Obrazy na czoło-8

a-1

>>REGULAMIN BHP<<
i
załączniki do regulaminu BHP- procedury w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych
w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

 1. Procedura postępowania nauczycieli podczas wypadku na terenie szkoły.
 2. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu przez uczniów alkoholu lub paleniu papierosów na terenie szkoły.
 3. Procedura postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 4. Procedura postępowania w wypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
 5. Procedura postępowania w wypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły posiada substancję wyglądem przypominającą narkotyk.
 6. Procedura postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol (papierosy).
 7. Procedura postępowania w przypadku znalezienia i używania na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.
 8. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego.
 9. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia - ofiary czynu karalnego.
 10. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia.
 11. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez rodziców (prawnych opiekunów) pod względem zdrowotnym oraz zapewniania podstawowych potrzeb życiowych.
 12. Procedura postępowania w przypadku zaniedbywania przez uczniów wypełniania obowiązków szkolnych.
 13. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego (wagary, częsta absencja).
 14. Procedura postępowania, gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej.
 15. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych.
 16. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.
 17. Procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego.
 18. Procedura w przypadku pojawienia się na terenie szkoły osoby obcej.
 19. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów.
 20. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty
 21. Procedura postepowania w przypadku epizodu psychotycznego ucznia
 22. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń chce okaleczyć siebie lub innych
Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!