Obrazy na czoło-8

a-1

Rower za plakat-1W dniu 11 czerwca 2019 nastąpiło wręczenie nagród uczniom biorącym udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „EKO-Plakat”. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 6 prac z naszej szkoły. Uczennica klasy pierwszej Gabriela Bochenek, kształcąca się w zawodzie technik logistyk, zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Nagrodą był piękny biały rower! Uczniowie: Natalia Pieterwas  kl. I T L, Aleksandra Cabaj kl. I T L i Piotr Fit kl. I T G/K zdobyli wyróżnienia, a w nagrodę otrzymali ładne, funkcjonalne plecaki. Opiekę nad uczniami w trakcie trwania konkursu sprawowała mgr Małgorzata Cichy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZSTiO - szkoła w działaniu, szkoła w rozwoju-577 czerwca 2019 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zorganizował IV Forum Zawodowe „Szkoła w Działaniu”. Tegoroczne spotkanie różniło się od poprzednich edycji kilkoma istotnymi aspektami. Przede wszystkim szkoła podejmowała zaproszonych gości w swojej nowej siedzibie, poza tym formuła przedsięwzięcia została poszerzona o przeprowadzenie telekonferencji z jednym spośród partnerów placówki. Do udziału w forum zaproszenie przyjęli przedstawiciele władz powiatowych, partnerzy szkoły współuczestniczący w procesie kształcenia praktycznego i realizacji kursów, a także młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z opiekunami.
Zanim gospodarze  oficjalnie przywitali przybyłych gości, oddali głos przedstawicielom bałtyckiego przewoźnika promowego „Unity Line”. Powód? Prom „Polonia” niebawem wychodził w swój kolejny rejs, więc jego załoga reprezentowana przez hotel managera Piotra Sowińskiego, SNB managera Jacka Mechlińskiego oraz szefa kuchni Mirosława Bobrowskiego dysponowała czasem jedynie w ściśle określonych godzinach. Takie odstępstwo od żelaznych reguł zostało przez wszystkich przyjęte ze zrozumieniem, zwłaszcza, że wypowiadający się panowie wystąpili przed kamerą w gali mundurowej. Opowiadali o zasadach odbywania przez uczniów ZSTiO praktyk na morskich jednostkach.
Następne etapy spotkania przebiegły już według założonego porządku. Przedstawiciele partnerów szkoły wystąpili omawiając istotę wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Pani Aniceta Adamczak-Łypacz Koordynator ds. projektów UE, konferencji i szkoleń Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła istotę projektów „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy” oraz „Hotelarze przyszłości”, natomiast pan Kamil Wojciechowski – kierownik działu marketingu i sprzedaży hotelu „Słoneczny Zdrój” omówił codzienne aspekty patronatu sprawowanego przez ten obiekt nad jedną z klas. Ostatnim prelegentem był pan Wiktor Krasa - Prodziekan Wydziałów: Ekonomii, Finansów oraz Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach – partnerskiej uczelni ZSTiO.
Po krótkiej przerwie grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych omówiła różnorodne działania podejmowane w ramach współpracy z pracodawcami. Nie zabrakło również raportu z dokonań placówki w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+ oraz PO WER, „Dobry start”,  a także inicjatyw szkolnego wolontariatu.
Całość zakończyło przeprowadzenie konkursu adresowanego do uczniów zaproszonych szkół, zwieńczone wręczeniem nagród i dyplomów. Jak co roku Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. zasponsorowało wodę mineralną „Buskowianka” dla wszystkich uczestników Forum .
Tegoroczna edycja forum – podobnie jak poprzednie - była więc okazją do złożenia podziękowań za kolejny rok bardzo owocnej współpracy, przynoszącej wymierne korzyści każdej ze stron, licznym partnerom szkoły.

Budowa budynku wielorodzinnego-529 maja uczniowie klasy II T A kształcący się w zawodzie technik budownictwa, wraz z opiekunami p. Anną Koselą i p. Piotrem Zochem, byli na placu budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Kusocińskiego. Uczniowie w czasie wycieczki mogli zapoznać się ze sposobem prowadzenia prac zbrojarskich i betoniarskich podczas wykonywania fundamentów. Kierownik budowy przedstawił również projekt fundamentów oraz omówił rozwiązania techniczne, jakie będą zastosowane w nowo budowanym budynku.

„Myślenie ponad granicami” – wyjazd upowszechniający projekt-20Ostatnim etapem realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu Myślenie ponad granicami był wyjazd służący upowszechnianiu osiągniętych w jego ramach rezultatów. Przedsięwzięcie zaplanowano jako imprezę wyjazdową, której składowe pozwalały na osiągnięcie różnorodnych celów, a uczestnikami była młodzież biorąca wcześniej udział w każdej mobilności. W ramach przygotowań do wyjazdu uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące zagranicznych praktyk, w których uczestniczyli. Zgodnie z założeniami procesu upowszechniania efektów projektu mieli za zadanie przedstawić zarówno przebieg praktyk zawodowych, jak i migawki obrazujące realizację programu kulturowego czy zagospodarowanie czasu wolnego.
Tak przygotowane wystąpienia ich autorzy zademonstrowali w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu, placówki aktywnie pozyskującej środki unijne wspomagające szkolnictwo zawodowe. Istotna rola przypadła też koordynatorowi projektu Myślenie ponad granicami referującemu założenia oraz podstawowe dane liczbowe przedsięwzięcia. Zanim jednak doszło do części konferencyjnej, gospodarze oprowadzili nas po warsztatach służących szkoleniu zawodowemu, będących przykładem zagospodarowania sektorowych funduszy Unii Europejskiej.
Po dotarciu do hotelu w Lądku-Zdroju mogliśmy nie tylko zaspokoić głód, ale również skorzystać z basenu czy jacuzzi. Kolejny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie Kłodzka oraz górującej nad miastem twierdzy. Dla większości z nas olbrzymie przeżycie stanowiła wycieczka podziemnymi korytarzami fortecy, dzięki czemu mogliśmy w pełni zrozumieć istotę klaustrofobii. Popołudnie było czasem szkolenia z zakresu podstaw poruszania się po otwartym rynku pracy, podstaw autoprezentacji i mechanizmów aplikowania o posadę w wybranej firmie.Zorganizowany wieczorem spacer po urokliwych uliczkach tego uzdrowiskowego miasteczka był okazją do podziwiania wyjątkowej architektury i założeń urbanistycznych Lądka-Zdroju.
Trzydniowy wyjazd w ramach upowszechniania efektów projektu Myślenie ponad granicami miał więc trojaki aspekt: młodzież uczestnicząca w różnych mobilnościach mogła wymienić doświadczenia zdobyte na zagranicznych praktykach, przeprowadzono dodatkowy moduł szkoleniowy, przede wszystkim jednak posłużył propagowaniu funduszy unijnych pozwalających na organizowanie zagranicznych praktyk.

METRYCZKA PROJEKTU:
NAZWA: „Myślenie ponad granicami”
NUMER/MECHANIZM FINANSOWANIA: 2017-1-PL01-KA102-037030

Działania realizowane  były w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, ze środków PO WER, na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

BENEFICJENCI: Uczniowie ZSTiO im Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju
ZREALIZOWANE MOBILNOŚCI: 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii, Portugalii, we Włoszech, w Niemczech i Hiszpanii
PARTNERZY: Polaris, Braga Mob, Sistema Turismo, Vitalis, euroMind
BUDŻET: budżet projektu wyniósł 149 834 EUR, co w przeliczeniu na dzień przelewu środków finansowych dało kwotę 645 260,12 PLN

Wypłacona kwota pozwoliła na kompleksową organizację zagranicznych praktyk dla każdej z pięciu grup. Uczestnicy mieli opłacone językowe kursy przygotowawcze, transfery z/na lotniska, koszty przelotów, zakwaterowania, wyżywienia i organizacji czasu wolnego –programu kulturowego i wycieczek, wypłatę „kieszonkowego”, dla wszystkich uczestników praktyk zakupiono odzież ochronną/roboczą.
Część środków została przeznaczona na zakup komputerów i notebooków, kserokopiarki, drukarek oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych oraz działań związanych z upowszechnianiem projektu

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!