ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Pamięci zbrodni katyńskiej-1                                                      „Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże, zapomnij o mnie…”

Dnia 27.04.2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ogłosili, że w lasku pod wsią Katyń niedaleko Smoleńska wojska niemieckie odkryły masowe groby oficerów polskich, wziętych do niewoli przez sowietów jesienią 1939 roku. 13 kwietnia 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do popełnienia tej straszliwej zbrodni. Pochyliliśmy się nad mogiłami ofiar: Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, zachowując pamięć o wojsku, które nie poległo z bronią w ręku, lecz zostało zamordowane strzałem w tył głowy. Tak zamordowana została polska inteligencja: oficerowie Wojska Polskiego, nauczyciele, lekarze, naukowcy, artyści, duchowni i dyplomaci. Ten bestialski mord nie miał nigdy wyjść na światło dzienne, był skrycie ukrywany, tak, jak wykonano wyrok. 


„Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie...
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień (...)
Zgładzono sprawiedliwość,
Prawdę i wolność zgładzono
Zgładzono w smoleńskim lesie
Pod obcej nocy osłoną...
I tylko p a m i ę ć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć n i e d a ł a się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy(...)
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć
I p r a w d ę po świecie niesie -
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.” 

Maturzyści - rocznik 2017-16"Kto nie wie, dokąd zmierza, nigdy nigdzie nie dojdzie”  – słowa Carosa Ruiza Zafóna były hasłem przewodnim uroczystości pożegnania tegorocznych maturzystów, która odbyła się 28 kwietnia 2017 roku. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: pan Jerzy Kolarz – Starosta Buski, pan Tomasz Mierzwa – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, pan Stanisław Moskal - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu, pan Robert Gwóźdź - Członek Zarządu Powiatu, ksiądz kanonik Tadeusz Szlachta oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Waryło. Pani Dyrektor Lucyna Wojnowska, zwracając się do maturzystów, życzyła im bardzo dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz sukcesów w kolejnych etapach życia. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego i przekazaniu sztandaru szkoły klasom młodszym, zostali nagrodzeni najlepsi i najaktywniejsi uczniowie klas maturalnych.  Nagrodę Starosty - książkę oraz list gratulacyjny dla rodziców - otrzymała uczennica  kl. IV T - Anna Madej.

Czytaj więcej...

Stypendia dla najlepszych-5W dniu 25.04.2017 r. w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie umów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego. Wśród laureatów znalazły się Olga Kieljańska i Joanna Łabuzek uczennice klasy trzeciej, kształcące się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Na otrzymanie stypendium w kwocie 3700 zł miało przede wszystkim wpływ uzyskanie wysokiej średniej z przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz sytuacja materialna ucznia. Szczególnie punktowany był udział młodzieży w konkursach i olimpiadach. Dzięki pozyskanym środkom każdy ze stypendystów będzie miał możliwość realizacji indywidualnego planu rozwoju ucznia przyczyniającego się do zwiększenia ich kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy, bądź też stworzy solidną podbudowę do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.  Całość imprezy uświetniły prelekcje przedstawicieli świętokrzyskich uczelni wyższych oraz występ Artura Dutkiewicza, pianisty i kompozytora.
Program stypendialny z pewnością zmotywuje uczniów szkół zawodowych do wytężonej pracy i uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce.

26 kwietnia 2017 roku na długo zapisze się w pamięci piątki uczniów buskiej Budowlanki; Anna Bułaj, Małgorzata Czekaj, Aneta Dryndos, Arkadiusz Jurkowski i Mariusz Komasara zdali na szóstkę egzamin z pierwszej pomocy przedmedycznej. W mistrzostwach rywalizowały ze sobą drużyny ZSTiO, ZSP nr 1 oraz ZSTI.  Etap rejonowy składał się z części teoretycznej, gdzie rozwiązywano test oraz praktycznej - tu każda z drużyn musiała zaprezentować umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa przedmedycznego. Uczniowie ZSTiO okazali się najlepsi i to oni pojadą na etap wojewódzki mistrzostw, który odbędzie się w Sandomierzu. Umiejętność pomagania drugiemu człowiekowi w sytuacjach zagrożenia życia jest bardzo ważna, w związku z tym buska Budowlanka od września włącza do swojej oferty nowy kierunek kształcenia: liceum ogólnokształcące o profilu mundurowym. Zapraszamy gimnazjalistów do kontynuowania nauki w ZSTiO. 

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!