ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Promocja programu Erasmus+-8Piątek 9 grudnia 2016 r. kończył ogłoszony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Fundację Rozwoju Systemów Edukacji europejski tydzień poświęcony promowaniu idei tego mechanizmu finansowania zagranicznych staży uczącej się młodzieży. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jako placówka realizująca takie przedsięwzięcia, zgłosiła swój akces do European Vocational Skills Week dokonując rejestracji na stronie organizatorów: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
W ramach działań propagujących program Erasmus+ przygotowano dwa przedsięwzięcia. Pierwszym było zorganizowane w siedzibie PMOS forum informacyjne „Fundusze europejskie w szkole”, będące okazją do podsumowania dotychczasowych działań ZSTiO w zakresie pozyskiwania unijnych środków.
Drugie spośród zaplanowanych przez organizatorów spotkań przyjęło formę seminarium, do udziału w którym zaproszono nauczycieli szkół zawodowych i ogólnokształcących reprezentujących kilka powiatów. Pierwszą część zdominowali prelegenci uczelni, będących partnerami szkoły we wspomnianych działaniach. Wystąpienia dotyczyły Europejskiej i Polskiej Ramy kwalifikacji zawodowych, a także  różnic pomiędzy wersją programu Erasmus dedykowanego szkołom ponadgimnazjalnym i wyższym. Najistotniejszą jednak część spotkania stanowiła dyskusja, podczas której wiele pytań kierowano do obecnej na sali przedstawicielki Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju.

Fundusze europejski w szkole-12Narodowa Agencja Programu Erasmus+ we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacyjnych ogłosiła dni 5 do 9 grudnia 2016 EuropeanVocationalSkilsWeek zapraszając do udziału w przedsięwzięciu podmioty realizujące projekty współfinansowane w ramach programu Erasmus+.
Nasza szkoła, od blisko dziesięciu lat skutecznie aplikująca o wsparcie zagranicznych praktyk również zgłosiła akces do tych działań. W siedzibie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego odbyło się spotkanie pod hasłem „Fundusze europejskie w szkole”, na które zaproszono gimnazjalistów z Buska, Pińczowa, Wiślicy, Solca-Zdroju i Podgajów. Organizatorzy przedstawili dokonania szkoły w zakresie pozyskiwania środków UE na potrzeby szkolnictwa zawodowego prezentując nie tylko dwa ostatnie projekty realizowane w ramach programu Erasmus+, ale i sfinalizowane w oparciu o poprzednie mechanizmy. ­­­­­­­­­Zaakcentowano, że to właśnie dlatego ZSTiO uzyskało w czerwcu 2016 tytuł „Szkoły zawodowej najwyższej jakości”. Goście mieli też okazję obejrzeć klip reklamowy promujący program Erasmus+, którego bohaterami są uczestnicy zagranicznych staży w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=p7sl2Is6KSY&t=42s

Czytaj więcej...

Zachowaj równowagę-1Nadrzędnym celem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest kształtowanie postaw i nawyków sprzyjających zdrowiu uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoła od lat podejmuje działania profilaktyczne, realizuje programy prozdrowotne i współpracuje z instytucjami wspierającymi ideę zdrowego stylu życia.
Dwuletnia współpraca z Instytutem Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie oraz Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w ramach projektu Zachowaj Równowagę zaowocowała otrzymaniem przez naszą szkołę certyfikatu i listu gratulacyjnego od kierownika projektu prof. dra hab. n. med. Mirosława Jarosza. Podczas dwóch lat wielokierunkowych działań zespół nauczycieli ZSTiO edukował uczniów, szkolił nauczycieli i pedagogizował rodziców w zakresie postaw i nawyków prozdrowotnych. Uzyskanie certyfikatu to kolejny krok na drodze szerzenia idei poszanowania zdrowia i życia, której celem jest  włączenie naszej szkoły do Sieci szkół promujących zdrowie.

 

Konkurs literacki-718 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Uzasadniając swoją decyzję, senatorowie podkreślili, że Henryk Sienkiewicz, „poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń”. Okazją do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku jest fakt, że właśnie w tym roku przypada setna rocznica śmierci pisarza.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, chciał oddać należny hołd Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei zawartych w jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości. Henryk Sienkiewicz – jak głosi senacka uchwała – „w czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a jego książki zbłądziły pod strzechy".
Rok Henryka Sienkiewicza stał się wspaniałą okazją do przybliżenia naszym uczniom barwnego życia pisarza, publicysty i podróżnika. W związku z tym członkowie Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, przy współpracy z biblioteką szkolną, zorganizowali konkurs wiedzy o życiu i twórczości tego wybitnego twórcy. Do udziału zgłosiło się wielu chętnych uczniów z klas technikalnych, którzy ubiegali się o miano znawcy życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd