Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmoklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

W ramach Koła Polonistycznego młodzież brała udział w montażu słowno – muzycznym poświęconym błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który odbył się 22.10.2013 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku – Zdroju oraz 24.10.2013 roku w naszej szkole.
KOŁO POLONISTYCZNE-1
KOŁO POLONISTYCZNE-2
Braliśmy również udział w Przeglądzie Poezji Legionowej Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbył się 14.11.2013 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.
KOŁO POLONISTYCZNE-3
A także w Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyckiej i Przeglądzie Poezji Śpiewanej
KOŁO POLONISTYCZNE-4
Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!