Obrazy na czoło-8

a-1

Poniedziałek  8.00 – 13.00
Wtorek          8.00 – 13.00
Środa            8.00 – 13.00
Czwartek       8.00 – 13.00
Piątek           8.00 – 13.00

Procedury postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów (na terenie szkoły i poza nią)

  1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca o zaistniałym fakcie informuje pedagoga,  a pedagog dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca, a w razie nieobecności wychowawcy pedagog lub dyrektor, niezwłocznie wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje, a fakt rozmowy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd