Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmioklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

  1. Planowanie i realizacja usług w recepcji hotelu.
  2. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  3. Montaż systemów suchej zabudowy.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.
  4. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  5. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
  • podanie (druk dostępny w sekretariacie lub na stronie szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych od lekarza medycyny pracy (dostarczone w momencie rozpoczęcia kursu).


1)    osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat,
2)    osoba niepełnoletnia, która ma ukończone gimnazjum oraz:
       ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą
       lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży
       albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania
       zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.


Kwalifikacyjne kursy zawodowe będą prowadzone w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie w systemie sobotnio-niedzielnym.1)    Planowanie i realizacja usług w recepcji hotelu - około  1 roku,
2)    Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (jest to jedyna kwalifikacja do uzyskania dyplomu w zawodzie:
       murarz-tynkarz) - około  1 - 1,5 roku,
3)    Montaż systemów suchej zabudowy - około  1 roku,
4)    Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - około  1 roku,
5)    Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - około  1 roku,
6)    Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - około  1 roku.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!