Obrazy na czoło-8

a-1

OBOWIĄZKI DYREKTORA

Umacnianie prawidłowych relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym. Włączanie do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego,  profilaktyki…
Zachęcanie uczniów, nauczycieli do podejmowania  działań profilaktycznych w szkole.
Organizowanie szkoleń, warsztatów doskonalących dla nauczycieli w zakresie opieki, wychowania oraz bezpieczeństwa w szkole.

Czytaj więcej...

  1.  Współpraca rodziny i szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
  2. ,,Jem kolorowo”- porozmawiajmy o wartości drugiego śniadania.
  3. Bezpieczni w sieci- zagrożenia płynące z Internetu.
  4. Granice wolności w wychowaniu.
  5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości – drogą rozwoju osobowości.

CO RODZICE POWINNI WIEDZIEĆ O AGRESJI?

Przez zachowanie agresywnerozumie się zachowanie skierowane przeciw określonym osobom lub rzeczom, przynoszące szkodę przedmiotowi agresji, przybierające formę ataku, czyli napaści fizycznej lub słownej
(Z. Skorny, 1968).

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!