Obrazy na czoło-8

a-1
Dobiegła końca realizacja projektu „Dajmy szansę- warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim" nr WND-POKL.09.02.00-26-054/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany był w trzech szkołach technikalnych powiatu buskiego- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności u uczniów poprzez rozwijanie ich postawy twórczej i samorealizacji.
Wymiernym efektem projektu są bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie powiatu buskiego byli najlepsi w województwie świętokrzyskim.
O znaczeniu projektu świadczą imponujące liczby. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w projekcie uczestniczyło 221 beneficjentów ostatecznych w tym 115 kobiet i 106 mężczyzn. Podczas 16 warsztatów podzielonych na 8 bloków tematycznych zrealizowano 1600 godzin.
Obyło się: 400 godzin warsztatów języka polskiego, 400 godzin warsztatów języka angielskiego, 300 godzin warsztatów matematycznych, 100 godzin warsztatów przedsiębiorczości, 100 godzin warsztatów języka niemieckiego, 100 godzin warsztatów geograficznych, 100 godzin warsztatów budowlanych, 100 godzin warsztatów geodezyjnych.
Uczestnicząc w zajęciach młodzież podniosła poziom wiedzy i udoskonaliła umiejętności matematyczne i zawodowe, pogłębiła zdolność korzystania z technologii informatycznych wykształciła nawyk logicznego myślenia w sytuacjach problemowych. Uczniowie rozwinęli też sprawności językowe w zakresie języka angielskiego i niemieckiego.
Duży nacisk położono na umiejętność komunikacji interpersonalnej, publicznych wystąpień i autoprezentacji niezbędnych na rynku pracy. Uczniowie doskonalili technikę redagowania różnych tekstów mających na celu autoprezentację np. życiorys – CV, list motywacyjny, podanie, zaproszenie, ogłoszenie, podziękowanie.
Na atrakcyjność projektu wpłynęła też możliwość udziału w 12 nieodpłatnych wyjazdach studyjnych i obozach językowych. Uczniowie ZSTiO brali udział w:
2 wyjazdach na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
2 wyjazdach studyjnych po regionie świętokrzyskim,
4 wyjazdach studyjnych do teatru połączonych z warsztatami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej,
2 obozach językowych w Anglii,
2 obozach językowych w Niemczech.
Wyjazdy studyjne po regionie świętokrzyskim były wspaniałą okazją do poznania walorów najbliższego otoczenia jako przyszłego miejsca pracy. Pobyt na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził uczniów w świat giełdowych inwestycji. Natomiast wyjazdy do teatrów dały możliwość obcowania z prawdziwą sztuką.
Niewątpliwie największą atrakcją był udział w obozach językowych, podczas których młodzież mogła wykorzystać w praktyce zdobyte umiejętności. Wyjazdy przyczynił się nie tylko do poznania historii i kultury Anglii oraz Niemiec, ale przede wszystkim do podniesienia kompetencji językowych.
Zadania realizowane podczas projektu cieszyły się wielkim zainteresowaniem uczestników. Świadczy to o spełnieniu faktycznych oczekiwań beneficjentów oraz o atrakcyjności podejmowanych działań. Nie bez znaczenia jest też fakt wykorzystania szeregu środków dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji projektu. W trakcie prowadzonych zajęć wykorzystano zarówno tradycyjne jak również nowoczesne pomoce takie jak: tablice interaktywne ze specjalistycznymi programami z rożnych dziedzin, wizualizer z telewizorem, laptopy, projektory multimedialne.
W trakcie zajęć uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się geodezyjnymi instrumentami pomiarowymi: teodolitem, niwelatorem, tachimetrem, dalmierzem czy lokalizatorem urządzeń podziemnych GEOPILOT.
Szansa, którą otrzymali uczniowie z pewnością została właściwie wykorzystana.
W myśl przysłowia otrzymali oni nie tylko rybę, ale przede wszystkim wędkę, która umożliwi im odnalezienie się w każdej życiowej sytuacji.
{phocagallery view=category|categoryid=85|limitstart=0|limitcount=13|detail=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|displayimgrating=0}
Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd