ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Architektura krajobrazu w „budowlance” to profil kształcenia, który - używając branżowego porównania - już dawno przestał być obiecującą nowalijką. Solidnie ukorzeniony, otoczony troską i wsparty rzetelną wiedzą kadry oraz zaangażowaniem adeptów tego zawodu przynosi coraz okazalsze owoce.  To właśnie nasi uczniowie znacząco przyczynili się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku.
Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Szkołą a jej Partnerami doskonalą oni swoje umiejętności praktyczne urządzając tereny zieleni podlegające Uzdrowisku S.A. w Busku – Zdroju.  Żeby zobaczyć, z jakim skutkiem, wystarczy wybrać się do zdrojowego parku - skwery i gazony urządzane przez naszą młodzież to jedna z lepiej rozpoznawalnych wizytówek ZSTiO.
To, że w otoczeniu szkoły możemy podziwiać finezyjnie uformowane iglaki czy starannie kompozycje skalno-roślinne jest oczywiście również ich zasługą.
Architektura krajobrazu to nie tylko projektowanie ogrodów, a coś znacznie więcej. To przede wszystkim kontakt z otaczającą nas przyrodą, kontakt często fizyczny, który daje olbrzymią satysfakcję każdego dnia, kiedy mijamy miejsca zmienione jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki…
Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów zainteresowanych architekturą krajobrazu na dni otwarte szkoły w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach 15-17. Nasi nauczyciele przybliżą specyfikę zawodu i odpowiedzą na wiele nurtujących pytań.

Rok szkolny 2015/2016

Architektura krajobrazu w akcji-5

Architektura krajobrazu w akcji!

Po raz kolejny  architektura krajobrazu  z ZSTiO włączyła się w upiększanie terenów zieleni w Busku–Zdroju. Tym razem sprawa dotyczy parku „Glinianki”, który oprócz funkcji rekreacyjno–wypoczynkowych od tej pory będzie również pełnił funkcję dydaktyczną. W ramach współpracy z Urzędem Miasta I Gminy Busko–Zdrój, uczniowie klasy III TK zaprojektowali i wykonali rabatę bylinową, złożoną głównie
z gatunków bylin mających właściwości lecznicze. Zważając na bliskie sąsiedztwo parku i placówek oświatowych z pewnością będzie to dobre miejsce, żeby od najmłodszych lat poznawać różnorodność świata roślin. Jako fachowcy uprzedzamy, iż na efekt docelowy trzeba trochę zaczekać, ale już w wakacje będzie można podziwiać rabatę w pełnej okazałości.

Kolejnym działaniem naszych architektów krajobrazu było obsadzenie kwietnika zbudowanego na placu zabaw przy os. Gen. Andersa. Tutaj również do pracy chętnie włączyli się uczniowie klasy III TK, wykazując się dużym zaangażowaniem
i profesjonalizmem. Zapraszamy do obejrzenia, choćby w drodze do Skate-parku.

Szczególne podziękowania kierujemy do Marysi Janickiej i Patrycji Ludyni za zaangażowanie nad projektami.

 

Zieleń przy ZSTiO-6

Zieleń przy ZSTiO objęta troskliwą opieką przez adeptów architektury krajobrazu.

 

 

 

Współpraca z Uzdrowiskiem S.A.-7Współpraca z Uzdrowiskiem S.A. w Busku-Zdroju - zajęcia praktyczne.

 

 

 

Pielęgnacja zieleni w Wielkiej Brytanii-3Pielęgnacja zieleni w Wielkiej Brytanii w ramach praktyk zagranicznych.

 

 

 

Pomnik przyrody-2Nasz regionalny pomnik przyrody we wspaniałym towarzystwie klasy III TK.

Zwiedzamy RIGIPS-4Dnia 18 i 19 stycznia 2018 roku grupa uczniów z klas I A, II A, III A Branżowej Szkoły I Stopnia pod opieką nauczyciela zawodu Pana Jarosława Kozłowskiego odwiedziła zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS w Stawianach. Młodzież zapoznała się z produktami wytwarzanymi w zakładzie, uczestniczyła w pokazie elektronarzędzi i systemów biernej ochrony HILTI oraz wzięła udział w szkoleniu w ramach AKADEMII RIGIPS odnośnie wytycznych montażowych i błędów w systemach.

Uczniowie na Targach Budowlanych-1Dnia 11 maja uczniowie z klasy II TA, kształcący się w zawodzie technik budownictwa, byli obecni na Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA oraz Międzynarodowych Targach Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD w Kielcach. Podczas targów mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem ogólnobudowlanym i drogowym. Zaznajomili się także z materiałami i nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie drogowym. Uczniowie byli bardzo zainteresowani ofertami wystawców. Szczególnie ich uwagę zwrócił symulator pracy koparki, na którym mogli przez chwilę zostać jej wirtualnym operatorem.

Targi Kielce 2017-6Dnia 2 marca uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego odwiedzili Targi Kielce w ramach targów ENEX 2017. Na Targach zaprezentowały się firmy europejskie jak i silne marki polskie dotyczące rynku energetyki i odnawialnych źródeł energii. Bogata ekspozycja i szeroka oferta kierowana była do ludzi ceniących sobie możliwości wykorzystywania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz o przetwórstwo odpadów w szerokim tego znaczeniu.
Targi Enex to duży krok w przyszłość dla każdego człowieka, któremu zależy na dalszych losach naszej planety. 

Zadaniem szkolnego koła budowlanego jest poszerzanie zainteresowań u uczniów  w następujących obszarach:

 • budownictwo z technologią,
 • materiały budowlane,
 • projektowanie,
 • konstrukcje budowlane
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej.

W ramach tych zajęć młodzież jest wdrażana do szukania nowości budowlanych oraz nabywania umiejętności zastosowania wiedzy w praktycznych zadaniach problemowych. Wśród uczniów kształtowana jest także postawa zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i aktywności w zdobywaniu wiedzy. Treści realizowane w ramach szkolnego koła budowlanego umożliwiają lesze przygotowanie uczniów do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, jak również pomagają w wyborze przyszłej drogi zawodowej.


Rok szkolny 2016/2017

Uczniowie w biurze projektowym

Uczniowie w biurze projektowym.-1W dniu 1.12.2016 r. uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć Szkolnego Koła Budowlanego odwiedzili biuro projektowe STUDIO TM świadczące kompleksowe usługi projektowe. Wychowankowie zadawali pytania projektantowi Panu Romanowi Jureckiemu związane z etapami tworzenia dokumentacji projektowej. Projektant udostępnił młodzieży do wglądu przykładową dokumentację. Jako ciekawostkę należy dodać, że właściciel biura przedstawił plany zagospodarowania miasta  Buska Zdroju z okresu międzywojennego oraz projekt domu na ulicy Kilińskiego z okresu zaborów. Na zakończenie wizyty projektant wręczył uczniom katalogi z gotowymi projektami domów oraz przykładowe projekty architektoniczne, które to zostaną wykorzystane na zajęciach z rysunku technicznego i dokumentacji budowlanej.

Poznajemy nowe technologie

Tradycją Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju jest organizowanie szkoleń i pokazów dla młodzieży uczącej się w zawodach budowlanych. Takie działania są szczególnie ważne w roku szkolnym ogłoszonym rokiem szkolnictwa zawodowego.

W dniu 05.12.2016 r. Przedstawiciele firmy „Dolina Nidy”  Pan Tadeusz Nogacki oraz Pan Mirosław Łaszek prowadzili zajęcia przeznaczone dla uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz młodzieży technikum budowlanego. Firma ta zaprezentowała technologię wykonywania gładzi gipsowych narzucanych mechanicznie i następnie odpowiednio obrabianych do uzyskania pożądanego efektu końcowego. Każdy z uczestników, pod nadzorem przedstawicieli firmy, miał możliwość praktycznego uczestnictwa w tych pokazach. 

Rok szkolny 2015/2016

Olimpiada Budowlana 2106-1Podczas XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Krakowie.

 

 

 

Wienerberger-5Dnia 17 listopada 2015 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli firmy Wienerberger. Prezentowali oni uczniom klas technikum budowlanego nowoczesną technologię wznoszenia murów systemem Porotherm DRYFIX. Prelekcja wzbogaciła wiedzę młodzieży o nowe technologie stosowane w budownictwie. Uczniowie mieli też możliwość doskonalenia swoich umiejętności praktycznych wykorzystując system w wykonywaniu murów.

 

Norma Pro-1Przygotowujemy dokumentację projektową w programie Norma Pro.

