ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

Uczniowie ZSTiO na placu budowy nowej szkoły-10W dniu 15 grudnia 2017 r. uczniowie klasy trzeciej, kształcący się w zawodzie technik budownictwa, pod opieką p. Anny Koseli i p. Piotra Piotra Zocha odwiedzili biuro budowy nowej placówki oświatowej.  Kierownik budowy mgr inż. Piotr Kawecki zaprezentował projekt budynku szkoły.  Omówił poszczególne etapy budowy wykonane do tej pory.  Uczniowie w trakcie spotkania zadawali wiele pytań związanych z organizacją procesu budowlanego, technologią wykonania i zastosowanymi materiałami. 

Uczennica naszej szkoły, Wiktoria Woźniak z klasy I T H została laureatem konkursu: Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017. W konkursie wzięło udział 42 uczniów ze szkół ponagimnazjalnych z całego województwa świętokrzyskiego. Wiktoria jest w gronie 7 nagrodzonych i wyróżnionych osób. Wykonała ona poradnik multimedialny dla rówieśników: Cyberpomoc kontra cyberprzemoc. Praca została opublikowana w serwisie Google, będzie również prezentowana w naszej szkole na godzinach wychowawczych. Konkurs odbył się w ramach projektu o tym samym tytule, do którego nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym. Tematyka tegorocznej edycji to: zagrożenia związane z uzależnieniem od internetu, przemoc rówieśnicza w sieci, stalking, groźby karalne i hejt. Organizatorami projektu są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komenda Wojewódzka w Kielcach.

Wiktorii serdecznie gratulujemy!!!

Stypendia dla najlepszych-115 grudnia 2017 roku 133 uczniów ze świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych odebrało z rąk Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika stypendia Prezesa Rady Ministrów. Taką nagrodę może dostać tylko jedna osoba z każdej szkoły. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, stypendium przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki - a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Bardzo ważne jest również zaangażowanie ucznia w życie społeczne szkoły, między innymi wolontariat.

W tym roku, w gronie wyróżnionych, jest sześciu laureatów z powiatu buskiego, a wśród nich uczennica naszej szkoły Martyna Łukasik z klasy II T H/K, która na koniec roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,76. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Konkurs o Conradzie-6Z okazji przypadającej 3 grudnia 2017 roku 160 rocznicy urodzin autora Jądra ciemności, Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada. Jak napisano w uchwale, w swoich powieściach Conrad "pokazał wizję Europy bez granic, wyrażał europejskiego ducha polskości oraz uczynił polskość dobrem powszechnym". Conrad-Korzeniowski – właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski – był synem polskich patriotów, zesłańców syberyjskich, pisarzem zasłużonym dla kultury polskiej i światowej. Podkreślono, że dzięki swojemu dorobkowi literackiemu „zajmuje niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej, który zmienił oblicze prozy powieściowej”. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstający pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada, zawiera uniwersalne wartości etyczne.
Rok Josepha Conrada stał się wspaniałą okazją do przybliżenia naszym uczniom barwnego życia pisarza, człowieka trzech kultur. W związku z tym członkowie Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, przy współpracy z biblioteką szkolną, zorganizowali konkurs wiedzy o życiu i twórczości tego wielkiego pisarza i Europejczyka. Do udziału zgłosiło się 25 chętnych uczniów z klas technikalnych, którzy ubiegali się o miano znawcy życia i twórczości tej wybitnej postaci.
Uczestnicy byli dobrze przygotowani. Największą wiedzą wykazały się uczennice klasy IV T H, zajmując trzy najwyższe lokaty: pierwsze miejsce Ewa Kucharz, drugie miejsce zdobyła Małgorzata Rój, trzecie miejsce Aleksandra Kuc. Zwyciężczyniom gratulujemy. Nagrody książkowe zostaną wręczone 22 grudnia 2017 roku, podczas uroczystości wigilii szkolnej. Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to, nie tylko przyczyni się do poszerzenia wiedzy o wybitnym pisarzu, ale także zachęci uczniów do czytania jego wspaniałych powieści, takich jak m.in. Jądro ciemności, Lord Jim, Smuga cienia czy Tajny agent.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd