Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmioklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

Zagraniczne szkolenia  kadry -4Portugalia, Niemcy, Malta i Grecja to kraje, w których przedstawiciele kadry zarządzającej i uczącej w ZSTiO w Busku-Zdroju podnosili swoje kwalifikacje. A wszystko to… dzięki projektowi, który rozpoczął się już w lipcu 2017 roku. Projekt pod nazwą „Teaching without borders” czyli „Nauczanie bez granic” został dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju realizuje projekty unijne od 2011 roku. Do roku szkolnego 2016/17 głównym celem tych projektów było dokształcanie i mobilność zagraniczna uczniów. Od roku szkolnego 2017/18 również kadra ZSTiO postanowiła zadbać o rozwój własny, a tym samym rozwój swojej placówki edukacyjnej. W ciągu dwóch lat trwania projektu „Teaching without borders” kadra zarządzająca oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych i zawodowych zdobywali cenne doświadczenia i umiejętności poza granicami Polski w wyżej wymienionych krajach.

Słoneczna Braga w Portugalii powitała kadrę zarządzającą pod koniec lutego 2018 roku. Dyrektor szkoły, wicedyrektor oraz pedagog szkolny, odbyli wizyty w szkołach ogólnokształcących oraz zawodowych, gdzie mieli okazję zapoznać się z systemem edukacji oraz sposobami zarządzania placówkami edukacyjnymi w Portugalii. Wyjazd zaowocował też nawiązaniem kontaktów z nauczycielami innych krajów europejskich, z którymi kontakt mailowy uczestnicy „job shadowing” (obserwacji pracy na podobnych stanowiskach) utrzymują do dziś.

Trasa kolejnego szkolenia zawiodła trzyosobową grupę do miejscowości Flensburg w Niemczech. Germanistka oraz nauczycielki geografii i logistyki miały możliwość obserwowania zajęć w niemieckich szkołach zawodowych prowadzonych w sposób tradycyjny oraz z użyciem innowacyjnych metod przekazywania wiedzy uczniom za pomocą technik komputerowych. Internet stanowi obecnie  stały element życia współczesnych uczniów, co powinno być umiejętnie wykorzystane w ich edukacji.

i… z tą myślą kolejna grupa pedagogów wyruszyła na tygodniowe szkolenie na Malcie. Czworo nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych udoskonalało wiedzę z zakresu eTwinning, technik komputerowych oraz innych sposobów kształcenia na miarę XXI wieku. A proces ten zachodził… w wakacyjnej scenerii, przemiłej atmosferze i wśród zapierających dech w piersiach krajobrazów wyspy.

Ostatnia czteroosobowa grupa odbyła kurs na malowniczej greckiej wyspie Lesbos. Dzięki szkoleniu „Teachingoutside the classroom” uczestnicy zaznajomili się z  niestandardowymi sposobami docierania do uczniów, a cenną wiedzę w tej materii zdobywali zwiedzając prawie całą wyspę. Na zakończenie projektu nie obyło się bez elementów grozy. Cyklon „Zorba” natknął się na powracających do kraju belfrów buskiej budowlanki i oczywiście nie miał szans. Po tym starciu musiał ustąpićUśmiech.

Projekt „Nauczanie bez granic” dał szansę kadrze ZSTiO na wyjście poza salę lekcyjną, poza mury własnej placówki edukacyjnej oraz poza granice Polski. Poznane programy do tworzenia prezentacji, reportaży, dokumentacji filmowych, które znajdują zastosowanie w komunikacji z zagranicznymi partnerami oraz w nauczaniu poza szkołą, stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych metod kształcenia. W placówce edukacyjnej na miarę XXI wieku, jaką jest teraz ZSTiO, uczy się zgodnie z potrzebami współczesnego świata. Nowy budynek szkoły skutecznie w tym pomaga.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju

realizuje projekt „Nauczanie bez granic“
dofinansowany

z Funduszy Europejskich

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„ Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“ .

 

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry kształcącej i zarządzającej.
Dofinansowanie projektu z UE: 25231,00 Euro

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!