Obrazy na czoło-8

a-1

„Myślenie ponad granicami” – wyjazd upowszechniający projekt-20Ostatnim etapem realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących projektu Myślenie ponad granicami był wyjazd służący upowszechnianiu osiągniętych w jego ramach rezultatów. Przedsięwzięcie zaplanowano jako imprezę wyjazdową, której składowe pozwalały na osiągnięcie różnorodnych celów, a uczestnikami była młodzież biorąca wcześniej udział w każdej mobilności. W ramach przygotowań do wyjazdu uczniowie przygotowali prezentacje dotyczące zagranicznych praktyk, w których uczestniczyli. Zgodnie z założeniami procesu upowszechniania efektów projektu mieli za zadanie przedstawić zarówno przebieg praktyk zawodowych, jak i migawki obrazujące realizację programu kulturowego czy zagospodarowanie czasu wolnego.
Tak przygotowane wystąpienia ich autorzy zademonstrowali w Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu, placówki aktywnie pozyskującej środki unijne wspomagające szkolnictwo zawodowe. Istotna rola przypadła też koordynatorowi projektu Myślenie ponad granicami referującemu założenia oraz podstawowe dane liczbowe przedsięwzięcia. Zanim jednak doszło do części konferencyjnej, gospodarze oprowadzili nas po warsztatach służących szkoleniu zawodowemu, będących przykładem zagospodarowania sektorowych funduszy Unii Europejskiej.
Po dotarciu do hotelu w Lądku-Zdroju mogliśmy nie tylko zaspokoić głód, ale również skorzystać z basenu czy jacuzzi. Kolejny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie Kłodzka oraz górującej nad miastem twierdzy. Dla większości z nas olbrzymie przeżycie stanowiła wycieczka podziemnymi korytarzami fortecy, dzięki czemu mogliśmy w pełni zrozumieć istotę klaustrofobii. Popołudnie było czasem szkolenia z zakresu podstaw poruszania się po otwartym rynku pracy, podstaw autoprezentacji i mechanizmów aplikowania o posadę w wybranej firmie.Zorganizowany wieczorem spacer po urokliwych uliczkach tego uzdrowiskowego miasteczka był okazją do podziwiania wyjątkowej architektury i założeń urbanistycznych Lądka-Zdroju.
Trzydniowy wyjazd w ramach upowszechniania efektów projektu Myślenie ponad granicami miał więc trojaki aspekt: młodzież uczestnicząca w różnych mobilnościach mogła wymienić doświadczenia zdobyte na zagranicznych praktykach, przeprowadzono dodatkowy moduł szkoleniowy, przede wszystkim jednak posłużył propagowaniu funduszy unijnych pozwalających na organizowanie zagranicznych praktyk.

METRYCZKA PROJEKTU:
NAZWA: „Myślenie ponad granicami”
NUMER/MECHANIZM FINANSOWANIA: 2017-1-PL01-KA102-037030

Działania realizowane  były w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, ze środków PO WER, na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

BENEFICJENCI: Uczniowie ZSTiO im Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju
ZREALIZOWANE MOBILNOŚCI: 2-tygodniowe praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii, Portugalii, we Włoszech, w Niemczech i Hiszpanii
PARTNERZY: Polaris, Braga Mob, Sistema Turismo, Vitalis, euroMind
BUDŻET: budżet projektu wyniósł 149 834 EUR, co w przeliczeniu na dzień przelewu środków finansowych dało kwotę 645 260,12 PLN

Wypłacona kwota pozwoliła na kompleksową organizację zagranicznych praktyk dla każdej z pięciu grup. Uczestnicy mieli opłacone językowe kursy przygotowawcze, transfery z/na lotniska, koszty przelotów, zakwaterowania, wyżywienia i organizacji czasu wolnego –programu kulturowego i wycieczek, wypłatę „kieszonkowego”, dla wszystkich uczestników praktyk zakupiono odzież ochronną/roboczą.
Część środków została przeznaczona na zakup komputerów i notebooków, kserokopiarki, drukarek oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych oraz działań związanych z upowszechnianiem projektu

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd