Obrazy na czoło-8

a-1
 1. Centrala Nasienna w Kielcach Sp. z o.o. 25-501 Kielce ul. Sienkiewicza 76.
 2. Urząd Miasta i Gminy Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.
 3. Polskie Składy Budowlane S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój.
 4. Szkółka Krzewów Ozdobnych inż. Daniel Słota, 28-133 Pacanów ul. Oleśnicka 20a.
 5. Gospodarstwo Ogrodnicze M. J. Pasternak, 28-400 Pińczów ul. Grodziskowa 52.
 6. P.P.U.H. „Centrum Ogrodnicze” s.c. M. i G. Matyja, 28-100 Busko-Zdrój ul. Kusocińskiego 22.
 7. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku s. z o.o. 26-020 Chmielnik, Zrecze Duże 1A.
 1. „JACKO” Firma Remontowo-Budowlana, Stefan Bąk, 28-100 Busko-Zdrój, Mikułowice 227, telef. 603 712 60.1
 2. ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI „ZUBION” Andrzej Kaputa,  28-100 Busko-Zdrój,  ul. Kościuszki 60/112, telef. (041) 378 78 26.
 3. FIRMA REMONTOWO –BUDOWLANO – PRODUKCYJNO – HANDLOWA „FREDBUD’ Alfred Krzemiński Łagiewniki 214, 28-100 Busko – Zdrój, telef. 692 163 024.
 4. FIRMA REMONTOWO – BUDOWLANA „ARTBUD” Arkadiusz Krzemiński Łagiewniki 38a, 28-100 Busko – Zdrój, telef. 502 201 421.
 5. Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Musiał Widuchowa 175, 28-100 Busko-Zdrój, telef. 604908436.
 6. Zakład Usług Budowlanych Paweł Poniewierski 28-100 Busko-Zdrój ul. Słowackiego 23, telef. 505 168 263.
 7. Zakład Remontowo – Budowlany Henryk Szafraniec,  28-100 Busko-Zdrój, Kołaczkowice 99, telef. 0 41 3798051.
 8. „NIDA TRANS” Jarosław Safian 28-425 Złota, ul. Słoneczna 2, Tel. 413564042.
 9. Zakład Ogólnobudowlany Czesław Tomf os. Piłsudskiego 10/33 28-100 Busko-Zdrój, telef. 692 031 399.
 10. P.H.U.„CHAZET” Zdzisław Chmielewski  28-100 Busko-Zdrój  ul. Stawowa 23, telef. 041 378 45 01,  604 098 938.
 11. Usługi Budowlane Mateusz Lalewicz Klępie Dolne 44, 28-130 Stpnica.
 12. Zakład Remontowo - Budowlany Paw Paweł 15-281 Białystok ul. Legionowa 9/38.
 13. „EKO DOM” Andrzej Bakalarczyk 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 117.
 14. Zakład Instalacji Wod.-Kan. C.O. Gaz i Izolacje Techniczne Edward Kwolik os. Legionów Polskich 4/5.
 15. „TRANZBED” Lesław Przeniosło Będziaki 33, 28-506 Czarnocin.
 16. Zakład Budowlano – Usługowy „PLANBUD” Mieczysław Gromny, 28-230 Połaniec, Zawada 26.
 17. Firma Handlowo – Usługowa „JĘDREK” Andrzej Kępski Stawiszyce 26, 28-425 Złota.
 18. Zakład Remontowo - Budowlany Władysław Juszczyk Białoborze 62 B, 28-130 Stopnica.
 19. Z.B.E. EKOROB Roboty Ziemno – Drogowe Lewadowski Robert Miernów 63, 28-425 Złota.
 20. Usługi Instalacyjno – Budowlane „Robertus” Robert Nowak 28-160 Wiślica ul. Plac Solny 29.
 21. Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztof Parlak Sępichów 88A, 28-136 Nowy Korczyn.
 22. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TECHBUD Artur Wieloch ul. Przemysłowa 15a Owczary 28-100 Busko-Zdrój.
 23. P.P.U.H. „KLAREX” Krzysztof Przeniosło Będziaki 33, 28-506 Czarnocin.
 24. Firma Handlowo-Usługowa „Piast-Bud” Tadeusz Kołodziej, Oblekoń 170, 28-133 Pacanów.
 1. Polskie Składy Budowlane S.A. Wełecz 142, Hotel Słoneczny Zdrój S.A. ul.bohaterów Warszawy 116, 28-100 Busko-Zdrój.
 2. Pensjonat – Zamek Dersława s.c. Paweł Piątek, Zbyszek Zych, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 18.
 3. Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” Oddział w Busku-Zdroju ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój.
 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PARA Spółka Jawna ul. Spokojna 4, 28-100 Busko-Zdrój.
 5. LACON Centrum Hotelowo – Konferencyjne ul. 1-go Maja 16, 28-500 Kazimierza Wielka.
 6. Malinowe Hotele sp. z o.o. 28-131 Solec – Zdrój ul. Leśna 7.
 7. FONITA sp. z o.o.25-563 Kielce ul. Zagnańska 153 oddział Busko BRISTOL.

