ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Geodeci w Starostwie Powiatowym-5W piątek 1 grudnia 2017 r. młodzież z klasy trzeciej i czwartej kształcąca się w zawodzie technik geodeta miała możliwość uczestniczenia w niecodziennych zajęciach, które odbyły się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w Wydziale Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  oraz  w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Wizytę rozpoczęto krótkim spotkaniem z Kierownikiem Wydziału Katastru Nieruchomościami Panem Marianem Szymańskim. W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Pani Lidia Brych i Pani Małgorzata Garczyńska zapoznały młodzież z dokumentacją gromadzoną w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zasadami kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu i udostępniania go do prac  geodezyjnych. W Wydziale Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami uczniowie uzyskali informacje na temat bazy danych ewidencji gruntów i budynków i sposobów aktualizacji tych danych. Uczestniczyli w warsztatach, uczyli się wypełniać wnioski o wydanie danych ewidencyjnych z katastru nieruchomości.
Kolejny etap zajęć został przeprowadzony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Kierownik Zespołu Pani Joanna Garstka objaśniła, w jaki sposób dokonuje się oceny przedłożonego projektu inwestycji pod kątem kolizji z innymi elementami uzbrojenia podziemnego.                                  
Zdobyte informacje na pewno będą wykorzystane przez uczniów podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Innowacyjna edukacja-428 listopada 2017 r. w Kielcach odbyło się Forum inaugurujące projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  w  ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 4.1 Innowacje społeczne Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe, którego celem jest podniesienie atrakcyjności i poprawy wizerunku kształcenia praktycznego w naszym regionie.
Głównym założeniem projektu jest ogłoszenie konkursu i wybór oraz realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego u przedsiębiorców oraz przyznanie na ten cel grantów.  Nowatorstwem w projekcie jest przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych do przedsiębiorstw w celu dostosowania umiejętności uczniów do wymagań rynku pracy. Korzyści z takiego rozwiązania są obopólne. Uczniowie lepiej poznają swój zawód, pracodawcy zaś przyszłych pracowników.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Olga Kieljańska, Daniel Misiaszek i Agnieszka Drożdżowska, przyszli architekci krajobrazu i budowlańcy, którzy na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentowali swoje prace wykonane podczas warsztatów praktycznych. Były to makiety ogrodów oraz projekty architektoniczno-budowlane zrealizowane przy wykorzystaniu oprogramowania graficznego Draf Sight i GstarCad.

Konkurs recytatorski-1Młodzi adepci sztuki pięknego słowa zaprezentowali swoje umiejętności na Przeglądzie Poezji Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbył się 17 listopada w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Ma on wieloletnią historię; propaguje piękno polskiej poezji, wzbudza ducha patriotyzmu wśród młodzieży, a przy tym popularyzuje kulturę żywego słowa i sztukę recytacji. Zaprezentowane wiersze podczas konkursu opiewały patriotyzm i bohaterstwo polskiego żołnierza. Była to niezwykła poetycka podróż w czasie. Naszą szkołę reprezentowała Maria Olszewska - uczennica klasy IV T H. Pełen ekspresji występ, umiejętności recytatorskie i wokalne sprawiły, że Maria zajęła II miejsce w konkursie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Nasi bohaterowie-4Już po raz drugi w bieżącym roku szkolnym grupa naszych uczniów, którzy należą do Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju oddała krew w ambulansie, który stacjonował na terenie Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju. W ostatni piątek listopada jak zwykle krwiodawców obsługiwała ekipa z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Za przekazany dar – krwiodawcy otrzymali przysługujący im ekwiwalent kaloryczny w postaci 8 czekolad i soku w kartoniku oraz zostali poczęstowani ciastkami i mandarynkami przekazanymi przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Za okazany dar serca wszystkim krwiodawcom – serdecznie dziękujemy.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!