ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2

25 maja 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Marszałkowie Województwa Adam Jarubas i Marek Szczepanik podpisali umowy w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednym z zadań, które zostanie zrealizowane dzięki podpisaniu umów będzie budowa nowego budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Obecnie szkoła ma swoją siedzibę w dwóch oddalonych od siebie obiektach przy ulicy Bohaterów Warszawy 106 i 120. Nowy 3-kondygnacyjny budynek, połączony z halą sportową i warsztatami zawodowymi, będzie się mieścił przy ulicy Kusocińskiego. Placówka zostanie wyposażona w nowy sprzęt do celów dydaktycznych, klasopracownie, pracownie symulacyjne do nauki zawodu, nową salę biblioteczną. Starosta powiatu buskiego, Jerzy Kolarz zapewnia, że inwestycja ta zostanie zakończona najpóźniej 30 grudnia 2018 roku.
Jest to kolejny etap rozwoju naszej szkoły. Placówka prężnie pozyskuje środki na rozwój oferty szkoleniowej. Jako jedyna szkoła w powiecie realizuje staże zagraniczne dla uczniów, w ramach których młodzież ma zagwarantowany bezpłatny wyjazd i pobyt w Niemczech, Wielkiej Brytanii lub Hiszpanii. Uczestniczący w nich uczniowie nie tylko odbywają praktyki u zagranicznych pracodawców, ale także poznają język i kulturę odwiedzanego kraju.

Oferta bezpłatnych kursów dla wszystkich uczniów ZSTiO.
Nasza szkoła, jako jedyna z siedmiu placówek w województwie, realizuje we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy", w ramach którego uczniowie zyskają szansę odbycia następujących kursów kwalifikacyjnych:

  • kelner,
  • barista,
  • barman,
  • sommelier,
  • obsługa recepcji,
  • manager hotelu.

Kursy kończą się złożeniem egzaminu i wydaniem odpowiedniego certyfikatu.
23.05. b.r. podpisano umowę na realizację tego projektu.
Integralną częścią wymienionych kursów jest zapewnienie uczniom zajęć z kompetencji kluczowych, tj. matematyki, języka angielskiego, technologii ICT oraz przedsiębiorczości. Ponadto 1/3 zakwalifikowanych uczestników zostanie skierowana na staże do hoteli, za które uczniowie otrzymają wynagrodzenie.

Szkoła Patronacka
Od 1 września 2016 roku klasa pierwsza kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa została objęta patronatem Hotelu Słoneczny Zdrój Medical SPA&Wellness**** w Busku-Zdroju. Priorytetem tego działania jest dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, a w szczególności wsparcie kształcenia praktycznego, dlatego też niektóre zajęcia prowadzone są przez pracowników hotelu oraz na terenie tego obiektu. Oprócz tego firma zobowiązała się do wyposażenia pracowni symulacyjnej – Ekspedycja śniadań oraz wypłaty stypendium dla ucznia osiągającego najlepsze wyniki w nauce.

 

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!