Począwszy od czerwca 2016 roku pełnoletni uczniowie klas technikum hotelarskiego w ZSTiO zyskali szansę odbywania praktyk na pokładach pasażersko-samochodowych promów pływających pomiędzy Świnoujściem a Ystad w Szwecji. Staże są organizowane przez armatora – firmę Unity Line i obejmują pełen zakres czynności typowych dla tego zawodu- zarówno zajęcia w składzie housekeepingu, restauracji, recepcji czy strefie wolnocłowej statku. Praktykanci doskonalą umiejętności zawodowe, a na koniec uzyskują dwujęzyczny certyfikat, który stanowi dodatkowy atut w późniejszym poszukiwaniu pracy.

Pod koniec maja bieżącego roku, po ogłoszeniu przez Narodową Agencję wyników kolejnego konkursu okazało się, że dzięki bardzo wysokiej nocie punktowej (96/100) do realizacji skierowany został projekt pod nazwą „4 Professions 4 Great Future”. Jego istotą jest przeprowadzenie w ciągu dwóch najbliższych lat serii wyjazdów na praktyki zagraniczne do Niemiec, Anglii oraz Hiszpanii.

Tym razem beneficjentami będą uczniowie kształcący się w obydwu typach szkół profilu budowlanego, czyli zarówno technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej, oraz przyszli technicy architektury krajobrazu, geodezji oraz hotelarstwa.

Co istotne, uczniowie nie tylko nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbyciem zagranicznych praktyk, ale otrzymują ponadto kieszonkowe i możliwość udziału w programie kulturowym.

Warto przy tym pamiętać, że uczestnicy wyjazdowych staży zawodowych na ich zakończenie otrzymują dokument Europass-Mobilność opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas europejskiej ścieżki kształcenia oraz ECVET- Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym. Zadaniem wymienionych dokumentów jest   ułatwienie uznawania kwalifikacji zdobytych w instytucji za granicą.

Starania ZSTiO o pozyskiwanie atrakcyjnych możliwości szkolenia praktycznego nie ograniczają się jedynie do pozyskiwania środków unijnych. Dzięki aktywności kadry uczniom technikum hotelarskiego zapewniono możliwość odbywania praktyk na promach pływających z Polski do Szwecji. Również w tym przypadku praktykanci nie ponoszą żadnych kosztów,
a ponadto otrzymują stosowne dokumenty, które w przyszłości z pewnością będą stanowić mocny punkt ich zawodowego CV.

Miejsce odbywania stażu zagranicznego: Niemcy, Frankfurt nad Odrą.
Grupa z ZSZ 10 osób,
Grupa z Technikum 10 osób.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju 2 tygodnie października 2013r. spędzili w Niemczech, gdzie odbyli staż. Od 6 do 19 października kształcili się i doskonalili swe umiejętności w pracach murarskich.

Staż odbywali w  Zakładzie Promowania i Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Zajęcia zagraniczne zostały zrealizowane w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe kompetencje zawodowe solidnym fundamentem przyszłości”.

Uczniowie drugiej i trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Busku-Zdroju, kształcący się w zawodach posadzkarz i murarz do wyjazdu na staż przygotowywali się już od czerwca. Podczas odbywania stażu w nowoczesnym ośrodku szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą wykonywali prace w zakresie robót budowlanych z naciskiem na roboty murarskie. Ponadto doskonalili język niemiecki  oraz poznawali środowisko zawodowe.

Podczas pobytu w Niemczech we Frankfurcie nad Odrą uczniowie mieli możliwość wykorzystania w zajęciach praktycznych wiedzy nabytej w czasie zajęć szkolnych teoretycznej i przekonania się, jak bardzo ta wiedza jest przydatna. Realizacja projektu zwiększyła ich kompetencje językowe oraz wiarę w swoje możliwości.

