badania na potrzeby prac naukowych.

Czytaj więcej...

81 lat temu, 3 kwietnia 1940 roku, NKWD rozpoczęło wywózkę do Katynia polskich oficerów, jeńców obozu w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Egzekucje trwały do maja 1940 roku. Wymordowano blisko 22 tysiące obywateli polskich, wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Grzebano ich w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje oraz Charkowie.

Po agresji ZSRR Polacy podlegali akcji paszportyzacji. Na mężczyzn rozciągnięto obowiązek służby w Armii Czerwonej. Do armii wcielono około 150 tys. osób. Niechętnych nowej rzeczywistości karano wywózkami w głąb ZSRR. W latach 1939–1941 w wyniku aresztowań do ZSRR wywieziono kilkaset tysięcy obywateli.

Wśród rozstrzelanych w Katyniu byli przede wszystkim oficerowie Wojska Polskiego, ale również policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Polaków mordowano na podstawie ściśle tajnej uchwały z 5 marca 1940 r., podpisanej przez Józefa Stalina. Nakazano w niej zgładzenie ponad 25 tysięcy polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach i więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu pierwsi podali Niemcy, 13 kwietnia 1943r. Przez kilkadziesiąt lat władze ZSRR przekonywały światową opinię publiczną, że zbrodni katyńskiej dopuścili się Niemcy. Dopiero w 1990 r. Rosjanie przyznali, że masowe egzekucje przeprowadziło NKWD. Sprawcy nie zostali jednak osądzeni.
W śledztwie rosyjskiej prokuratury, zakończonym w 2004 r., uznano, że mord nie był zbrodnią ludobójstwa i nikogo nie postawiono przed sądem.

10 kwietnia 2010 r., w tragicznej katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, które były w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie samolotu był prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria Kaczyńska, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, dowództwa sił zbrojnych oraz organizacji społecznych.

https://www.youtube.com/watch?v=Lk2FMpmciIc - ROZSTRZELAĆ POLAKÓWczyli operacja antypolska NKWD 1937-1938

https://www.youtube.com/watch?v=f82q8WDwqMA - KATYŃ CZ.1

https://www.youtube.com/watch?v=iwvlbdp-a4w - KATYŃ CZ.2

https://www.youtube.com/watch?v=I5jooz_j51Y – GDZIE ROSNĄ POZIOMKI - Bykownia, Katyń.

https://www.youtube.com/watch?v=417QavvOLa8 - KATYŃ – HISTORIA WCIĄŻ ŻYWA

https://www.youtube.com/watch?v=-7Lue0plO0s - ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

9 kwietnia przypada 78. rocznica powstania w warszawskim getcie. Ze względu na swoją symboliczną wymowę wydarzenie to uważane jest za jedno z najważniejszych w historii narodu żydowskiego. Zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego getta trwało od 19 kwietnia do połowy maja 1943. Jego bezpośrednią przyczyną była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. Było to pierwsze wystąpienie powstańcze w okupowanej przez Niemców Europie. Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek szans na powodzenie, powstanie nie miało militarnych celów strategicznych, lecz stanowiło zbrojną odpowiedź na ludobójstwo. Walkę o godność z doskonale wyposażonymi żołnierzami niemieckimi (ok. 3000) podjęli słabo uzbrojeni i znacznie mniej liczni powstańcy (1000-1500) z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego.
Dlaczego żonkil jest symbolem  Powstania w Getcie Warszawskim? Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, co roku składał w miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów bukiet żonkili. Kwiaty te symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwitną w tym samym czasie, gdy obchodzona jest rocznica wybuchu powstania.

https://www.youtube.com/watch?v=455E5yv0-3w - „Powstanie w getcie warszawskim"

https://www.youtube.com/watch?v=XwsjJemL1r0 - komentarz do filmu "Nie było żadnej nadziei"

https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds - film „Nie było żadnej nadziei". Powstanie w getcie warszawskim 1943

Mieszko I - władca Polan został ochrzczony najprawdopodobniej w Wielką Sobotę 966 roku, przypadającą wówczas na 14 kwietnia. Nieco ponad dwa lata temu Sejm ustanowił ten dzień Świętem Chrztu Polski – w tym roku przypada 1055. rocznica tego wydarzenia.
Chrystianizacja ziem polskich poza wymiarem religijnym miała również poważne skutki polityczne, społeczne i kulturowe. Dzięki chrztowi Polska dołączyła do kręgu państw europejskich i cywilizacji zachodniej, co przez wieki pozwalało budować tożsamość w duchu wspólnej religii. Historii Polski został niezaprzeczalnie nadany zupełnie nowy bieg dzięki decyzji Mieszka I i dlatego ważne jest, żeby pamięć o tym wydarzeniu była powszechna w świadomości Polaków.
Z naukowego punktu widzenia niestety bardzo mało wiadomo o czasach Mieszka I i okolicznościach przyjęcia przez niego chrztu, nie ma bowiem wiarygodnych źródeł pisanych z tego czasu. Pośród wielu wzmianek odnoszących się do czasu chrztu Mieszka za wiarygodne można jedynie uznać źródło pisane z XII w., tj. „Rocznik krakowski dawny", gdzie podano właśnie rok 966.

https://muzhp.pl/pl/e/1139/chrzest-mieszka-i – artykuł Chrzest Mieszka I

https://www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8 -  Animowana "Historia Polski"

Podkategorie

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!