 

 

 

Eliminacje do olimpiady-2Podczas eliminacji do zawodów okręgowych XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Program koła matematycznego związany jest z programem nauczania matematyki w klasach II technikum. Przewidziany jest on do realizacji w ciągu roku szkolnego. Ma on na celu przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z matematyki w części pisemnej.
Przeznaczony jest dla wszystkich uczniów, którzy zamierzają zdawać egzamin z matematyki oraz planują podjąć dalszą naukę na wyższych uczelniach.
Część zajęć jest przeznaczona na utrwalenie treści materiału z zakresu podstawy programowej. Materiał ten po opracowaniu indywidualnym przez uczniów zostanie powtórzony wspólnie na zajęciach. Drugi moduł zajęć przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań maturalnych oraz poznanie kryteriów oceniania zasad przyznawania punktów za poszczególne etapy rozwiązania zadania.
Uczestnicy zajęć będą też mogli poszerzyć swoją wiedzę matematyczną o kilka treści programowych nie należących do podstawy programowej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych

Termin realizacji: czwartek każdego tygodnia

Godzina realizacji: 13.00 – 13.45

Sala: Z11

Prowadzący: Małgorzata Służalska

 

W ramach Koła Polonistycznego młodzież brała udział w montażu słowno – muzycznym poświęconym błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który odbył się 22.10.2013 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku – Zdroju oraz 24.10.2013 roku w naszej szkole.
KOŁO POLONISTYCZNE-1
KOŁO POLONISTYCZNE-2
Braliśmy również udział w Przeglądzie Poezji Legionowej Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbył się 14.11.2013 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.
KOŁO POLONISTYCZNE-3
A także w Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyckiej i Przeglądzie Poezji Śpiewanej
KOŁO POLONISTYCZNE-4

Koło „młody budowlaniec" stworzony z myślą rozwijania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności budowlanych w praktyce. Celem koła jest angażowanie młodzieży w prace nad wykonawstwem robót budowlanych, poszerzaniem znajomości technologii oraz wiedzy o materiałach budowlanych. Wdrażanie uczniów do korzystania z profesjonalnych poradników majstra i kierownika budowy oraz literatury budowlanej. Planowane są także wyjazdy na targi budowlane które przybliżają nowości pojawiające się na rynku budowlanym.

Rok szkolny 2015/2016

Szkolenie w Stawianach-54 kwietnia odbyło się szkolenie w fabryce Rigips w Stawianach dla uczniów klas zawodowych i technikum o profilu budowlanym. Rigips Saint – Gobain to nowoczesna fabryka płyt gipsowo – kartonowych i bloczków gipsowych w Szarbkowie k/ Pińczowa. Szkolenie obejmowało oferty gotowych Systemów Rigps składających się z płyt Rigips, profili Ultrastil, akcesorii Rigips i mas szpachlowych Rigips. W trakcie szkolenia uczestnicy poznawali w formie teoretycznej i praktycznej podstawowe systemy wykonywania suchej zabudowy i gładzi szpachlowych. Uczniowie dostali koleiny zastrzyk wiedzy i umiejętności, który jest niezbędny do rozbudowy własnej drogi zawodowej.

YTONG-419 lutego uczniowie  naszej szkoły  brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez Xella Polska w Kazimierzy Wielkiej. Uczestnictwo w szkoleniu zostało potwierdzone certyfikatem I stopnia XELLA POLSKA „Murowanie w systemie Ytong i Silka oraz ocieplenie od wewnątrz za pomocą płyt Multipor”.
Przyszli wykonawcy prac budowlanych zapoznali się z:

 • przygotowaniem klejowej cienkowarstwowej zaprawy murarskiej,
 • narzędziami oraz sposobami ich właściwego używania,
 • układaniem pierwszej warstwy bloczków i kolejnych warstw na zaprawie cienkowarstwowej,
 • docinaniem elementów murowych i bruzdowaniem pod instalacje elektryczne,
 • wygładzaniem nierówności,
 • łączeniem i przewiązywaniem ścian nośnych i działowych,
 • przekrywaniem otworów systemowymi nadprożami Ytong,
 • częścią teoretyczną dot. technologii stropów Ytong oraz elementów docieplenia wieńca,
 • układaniem pierwszej warstwy płyt Multipor i kolejnych warstw,
 • częścią teoretyczną dot. wszystkich elementów systemu Ytong, Silka i Multipor.

 

Tynki-1Koło Młody Budowlaniec rozwija umiejętności wykraczające poza program nauczania w danym zawodzie. W semestrze zimowym uczniowie uczyli się wykonywania tynków tradycyjnych, elementów dekoracyjnych w systemie suchej zabudowy i murowania małych elementów architektury. Umiejętności zdobyte przez uczniów na pewno zastaną wykorzystane w ich dalszej drodze zawodowej.

 

 

Nowatorskie techniki malarskie firmy Śnieżka-5Uczniowie klasy II i III zasadniczej szkoły zawodowej brali udział w szkoleniu z technik naprawy i szpachlowania ścian oraz wykonywania powłok malarskich produktami Śnieżka.  Z materiałami i technikami aplikacji zapoznał młodzież specjalista ds. Szkoleń w FFiL Snieżka S.A. Trener Akademii Aplikacji Śnieżka Krzysztof Maziarz. Rozbudowana paleta produktów budowlanych i dekoracyjnych nie pozwoliła na zakończenie szkolenia w jednym dniu, dlatego też niebawem odbędą się następne zajęcia.

 

Oddajemy krew-2W dniu 27.10.2017 młodzież z naszej szkoły brała udział w akcji oddawania krwi. Około 20 osób z Klubu Krwiodawstwa ZSTiO postanowiło pomóc osobom, dla których krew jest jedynym lekiem. Postawa naszych uczniów jest godna pochwały. Dziękujemy. E. Klimczak i B. Stańko

 • Dn. 11.10.2016 r. Uczniowie  uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-muzycznych pt: SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ - DROGA DONIKĄD” w wykonaniu GRZEGORZA STĘPNIA z Oddziału Zamkniętego.
 • Październik – miesiącem „Różowej wstążki”; z tej okazji przeprowadzona została pogadanka z dziewczętami w internacie na temat profilaktyki raka piersi.
 • Dn.25.10.2016r. młodzież z klas trzecich i czwartych wysłuchała prelekcji pod hasłem: „Przełamujemy mity związane z oddawaniem krwi”, która została wygłoszona przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
 • Uczniowie kl. 2 TGK, 2TH, 3TGK, 3TH, 4TA, 4TGH, 4TK wzięli udział w spotkaniu z p. Jadwigą Zapałą ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i wysłuchali prelekcji na temat profilaktyki raka pt. „Kodeks walki z rakiem”.
 • 02 listopada 2016 r. w budynku szkoły odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.  Do akcji przystąpili uczniowie klas trzecich i czwartych. Pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pobrali od 33 pełnoletnich uczniów szkoły 14,85 litrów krwi.
 • Dn. 17.11.2016 r. w klasach: II TH, II TGK przeprowadzono etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Największą liczbę punktów uzyskała uczennica kl. II TGK: Dominika Wieloch i zakwalifikowała się do etapu rejonowego olimpiady;
 • Dn. 22.11.2016 r. uczniowie klasy 2 TGK wzięli udział w kweście na rzecz PCK .
 • Wychowawcy klas: 4TGH, 3A ZSZ, 3B ZSZ  przeprowadzili pogadankę z rodzicami na temat: "Uczymy zdrowych nawyków żywieniowych - drugie śniadanie daje moc" -  22.11.2016 r.
 • W ramach obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa” (20 – 26 XI) pełnoletni uczniowie oddali krew na rzecz PCK;
 • Honorowi krwiodawcy - uczniowie klasy 4TK wraz z opiekunką szkolnego koła PCK uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża (25.11.2016 r.);  
 • Popularyzowanie zdrowego odżywiania w szkole z okazji Andrzejek przez uczniów klas: 1THK, 2 TA, 2TH pod hasłem "Smacznie, zdrowo, andrzejkowo!" - 30.11.2016 r.
 • Przedstawiciele klasy 2 TGK (2 os.) uczestniczyli w Powiatowym Konkursie "Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS?" i zajęli 3 miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych – 01.12.2016r.
 • Młodzież kl. 2TH (10 osób)  uczestniczyła w Świątecznej Zbiórce Żywności  z PCK – 09.12.2016 r.
 • Uczniowie kl. 2TH, 4TA zorganizowali zbiórkę pieniędzy na spotkanie opłatkowe w DPS w Słupi -15.11.2016 r.
 • Przedstawiciele klas: 1THK, 4TGH wzięli udział w wyjeździe do Domu Pomocy Społecznej w Słupi z życzeniami świątecznymi, upominkami dla podopiecznych oraz programem jasełek - 16.12.2016 r.
 • Pełnoletni uczniowie naszej szkoły przystąpili do XIV Edycji Turnieju pt.: „Młoda Krew Ratuje Życie”, który trwa do końca kwietnia 2017 r.;

Prelekcja o krwiodawstwie-3Pod takim hasłem odbyła się prelekcja przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, która miała miejsce we wtorek 25 października  na sali gimnastycznej. Młodzież klas: 2 TH, 3 A, 3 TA, 3 TGK, 4 TA i 4 TK uzyskała odpowiedź na szereg wątpliwości związanych z oddawaniem krwi, np. jakie warunki należy spełnić, aby można było oddać krew, jak przygotować się do oddania krwi,  jakie są przeciwwskazania do oddawania krwi itp. Wszystkie przeciwwskazania można znaleźć na stronie www.twojakrew.pl Zapraszamy pełnoletnie osoby z dowodem osobistym do włączenia się w Akcję Honorowego Oddawania Krwi , która odbędzie się 2 listopada 2016r. na sali gimnastycznej w budynku A.

Opiekunowie: Beata Stańko, Ewa Klimczak

Szkolne Koło PCK współpracuje z Rejonowym Oddziałem PCK, który ma siedzibę przy ul. Kopernika w Busku-Zdroju. PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła.

Do podstawowych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 • wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu zdrowego odżywiania, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki raka piersi oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
 • rozpowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa,
 • popularyzowanie zdrowego stylu życia,
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • prowadzenie działalności opiekuńczo - społecznej wyrażającej się w uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych, ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi bezdomnych, samotnych i chorych polegających najczęściej na udziale w zbiórkach pieniężnych,
 • krzewienie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży, mającej na celu popularyzowanie aktualnych zadań PCK i historii Czerwonego Krzyża.

Rok szkolny 2013/2014

Z inicjatywy Szkolnego Koła PCK dnia 12 grudnia 2013r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zorganizowano akcję Honorowego Oddawania Krwi. Akcję poboru krwi obsługiwali pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Bez ich poświęcenia i pomocy nie udałoby się jej przeprowadzić. Za co bardzo dziękujemy. Młodzież, pracownicy szkoły i osoby indywidualne odpowiedzieli na akcję bardzo licznie przybywając, oddając krew i tym samym ratując życie wielu ludziom. Krew oddały 53 osoby, co stanowi blisko 24 litry najcenniejszego leku, który może przyczynić się do ratowania życia i zdrowia wielu potrzebującym. Członkowie Szkolnego koła PCK wyrażają przekonanie, że podczas podobnych akcji w przyszłości będzie nas równie dużo. Największa jednak będzie satysfakcja płynąca ze świadomości, że mogliśmy pomóc komuś w potrzebie.W imieniu organizatorów dziękujemy za piękną postawę i dar serca.
W piątek 13 grudnia 2013 roku w Busku-Zdroju odbył się rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę godnie reprezentowała Dominika Misiaszek z klasy III LO zajmując drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Gratulujemy!
Od października 2013r. ruszyła XI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE". Turniej trwa do końca kwietnia 2014r.Ty także możesz pomóc ludziom którym potrzebna jest krew. Nie musisz robić nic wielkiego, wystarczy, że oddasz krew w jednym z punktów krwiodawstwa. Oddając krew regularnie pomożesz wielu ludziom, a zarazem otrzymasz kartę honorowego dawcy krwi, która upoważni Cię do wielu zniżek i przywilejów! Jeżeli jesteś młodym, zdrowym człowiekiem nie zastanawiaj się! Jeśli masz ukończone 18 lat, nie chorowałeś w najbliższej przeszłości i nie jesteś przewlekle chory idź oddać krew!!! Zapraszamy!
26 listopada 2013 roku w klasach: II TG i III LO przeprowadzony został szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Największą liczbę punktów uzyskała uczennica kl. III LO: Dominika Misiaszek i awansowała do etapu rejonowego olimpiady;
Dnia 2 grudnia 2013r. uczennica kl. III TG/H: Sylwia Nowak wzięła udział w konkursie powiatowym „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS;
w klasie 3 TGH odbyła się prelekcja na temat profilaktyki antynikotynowej i antynarkotykowej;
W dniu 23 października 2013r. uczniowie klas: 4TA, 4TG i 4TKS wzięli udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Niebezpieczny związek";
Dn. 21 października 2013r. młodzież kl. 1A ZSZ wspólnie komponowała gablotę tematyczną w ramach projektu ,,Kultura bezpieczeństwa i zdrowia";
18 października 2013r. uczniowie klas: 1TA, 1TGH i 2A ZSZ uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych p.n. „Bezpieczne spotkania z żywą muzyką - bez używek";
Dn. 20 września 2013r. klasa 4TA zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum wMiechowie. Dziękujemy wszystkim uczniom za włączenie się do akcji.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd