joomplu:9281

a-1

Użyczenie laptopów-2W dniu 03.06.2020 r. pięciu uczniom naszej szkoły zostały użyczone laptopy, które posłużą im do obowiązku realizacji nauczania zdalnego. Laptopy zostały zakupione przez Powiat Buski w związku z realizacją projektu pn.: „Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Użyczenie sprzętu odbyło się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem ucznia, a Dyrektorem Szkoły i obejmuje wyłącznie okres nauki zdalnej. Po tym czasie sprzęt musi zostać zwrócony do szkoły. Życzymy uczniom efektywnego korzystania z otrzymanego sprzętu oraz sukcesów w nauce.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd