Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmoklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

TOCATO-1114 grudnia 2018 roku młodzież z klasy I A i II A Branżowej Szkoły I Stopnia oraz II T A Technikum Budowlanego uczestniczyli w szkoleniu firmy Zolpan Tokato reprezentowanej przez panią Ewę Rogozińską, wiodącego producenta systemów dekoracyjnych. Uczniowie zapoznali się z technologiami wykończenia i sztuki dekoracji wnętrz, mieli możliwość samodzielnego wykonania  glinki weneckiej, betonu dekoracyjnego oraz systemu dekoracyjnego Sahara.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!