Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmoklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

Konkurs Języków Obcych organizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego  w Busku-Zdroju. 

REGULAMIN 

Konkurs składa się z 3 konkurencji, w których rywalizują uczniowie ZSTiO.
CELE IMPREZY:  

 • o popularyzacja szkoły, środowiska szkolnego, 
 • o rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi (językiem angielskim, niemieckim), 
 • o rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych osób  
  i kultur, a także poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. 
  TERMIN:  

07 lutego 2018 roku, godz. 9.00 – 12.00
MIEJSCE:  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3B.

  

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 • w imprezie mogą uczestniczyć uczniowie ZSTiO, 
 • uczniowie biorący udział w poszczególnych konkurencjach tworzą jedno lub dwuosobowe zespoły. 

 

 1. TEMATYKA I ZASADY KONKURSU: 

KONKURENCJA I (0-10 punktów ) 

Film o szkole, pt.  Kiedy myślę szkoła, to…... Uczniowie nakręcają film o szkole w języku angielskim lub niemieckim dowolną techniką. Długość filmu musi mieścić się w ramach czasowych do 3 minut. Ocenie podlegać będzie kreatywność, poziom językowy oraz jakość filmu. 

 

KONKURENCJA II (0- 10 punktów) 

Prezentacja o sobie. Kim jestem………..? 

Uczniowie wykonują prezentację w programie Power Point lub innym, a następnie przedstawiają ją przed jury. 

Ocenie podlegać będzie kreatywność, poziom językowy oraz poczucie humoru podczas opowiadania o sobie. Ilość slajdów od 10 do 15. 

 

KONKURENCJA III (0-10 punktów) 

Idiomy 

Uczniowie mają podany zakres słownictwa do nauczenia. Podczas konkursu odpowiadają na pytania testowe z wykorzystaniem programu Kahoot. 

 

 1. KRYTERIA OCENY:  

1. jury powołane przez organizatorów dokona oceny na podstawie wyników rozgrywek (uzyskanej liczby punktów), 

2. wszyscy biorący udział otrzymają dyplomy. Wyróżnieni przez jury laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. 

 

 Organizatorzy konkursu: 

Zespół Języków Obcych w składzie: Ewa Charczuk, Iwona Makowska, Agnieszka Partyka, Agnieszka Sajdłowska. 

 

 

To frighten sb to death - śmiertelnie kogoś wystraszyć 

vicious circle - błędne koło 

3 Like there’s no tommorow - bez zastanowienia, jak szalony 

To tighten your belt - oszczędzać; zaciskać pas 

Once in a blue moon - bardzo rzadko 

It’s a piece of cake - to dziecinnie proste, bułka z masłem 

To feel under the weather - czuć się niezbyt dobrze; czuć się chorym 

Practice makes perfect - ćwiczenie czyni mistrza 

To tidy (sthup - sprzątać (coś) 

10 To carry sth out - przeprowadzać coś (np. badanie); wykonywać coś (np. rozkazy) 

11 To give permission for sth - zezwalać na coś 

12 To call it a day - skonczyć coś (pracę) 

13 To owe money to sb - być komuś winnym pieniądze  

14 Out of the blue - jak grom z jasnego nieba  

15 To be down in the dumps - być zdołowanym (nieszczęśliwym) 

16 To be in sb’s good books, To be in sb’s bad books mieć u kogoś dużego plusa, mieć u kogoś dużego minusa 

17 On the spot - natychmiast; z miejsca 

18 To catch sb’s eye - przyciągnąć czyjąs uwagę 

19 To be like chalk and cheese – rożnić się zupełnie; być jak woda i ogień 

20 Easier said than done - łatwiej powiedzieć niż zrobić 

21 To be all ears - zamieniać się w słuch 

22 No pain, no gain - bez pracy nie ma kołaczy 

23 To pull sb’s leg - robić kogoś w konia 

24 Where there’s a will, there’s a way - dla chcącego nic trudnego 

25 To be in sb’s shoes - być na czyimś miejscu; być w czyjejś skórze 

26 The early bird catches the worm - kto rano wstaje temu Pan Bóg daje 

27 It’s a Greek to me - dla mnie to chińszczyzna 

28 To have egg on your face - wyjść na durnia 

29 To put sb up - przenocować kogoś                                     

30 Safe and sound - cały i zdrowy 

 

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!