ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Od września do listopada 2017 roku, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i  Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego  realizowała program edukacji ekonomicznej Budżet nastolatka – konsumpcja a oszczędzanie. W projekcie wzięły udział cztery szkoły ponadgimnazjalne z województwa świętokrzyskiego, w tym także nasza. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych: tzw. ekonomii szczęścia, funkcjom pieniądza, ABC inteligencji finansowej oraz manipulacji w reklamie. Znajomość ekonomii jest przydatna w życiu codziennym - przekonała się o tym klasa II T A uczestnicząca w projekcie. Część zajęć tego przedsięwzięcia realizowana była w szkole we wrześniu i październiku. Natomiast podsumowaniem był wyjazd  22 listopada do WSEPiNM w Kielcach. Na zajęciach warsztatowych uczestnicy projektu poznali grę edukacyjną CASHFLOW. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie naszej szkoły do udziału w przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania składamy trenerkom prowadzącym warsztaty - pracownikom naukowym i dydaktycznym uczelni. Zdobyta podczas zajęć wiedza była ciekawym doświadczeniem i z pewnością przyczyni się do umiejętnego zarządzania swoim budżetem. 

Uczniowie ZSTiO na placu budowy nowej szkoły-10W dniu 15 grudnia 2017 r. uczniowie klasy trzeciej, kształcący się w zawodzie technik budownictwa, pod opieką p. Anny Koseli i p. Piotra Piotra Zocha odwiedzili biuro budowy nowej placówki oświatowej.  Kierownik budowy mgr inż. Piotr Kawecki zaprezentował projekt budynku szkoły.  Omówił poszczególne etapy budowy wykonane do tej pory.  Uczniowie w trakcie spotkania zadawali wiele pytań związanych z organizacją procesu budowlanego, technologią wykonania i zastosowanymi materiałami. 

Uczennica naszej szkoły, Wiktoria Woźniak z klasy I T H została laureatem konkursu: Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017. W konkursie wzięło udział 42 uczniów ze szkół ponagimnazjalnych z całego województwa świętokrzyskiego. Wiktoria jest w gronie 7 nagrodzonych i wyróżnionych osób. Wykonała ona poradnik multimedialny dla rówieśników: Cyberpomoc kontra cyberprzemoc. Praca została opublikowana w serwisie Google, będzie również prezentowana w naszej szkole na godzinach wychowawczych. Konkurs odbył się w ramach projektu o tym samym tytule, do którego nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym. Tematyka tegorocznej edycji to: zagrożenia związane z uzależnieniem od internetu, przemoc rówieśnicza w sieci, stalking, groźby karalne i hejt. Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komenda Wojewódzka w Kielcach.

Wiktorii serdecznie gratulujemy!!!

Stypendia dla najlepszych-115 grudnia 2017 roku 133 uczniów ze świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych odebrało z rąk Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika stypendia Prezesa Rady Ministrów. Taką nagrodę może dostać tylko jedna osoba z każdej szkoły. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, stypendium przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki - a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Bardzo ważne jest również zaangażowanie ucznia w życie społeczne szkoły, między innymi wolontariat.

W tym roku, w gronie wyróżnionych, jest sześciu laureatów z powiatu buskiego, a wśród nich uczennica naszej szkoły Martyna Łukasik z klasy II T H/K, która na koniec roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,76. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!