Obrazy na czoło-8

a-1
 •  Zarządzenie nr 26 z dnia 20 czerwca 1974 roku. Znak: DKS - 0514/26/76.
  "Z dniem 1 września 1974 roku otwiera się przy Buskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Busku Zdroju Samodzielną Filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Kombinatu Budownictwa Miejskiego w Kielcach."
 • Zarządzenie nr 97 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia: 10 maja 1976 roku. 1 września 1976 roku otwarcie Technikum Budowlanego dla Pracujących w Busku-Zdroju Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
 • Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania nr O.IIa-0141/12/78 z dnia 12 lipca 1978roku. Utworzenie z dniem 1 września 1978 roku zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH Kombinatu budowlanego w Kielcach z siedzibą w Busku Zdroju.
 • 26 sierpnia 1982 roku następuje zmiana nazwy szkoły. Pismo L.dz. 2639 - postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach - Wydział I Cywilny: dotychczasowy Zespół Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Kielcach został zarejestrowany jako Zespół Szkół Budowlanych Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Busku - Zdroju."
 • 31 sierpnia 1992 roku - akt likwidacji publicznej szkoły przyzakładowej o nazwie Zespół Szkół Budowlanych Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Busku Zdroju.
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski szkoły publicznej o nazwie ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Busku Zdroju.
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 3-letnie Technikum Budowlane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 3-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Budowlane na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Ochrony Środowiska na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1994 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie Policealne Studium Zawodowe w Busku Zdroju;
 • 1 września 1997 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Rolnicze w Busku Zdroju na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji;
 • 1 września 1999 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Geodezyjne na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1999 roku - akt założycielski publicznej szkoły ogólnokształcącej na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej o nazwie II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Busku Zdroju;
 • 19 listopada 1999 roku - akt nadania Zespołowi Szkół Budowlanych imienia Kazimierza Wielkiego.
 • 1 września 2002 roku - akt założycielski publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie III LICEUM PROFILOWANE W BUSKU ZDROJU.
 • 1 września 2002 roku - akt założycielski publicznej ponadgimnazjalnej zasadniczej szkoły zawodowej o nazwie ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 W BUSKU ZDROJU.
 • 1 września 2002 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie TECHNIKUM NR 3 W BUSKU ZDROJU
 • Luty 2003 rok - uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Budowlanych zmienił nazwę na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
 • 16 lipca 2004r.utworzono TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE Nr2 w Busku-Zdroju.
 • 4 listopada 2005r. odbyła się na Hali Sportowej w Busku-Zdroju uroczystość związana z obchodami 30-lecia szkoły.
 • 1 września 2007r.utworzono kierunek technik informatyk, a 1 września 2009r. technik architektury krajobrazu.
 • 20 listopada 2009r. odbyły się uroczyste obchody 35-rocznicy powstania Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących oraz 10-lecie nadania szkole imienia króla Kazimierza Wielkiego.
 • 27 lipca 2010r. powołano kierunek technik spedytor.
 • Od 1 września 2013r. istnieje LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH.
Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!