 

Uczniowie, oprócz doskonalenie swych umiejętności, mieli niepowtarzalną okazję, by poznać kulturę niemiecką oraz udoskonalić kompetencje językowe  w zakresie słownictwa niezbędnego w sytuacjach codziennych i wynikających z wykonywanych zadań.

Staż zagraniczny to nie tylko praca. Odbywający go uczniowie w czasie wolnym zwiedzili Berlin, Frankfurt nad Odrą oraz jego okolice. Chodzili też na strzelnicę, kręgielnię, korzystali z wielu innych atrakcji.

Rezultatem stażu było uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających udział w projekcie oraz dokumentu Europass Mobilność Europejskiego Certyfikatu Mobilności.

Dzięki temu wyjazdowi młodzież ma możliwość stać się bardziej konkurencyjna na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Nowe doświadczenia i umiejętności uczniów
z pewnością zaprocentują w ich przyszłej pracy zawodowej.

Opiekę nad młodzieżą podczas praktyk sprawował nauczyciel  przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, pan Sławomir Maj.

Rok szkolny 2014/2015 przyniósł finansowany w ramach programu Erasmus+ wyjazd do Wielkiej Brytanii przyszłych architektów krajobrazu, budowlańców i hotelarzy.

 W ramach projektu „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika” budowlańcy przyuczali się do zawodu w firmie „Regina Construction”, która zajmuje się renowacją starych i budową nowych budynków na terenie Stafford, położonego w samym sercu West Midlands. Architekci krajobrazu szlifowali swoje umiejętności praktyczne w „Penguin Development”, gdzie pomagali dbać o zieleń w okolicach miasteczka. Hotelarki zdobywały doświadczenie zawodowe w małych pensjonatach, a także w  hotelach czterogwiazdkowych.

Opiekunowie praktyk wszystkich grup byli bardzo zadowoleni i ocenili uczniów na A (celujący). Praktykanci mogli również sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz poznać i porównać realia życia codziennego Anglików, gdyż pracowali w różnych rejonach i miejscach w Stafford. Dwoje uczniów – Magda i Sebastian otrzymali list pochwalny za wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków i doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Pobyt w Wielkiej Brytanii obejmował nie tylko pracę. Młodzież spędzała czas wolny w sposób przybliżający kulturę Zjednoczonego Królestwa. W trakcie weekendu odbyła się wycieczka krajoznawcza do Walii, gdzie można było podziwiać przepiękne widoki. Podsumowanie obu wyjazdów stanowiła wizyta w Londynie. Uczniowie wraz z opiekunami zobaczyli najważniejsze zabytki stolicy– Backingham Palace, Big Ben i Tower Bridge, obejrzeli dzieła sztuki w Galerii Narodowej i zrelaksowali się w Saint James Park. Niezapomnianym przeżyciem była wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madam Tussauds, gdzie można było zrobić kilka szpanerskich fotek ze słynnymi postaciami, nawet z angielską królową.

W  poniedziałek 6 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Hotelu Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju odbyło się Forum Zawodowe pod hasłem „Szkoła w działaniu” zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Wiktor Krasa  z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Pan Stanisław Moskal – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Powiatu Buskiego, Pani Jolanta Maślicha – dyrektor PODiDN, Pani Amelia Wójcik – przedstawiciel firmy konsultingowo-szkoleniowej euroMind, Pan Piotr Wysocki – szef firmy konsultingowej POLARIS. W forum udział wzięli uczniowie Samorządowego Gimnazjum w Podgajach, Samorządowego Gimnazjum nr 1
w Busku-Zdroju Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach, nie zabrakło też młodzieży
z naszej szkoły.  

Uroczystego otwarcia Forum dokonała Pani Lucyna Wojnowska – dyrektor ZSTiO w Busku-Zdroju. Następnie odbyła się prelekcja dr Wiktora Krasy  na temat rynku usług edukacyjnych z perspektywy działań public relations. Kolejnym punktem programu była relacja ze staży zagranicznych realizowanych przez uczniów ZSTiO w ramach programu Erasmus+.  Należy podkreślić, że w bieżącym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Niemczech.                

Następnie zaproszeni goście: Pani Amelia Wójcik oraz Pan Piotr Wysocki przedstawili oferty praktyk zagranicznych dla poszczególnych kierunków kształcenia zawodowego na kolejny rok szkolny. Prezentacja pod hasłem „Dlaczego warto odbywać praktyki zagraniczne” miała na celu zainspirowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Istotną częścią Forum Zawodowego było przedstawienie raportu z działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów z poszczególnych kierunków kształcenia w ZSTiO. Zaprezentowano slajdy z wycieczek przedmiotowych, warsztatów, spotkań z przedstawicielami firm.  Podejmowane przedsięwzięcia  mają na celu lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na otwarty rynek pracy. Zaproszeni na spotkanie gimnazjaliści mieli okazję do rozmowy z uczniami ZSTiO na temat realizowanych działań w ramach kształcenia zawodowego i wynikających z tego korzyści.

Podsumowując spotkanie Pani Dyrektor ZSTiO poinformowała zebranych, że  potwierdzeniem  przedsięwzięć, jakie podejmuje szkoła jest  przyznanie jej tytułu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” .

Po nawiązaniu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych technikum hotelarskiego z branżową instytucją szkoleniową Ho-Re-Ca zostało zorganizowane spotkanie informacyjne z panem Bartoszem Prońko, przedstawicielem organizacji na Polskę. Adepci sztuki hotelarskiej mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoleń, w wyniku których mogą uzyskać uprawnienie barmana, kelnera lub baristy. Te umiejętności, poparte stosownym dwujęzycznym certyfikatem stanowią dla absolwenta istotny atut i wydatnie zwiększają jego szanse na otwartym rynku pracy.

W wyniku spotkania zostały zaplanowane kursy, których realizację przewidziano na poczatek nadchodzącego roku szkolnego.

Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness
ul. Bohaterów Warszawy 115, 28-100 Busko-Zdrój

Dnia 13.11.2015 r. młodzież klasy I TH odwiedziła naszych sąsiadów - Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness. Uczniowie zwiedzili budynek, poznali specyfikę funkcjonowania hotelu oraz zapoznali się z ofertą proponowaną przez hotel (pakiety medyczne, pakiety SPA, pakiety wypoczynkowe, pakiety okolicznościowe, rehabilitacja, zabiegi…).

ü  12.01.2016 r. przeprowadzone były warsztaty z zakresu tworzenia pakietów usług hotelowych dla klasy IV THK, które poprowadził dyrektor hotelu Słoneczny Zdrój**** Pan Grzegorz Rąpel.

19.01.2016r. odbyły się warsztaty z zakresu technik sprzątania i metod utrzymania czystości oraz sprzętu stosowanego w tym celu jako przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w kwalifikacji T.12. Obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Warsztaty te przeprowadzone były pod nadzorem Pani Violetty Durnaś, kierownika działu housekeepingu w hotelu Słoneczny Zdrój****.

 

Pensjonat – Zamek Dersława s.c.
Paweł Piątek, Zbyszek Zych
28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 18

27.11.2015 r. odbyła się wycieczka uczniów do „Pensjonat – Zamek Dersława”. Dzięki uprzejmości zarówno Pana Pawła Piątka, właściciela obiektu, jak i całego zatrudnionego w nim personelu przyszli hotelarze mogli zapoznać się zarówno z wystrojem poszczególnych pokoi i ich funkcjonalnością, jak i porównać specyfikę funkcjonowania pensjonatu ze sposobem działania odwiedzanych wcześniej hoteli. Ponadto zaprezentowano pokaz balistyczny.

Bristol Busko ART & Medical SPA
ul. 1-go Maja 1, 28-100 Busko-Zdrój

Dnia 10.09.2016 r. odbyła się  wizyta klasy I TH w ART&Medical SPA Bristol**** w Busku-Zdroju. Uczniowie zwiedzili budynek, poznali specyfikę funkcjonowania hotelu oraz zapoznali się z ofertą proponowaną przez hotel (oferta sanatorium, oferty specjalne, oferta rehabilitacji, oferta SPA & WELLNESS…).

Śnieżka S.A.
Lubzina 34a, 39-102 woj. Podkarpackie

Dnia 20.10.2015 r. naszą szkołę odwiedził specjalista do spraw szkoleń z firmy Śnieżka S.A., który:

 • przeprowadził szkolenie dla nauczycieli i uczniów z zakresu stosowalności produktów,
 •  zaprezentował produkty firmy Śnieżka ukazujące szeroki wachlarz możliwości
  w dziedzinie przygotowania powierzchni podłoża pod końcową powłokę malarską
  i jej dobór,
 • pokazał zastosowanie różnych substancji gruntujących w zależności od podłoża na jakie mają być nakładane,
 • zaprezentował różne typy farb w zależności od przeznaczenia i zastosowania,
 • przeprowadził pokaz wytrzymałości powłoki na różne zabrudzenia.

 

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o.
ul. Ostrobramska 79,  04-175 Warszawa

        Dnia 17 listopada 2015 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela  firmy Wienerberger,  gdzie dokonał szkolenia dla nauczycieli i uczniów klas zawodowych
i technikalnych. Ponadto zaprezentował system Porotherm DRYFIX, który polega na wykonywaniu wznoszeniu murów z zastosowaniem szlifowanych pustaków i klejonych klejem cienkowarstwowym z pojemnika pod ciśnieniem. Na samym początku  przedstawił jak powinno zostać przeprowadzone wypoziomowanie pierwszej warstwy, które jest bardzo ważne w kolejnych etapach wznoszenia ścian. Idealny poziom zapewnia dobrą współpracę układanych pustaków,  a co za tym idzie szybkie wykonywanie inwestycji.

Po prezentacji uczniowie sami spróbowali wykonania fragmentu muru w systemie Porotherm DRYFIX.

 

Urząd Miasta  i Gminy Busko-Zdrój
Aleja Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

06.11.2015 r. uczniowie odbyli wycieczkę do Urzędu Miasta  i Gminy Busko-Zdrój – Wydział Budownictwa i Architektury.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój oraz z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta  i Gminy Busko-Zdrój.

 

Politechnika Świętokrzyska                                                                                                                   al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

               W dniu 30.11.2015 r. uczniowie naszej szkoły odbyli wycieczkę na Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. W czasie pobytu na uczelni młodzież była zaproszona na wykład prof. dra hab. inż. Zbigniewa Rusina na temat właściwości materiałów budowlanych. Uczniowie mieli również możliwość zwiedzania pracowni laboratoryjnych na Wydziale Budownictwa i Architektury.

 

XELLA POLSKA                                                                                                                                                                                 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa                                                                                 

              W dniu 19.02.2016 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez XELLA POLSKA w Kazimierzy Wielkiej. W czasie szkolenia prezentowane były materiały budowlanych Ytong, Silka i Multipor. Uczniowie mieli również możliwość wykonania fragmentu muru z elementów Ytong i Silka. Po szkoleniu każdy z nich otrzymał certyfikat I stopnia XELLA POLSKA.

 

Fabryka Rigips – Stawiany                                                                                                           Szarbków 73, 28-400 Pińczów

04.04.2016  uczniowie odbyli wycieczkę do Fabryki Rigips w Stawianach. W czasie pobytu na terenie zakładu uczniowie zapoznali się z: liniami technologicznymi, asortymentem produkowanych wyrobów jak i z samym systemem Rigips.

GEOSIT S.c. Usługi Geodezyjne Przemysław Dytkowski & Tomasz Placha

ul. Kościuszki 60 p.IV, 28-100 Busko-Zdrój

29.04.2016 r. odbyła się wycieczka uczniów, kształcących się w zawodzie technik geodeta do Firmy Geosit w Busku-Zdroju.

Młodzież doskonaliła umiejętności posługiwania się tachimetrami elektronicznymi oraz zapoznała się z systemem GPS w pomiarach terenowych pod okiem wybitnych specjalistów w tej branży. Dokonywane były pomiary sytuacyjne, sytuacyjno – wysokościowe i realizacyjne. Na podstawie wykonanych pomiarów sporządzono mapę numeryczną za pomocą oprogramowania geodezyjnego EW MAPA.

Ceres International sp. z o.o.
ul. Polna 29, 62-310 Pyzdry

Dnia 09.05.2016r. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela firmy Ceres International, który wygłosił prelekcję „Nowoczesne technologie w szkółkarstwie roślin ozdobnych”. Młodzież zapoznała się z podłożami uprawnymi, z komponentami do mieszania podłoży, 
z mulczowaniem i głuszeniem chwastów, konserwacją i pielęgnacją zieleni, nawozami
i  maszynami.

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój

W ramach całorocznej współpracy z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój S.A.  młodzież naszej szkoły, uczącej się w zawodzie technik architektury krajobrazu zakładała
i pielęgnowała  tereny zieleni należące do uzdrowiska.

Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój

W miesiącach IV – V 2016r. w ramach współpracy z Urzędem Miasta i Gminy  w  Busku –Zdroju młodzież kształcąca się w zawodzie technik architektury krajobrazu  założyła rabatę bylinową na Gliniankach.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd