ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Nie jestem bierny - umiem pomóc-331 maja 2017 roku uczniowie ZSTiO uczestniczyli w akcji profilaktycznej „Nie jestem bierny - umiem pomóc”. Prowadzący spotkanie ratownik wodny i medyczny - pan Norbert Nowak omówił schematy postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Prelegent szczególną uwagę poświęcił zagrożeniom podczas wakacji, przestrzegł młodzież przed brawurowymi skokami do wody i omówił postępowanie ratownicze podczas wypadków komunikacyjnych. Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładu i chętnie włączali się w część pokazową spotkania. Na koniec akcji młodzież zadawała pytania i konwersowała z ratownikiem na temat zdarzeń potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu osobistemu, zdrowiu i życiu. 

Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK -427 maja 2017 r. drużyna ZSTiO w składzie: Anna Bułaj, Małgorzata Czekaj, Wiktoria Graca, Eliza Kozioł, Mariusz Komasara i Arkadiusz Jurkowski wzięła udział w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Sandomierzu. Uczniowie zmierzyli się z siedmioma trudnymi stacjami, na których musieli udzielać pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. W kategorii pożarnictwo grupa ZSTiO zajęła I miejsce natomiast w kategorii bezpieczeństwo II lokatę. Młodzi ratownicy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy.      
Umiejętność udzielania pomocy drugiemu człowiekowi w celu ratowania życia, to jedna z najważniejszych i najbardziej potrzebnych kompetencji. Nasi uczniowie zaprezentowali wysoki poziom i udowodnili, że potrafią wspólnie działać w trudnych sytuacjach.

25 maja 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Marszałkowie Województwa Adam Jarubas i Marek Szczepanik podpisali umowy w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednym z zadań, które zostanie zrealizowane dzięki podpisaniu umów będzie budowa nowego budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Obecnie szkoła ma swoją siedzibę w dwóch oddalonych od siebie obiektach przy ulicy Bohaterów Warszawy 106 i 120. Nowy 3-kondygnacyjny budynek, połączony z halą sportową i warsztatami zawodowymi, będzie się mieścił przy ulicy Kusocińskiego. Placówka zostanie wyposażona w nowy sprzęt do celów dydaktycznych, klasopracownie, pracownie symulacyjne do nauki zawodu, nową salę biblioteczną. Starosta powiatu buskiego, Jerzy Kolarz zapewnia, że inwestycja ta zostanie zakończona najpóźniej 30 grudnia 2018 roku.
Jest to kolejny etap rozwoju naszej szkoły. Placówka prężnie pozyskuje środki na rozwój oferty szkoleniowej. Jako jedyna szkoła w powiecie realizuje staże zagraniczne dla uczniów, w ramach których młodzież ma zagwarantowany bezpłatny wyjazd i pobyt w Niemczech, Wielkiej Brytanii lub Hiszpanii. Uczestniczący w nich uczniowie nie tylko odbywają praktyki u zagranicznych pracodawców, ale także poznają język i kulturę odwiedzanego kraju.

Oferta bezpłatnych kursów dla wszystkich uczniów ZSTiO.
Nasza szkoła, jako jedyna z siedmiu placówek w województwie, realizuje we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy", w ramach którego uczniowie zyskają szansę odbycia następujących kursów kwalifikacyjnych:

Czytaj więcej...

                                                   Poezja wnosi ogromne piękno do życia, ale także i wielki smutek.

22 maja 2017 roku uczniowie ZSTiO wraz z dyrekcją i wychowawcami uczestniczyli w wieczornicy „Jan Paweł II - papież, który był poetą”. Myślą przewodnią spotkania były rozważania i refleksje na temat poezji Jana Pawła II. Miejscem spotkania był tradycyjnie kościół pod wezwaniem NPNMP w Busku- Zdroju.  
Utwory Wojtyły odkrywają tajemnice duszy samego poety, stając się kluczem do zrozumienia naszego wielkiego rodaka. Jednocześnie pomagają czytelnikowi w zrozumieniu siebie samego, swojego losu, swojego życiowego powołania, istoty miłości, związków z innymi ludźmi i osobistej relacji człowieka z Bogiem. Analiza dzieł papieża prowadzi do wniosków nie tylko literackich, ale również antropologicznych, filozoficznych, psychologicznych i teologicznych. Po odczytaniu fragmentów dzieł papieża młodzież złożyła kwiaty i znicze pod pomnikiem Jana Pawła II.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!