Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmioklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

Poniedziałek  8.00 – 13.00
Wtorek          8.00 – 13.00
Środa            8.00 – 13.00
Czwartek       8.00 – 13.00
Piątek           8.00 – 13.00

Procedury postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów (na terenie szkoły i poza nią)

  1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca o zaistniałym fakcie informuje pedagoga,  a pedagog dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca, a w razie nieobecności wychowawcy pedagog lub dyrektor, niezwłocznie wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje, a fakt rozmowy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!