Obrazy na czoło-8

a-1
  1. Planowanie i realizacja usług w recepcji hotelu.
  2. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
  3. Montaż systemów suchej zabudowy.Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych.
  4. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  5. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
  • podanie (druk dostępny w sekretariacie lub na stronie szkoły),
  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych od lekarza medycyny pracy (dostarczone w momencie rozpoczęcia kursu).


1)    osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat,
2)    osoba niepełnoletnia, która ma ukończone gimnazjum oraz:
       ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą
       lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży
       albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania
       zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.


Kwalifikacyjne kursy zawodowe będą prowadzone w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie w systemie sobotnio-niedzielnym.1)    Planowanie i realizacja usług w recepcji hotelu - około  1 roku,
2)    Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (jest to jedyna kwalifikacja do uzyskania dyplomu w zawodzie:
       murarz-tynkarz) - około  1 - 1,5 roku,
3)    Montaż systemów suchej zabudowy - około  1 roku,
4)    Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - około  1 roku,
5)    Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - około  1 roku,
6)    Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - około  1 roku.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!