Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmioklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

Średnia ocen

Zachowanie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

1.

Łukasik Martyna

III TH/K

5,57

wzorowe

Stypendium Starosty Buskiego

1.

Poros Ewa

II TH

5,18

wzorowe

Stypendium szkolne za wyniki w nauce

 1.  

Tałaj Jakub

I A

4,53

wzorowe

 1.  

Batóg Natalia

I TA

4,90

wzorowe

 1.  

Kopeć Kinga

I TA

4,90

wzorowe

 1.  

Ratusznik Bartłomiej

I TA

4,75

wzorowe

 1.  

Świątek Jakub

I TA

4,55

bardzo dobre

 1.  

Fit Piotr

I T G/K

5,11

wzorowe

 1.  

Stępień Igor

I T G/K

4,68

bardzo dobre

 1.  

Lech Patrycja

I TH

4,53

bardzo dobre

 1.  

Łukasik Emilia

I TH

4,53

wzorowe

 1.  

Skowera Andżelika

I TH

5,05

wzorowe

 1.  

Bochenek Gabriela

I TL

4,86

wzorowe

 1.  

Cabaj Aleksandra

I TL

4,91

wzorowe

 1.  

Pieterwas Natalia

I TL

4,55

bardzo dobre

 1.  

Tułak Oliwia

I TL

4,55

wzorowe

 1.  

Duda Karol

II A

4,64

bardzo dobre

 1.  

Czechowska Natalia

II TG/K

4,79

wzorowe

 1.  

Kaczmarczyk Wiktoria

II TG/K

4,50

wzorowe

 1.  

Poździoch Paulina

II TG/K

4,93

wzorowe

 1.  

Kwiatkowska Martyna

II TH

4,76

wzorowe

 1.  

Doroz Michał

III TA

4,59

bardzo dobre

 1.  

Smogór Dagmara

III TH/K

4,81

bardzo dobre

Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe

1.

Józefiak Dawid

III TA

3,41

bardzo dobre

W wyniki klasyfikacji rocznej klasa III TA uzyskała najwyższą średnią ocen - 3.61. Za najlepsze wyniki w nauce klasa ta otrzymuje Puchar Dyrektora Szkoły oraz Nagrodę Dyrektora Szkoły w postaci dofinansowania do wycieczki klasowej w przyszłym roku szkolnym w kwocie 400 zł.

 

Gratulujemy uczniom uzyskanych wyników
i życzymy dalszych sukcesów !

 

L.p.

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

Zachowanie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 1.

   Martyna Łukasik

II TH/K

5,36

   wzorowe

Stypendium Starosty Buskiego

 2.

   Ewa Kucharz

IV TH

4,89

   bardzo dobre

Stypendium szkolne za wyniki w nauce

 3.

   MarlenaTometczak

I TA                

4,60

   wzorowe

 4.

   Ewa Poros

I TH               

4,84

   bardzo dobre

 5.

   Martyna Kwiatkowska

I TH             

4,53

   bardzo dobre

 6.

   Dagmara Smogór

II TH/K

4,72

   wzorowe

 7.

   Natalia Mrowińska 

III TH

4,60

   bardzo dobre

 8.

   Karolina Szostak

III TH

4,73

   bardzo dobre

 9.

   Agnieszka Drożdżowska

IV TA

4,83

   bardzo dobre

 10.

   Mariusz Masłowski

IV TA

4,75

   bardzo dobry

 11.

   Joanna Łabuzek

IV TG/K

5,00

   wzorowe

 12.

   Olga Kieljańska     

III TG/K

4,60

   wzorowe

 13.

   Karol Zatorski       

III TG/K

4,62

   bardzo dobre

Stypendium szkolne za osiągnięcia sportowe

 14.

   Jakub Wenda

IV TA

3,92

   dobre

         W wyniki klasyfikacji śródrocznej klasa IV TG/K uzyskała najwyższą średnią ocen - 3,57. Natomiast klasa I TG/K, to klasa, która osiągnęła w bieżącym półroczu roku szkolnego 2017/2018 najwyższą frekwencję w szkole - 91,93%.

Gratulujemy uczniom uzyskanych wyników
i życzymy dalszych sukcesów !

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!