Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmioklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

Do kolejnych edycji zagranicznych staży w naszej szkole przywykli już chyba wszyscy: rodzice, kadra, a przede wszystkim sami zainteresowani, czyli uczniowie. Praktyki w Anglii, Hiszpanii czy Włoszech pozwalają nie tylko doskonalić umiejętności typowe dla danej profesji, ale stanowią również niepowtarzalną okazję do komunikowania się w języku obcym czy poznawania lokalnych zwyczajów i kultury. Obecnie realizowany projekt obejmujący swoim zasięgiem wszystkie grupy zawodowe technikum i szkoły branżowej właśnie wszedł w finałową fazę. Przed nami dwie ostatnie mobilności – marcowa do Niemiec i kwietniowa do Hiszpanii. Pierwsza z wymienionych to oferta dla adeptów zawodów związanych z budownictwem i to właśnie oni we wtorek 30 października przystąpili do testu językowego stanowiącego przepustkę do udziału w stażu.
Zakwalifikowanych do wyjazdu uczniów czekają dwa tygodnie tyleż intensywne, co atrakcyjne. Poznają europejskie standardy i organizację pracy przedsiębiorstw sektora budowlanego naszych zachodnich sąsiadów, ale zyskają też szansę poznania zabytków Berlina i Lipska czy podziwiania jedynych w swoim rodzaju eksponatów w muzeum firmy Mercedes.
W  kwietniu firma Euromind podejmie kolejną grupę uczniów ZSTiO w hiszpańskiej Ubedzie. Nowością jest to, że do Hiszpanii po raz pierwszy wyjadą adepci architektury krajobrazu w asyście grupy geodetów. Obcowanie z nieco odmiennym, względem polskiego, krajobrazem może przynieść ciekawe efekty.
Realizowany przez naszą szkołę projekt Myślenie ponad granicami – podobnie jak dotychczasowe przedsięwzięcia podejmowane w ramach programu Erasmus+ służą więc nie tylko pogłębianiu fachowej wiedzy, ale przyczyniają się także do poszerzania horyzontów i otwierają na współczesny świat. Właśnie tego oczekiwać mogą uczestnicy wiosennych wyjazdów na zagraniczne staże.

Ćwiczenia geodezyjne na terenie skateparku-1

Nowa siedziba  ZSTiO w bliskiej lokalizacji skateparku umożliwia uczniom naszej szkoły odbywanie nie tylko zajęć sportowo-rekreacyjnych, lecz również zajęć edukacyjnych.  Młodzież klas I T G/K i II T G/K, która kształci się w zawodzie technik geodeta, korzystając z pięknej jesiennej scenerii, odbywała na terenie skateparku ćwiczenia geodezyjne. Młodzi adepci przeprowadzali pomiary niwelacyjne, pomiary odległości, określali rzeźbę terenu. Uczniowie posługiwali się w tym celu niwelatorami, dalmierzami oraz taśmą geodezyjną. 

ZSTiO dla NIepodległej-8Dziewiąty listopada był uroczystym dniem dla wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Tego dnia bowiem świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości połączoną ze ślubowaniem klas pierwszych.
Jak co roku uroczystość, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Busku-Zdroju, uświetnił król Kazimierz Wielki ze swoim orszakiem. Po nim wprowadzono sztandar szkoły oraz flagę Polski, którą wnieśli uczniowie ubrani w barwy narodowe. O godzinie 11.11,  włączając się do ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej, wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn Polski.
Następnie uczniowie, w zaprezentowanym montażu słowno-muzycznym, przypomnieli trudną historię Polaków tamtego okresu. Program artystyczny był niezwykle podniosły i wzruszający, natomiast pieśni zaśpiewane przez uczennice porwały za serca wszystkich uczestników. Uroczystość została uświetniona obecnością znamienitych gości - Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Renatę Krzemień, Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemara Sikorę, Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Busku-Zdroju Grzegorza Wojciechowskiego oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Zofię Rokita.
Była to wyjątkowa chwila dla uczniów klas pierwszych, ponieważ w trakcie uroczystego apelu miało się odbyć ślubowanie. W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło pięć klas pierwszych: cztery klasy technikum, I T A, I T H, I T G/K, I T L oraz jedna klasa BSIS. Każda z klas przybyła ze swoim wychowawcą. Wszystkich zgromadzonych przywitała p. dyrektor Lucyna Wojnowska, która w krótkim przemówieniu między innymi życzyła uczniom klas pierwszych bardzo dobrych wyników w nauce i wytrwałości w dążeniu do osiągania sukcesów. Uczniowie, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości przystąpili do złożenia przysięgi. Obiecali sumiennie i systematycznie pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, a wzorową postawą moralną i rzetelną nauką godnie reprezentować szkołę i nie zawieść pokładanych w nich nadziei.
Podczas uroczystości rozdano również nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursie historycznym Józef Piłsudski – rewolucjonista, żołnierz, polityk. Pierwsze miejsce zajęła Anna Kalicińska z klasy I T H, drugie miejsce Nikola Guziak z klasy II T G/K, trzecie miejsce Adrian Pięta również z klasy II T G/K. Wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy I T L Mateusz Szwajcowski i Igor Łukasik. Zwycięzcom gratulujemy.

Przystanek Historia-1Wycieczkę do Kielc w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania prze Polskę niepodległości zaplanowaliśmy już w maju. Dlaczego Kielce? To właśnie do tego miasta wkroczył  12 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski na czele I Kompani Kadrowej celem wywołania powstania przeciw Rosji. Tak rozpoczął się czteroletni okres walk o niepodległość, który toczył się   zarówno na polu militarnym jak i dyplomatycznym. Ranek  powitał nas pochmurną i deszczową pogodą, ale humory dopisywały.
W autokarze pełna integracja geodetów i „kwiatków” z klasy I T G/K i II T G/K. Wjeżdżając do Kielc, wyszło zza chmur słońce. Pierwszym punktem programu był  pomnik Czynu Legionowego mieszczący się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan Artur Libuda zapoznał nas z okolicznościami wkroczenia legionistów do  Kielc oraz historią budowy pomnika i jego losów w okresie drugiej wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Na Placu Wolności obejrzeliśmy  Pomnik Józefa Piłsudskiego wybudowany w 1981 roku, a następnie ulicą  Sienkiewicza   dotarliśmy  do Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach lekcji historycznej  Przystanek Historia uczestniczyliśmy  w  wykładzie Sprawa Polska w czasie I wojny światowej w latach 1914-1918 oraz obejrzeliśmy  film Ta straszna wojna. Ostatnim punktem programu była wizyta w kinie Helios na filmie  Dywizjon 303 - prawdziwa historia. Opowiada on o udziale polskich lotników w bitwie o Anglie w 1940 roku w czasie II wojny światowej. W czasie trzymiesięcznych zmagań z  Polacy zestrzelili  około 170  niemieckich samolotów. O męstwie i odwadze  polskich pilotów powiedział premier Wielkiej Brytanii  Winston Churchill „Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak  wiele tak nielicznym”. Niestety czas powrotu zbliżał się nieubłaganie.  Jeszcze tylko krótka wizyta w galerii i wyjeżdżamy. Do następnego  razu.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd