joomplu:9281

a-1

Stypendyści ZSTiO-12W dniu 23 lutego 2021 roku Starosta Powiatu Buskiego, Pan Jerzy Kolarz - w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - wręczył uczniom naszej szkoły Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość, ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się w budynku ZSTiO w Busku-Zdroju, w pełnym reżimie sanitarnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy m.in. uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen i otrzymali promocję z wyróżnieniem lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Przyznawane jest ono na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. W tym roku te prestiżowe wyróżnienia otrzymały 3 najlepsze uczennice z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju: Natalia Kowalska z klasy II LO, Paulina Widanka z klasy 2Tk oraz Andżelika Skowera z klasy 3TH. Dziewczętom gratulujemy znakomitych wyników i życzymy sukcesów w kolejnych latach nauki.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!