Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmoklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

Program koła matematycznego związany jest z programem nauczania matematyki w klasach II technikum. Przewidziany jest on do realizacji w ciągu roku szkolnego. Ma on na celu przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki w części pisemnej.
Przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, którzy zamierzają zdawać egzamin z matematyki oraz planują podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach.
Część zajęć jest przeznaczona na utrwalenie treści materiału z zakresu podstawy programowej. Materiał ten po opracowaniu indywidualnym przez uczniów zostanie powtórzony wspólnie na zajęciach. Drugi moduł zajęć przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań maturalnych oraz poznanie kryteriów oceniania zasad przyznawania punktów za poszczególne etapy rozwiązania zadania.
Uczestnicy zajęć będą też mogli poszerzyć swoją wiedzę matematyczną o kilka treści programowych nie należących do podstawy programowej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych

Termin realizacji: czwartek każdego tygodnia

Godzina realizacji: 13.00 – 13.45

Sala: Z11

Prowadzący: Małgorzata Służalska

 

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd