Obrazy na czoło-8

a-1

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w usłudze Office 365 firmy Microsoft – związanej z uruchomieniem

kształcenia na odległość

realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO"

Administratorem danych osobowych:

jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Administratora)

Inspektor: dostępny jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem administratora.

Dane przetwarzane w usłudze Office 365 firmy Microsoft: imię i nazwisko oraz adres email konta utworzonego w usłudze Office 365

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

oraz Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 poz 374 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jako narzędzie edukacyjne pakiet MS Office 365 i dane w nim zawarte mogą być wykorzystywane przez cały cykl edukacyjny ucznia.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Placówki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
  3. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


"Dobre praktyki" i "Rekomendacje dla bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas zdalnego nauczania" wypracowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.


UWAGA !

            W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez COVID-19 informuję, że od 12 marca do 25 marca bieżącego roku odwołane są zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju.
Rząd podjął decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zajęć we wszystkich placówkach oświatowych i uczelniach w Polsce. Pamiętajcie, że to nie jest czas wolny dla uczniów, tylko domowa kwarantanna. Dlatego bezwzględnie należy pozostać w domach, aby zminimalizować skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Dla pełnej informacji dołączam ważne linki:
Ministerstwo Edukacji Narodowej https://liblink.pl/gcTqb0ssa4
Główny Inspektorat Sanitarny https://liblink.pl/fGtD2PdjYz
Kuratorium Oświaty w Kielcach https://liblink.pl/lJDzAnvRva


 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych-428 listopada 2019 roku, zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyło się uroczyste ślubowanie  klas pierwszych, któremu przewodniczył sam król Kazimierz Wielki, w rolę którego wcielił się uczeń klasy IV T A  Michał Doroz. Odświętnie ubrani uczniowie zgromadzili się w hali widowiskowo-sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Busku-Zdroju, aby w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości złożyć przysięgę. Obiecali sumiennie i systematyczne pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, wzorową postawą moralną i rzetelną nauką godnie reprezentować szkołę i dążyć do tego, by stać się uczciwymi ludźmi, sumiennymi pracownikami i dobrymi obywatelami naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiło jedenaście  klas pierwszych: cztery klasy technikum  i jedna klasa BSIS na podbudowie gimnazjum, oraz jedna klasa liceum ogólnokształcącego i pięć klas technikum na podbudowie szkoły podstawowej. Pani dyrektor Lucyna Wojnowska życzyła pierwszoklasistom bardzo dobrych wyników w nauce i wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzeń i osiągania sukcesów. Podkreśliła, że ślubowanie to niezwykle ważny dla uczniów moment, od tego bowiem dnia stają się oni pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, świadomymi swoich praw i obowiązków.
Tego dnia świętowaliśmy również 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Na tę okoliczność uczniowie ZSTiO zaprezentowali piękny montaż słowno-muzyczny. Program artystyczny był niezwykle podniosły i wzruszający, natomiast pieśni zaśpiewane przez uczennice porwały za serca wszystkich zgromadzonych.
Podczas uroczystości rozdano również nagrody dla klas pierwszych, biorących udział w konkursie  pod hasłem „Ślady Kazimierza Wielkiego w naszym regionie”.  Pani dyrektor Lucyna Wojnowska podkreśliła, że w tym roku obchodzimy 20 rocznicę nadania Szkole imienia Kazimierza Wielkiego i w związku z tym, rok szkolny 2019/2020 ogłasza rokiem króla, naszego patrona. Przeprowadzony konkurs rozpoczął cykl przedsięwzięć, zaplanowanych na ten rok, w związku z tym wydarzeniem.
Niespodzianką, a zarazem wielką atrakcją tego dnia, był występ szkolnego zespołu tanecznego „The Construction Dance”, który zaprezentował piękny układ tańca nowoczesnego.
Na koniec uroczystości, o godzinie 11.11,  wszyscy zgromadzeni, włączając się do ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej,  zaśpiewali hymn Polski.

Pasja, profesja, powołanie-54„Pasja, profesja, powołanie” - to tegoroczne motto Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W działaniu realizowanym w buskiej „Budowlance” uczestniczyło prawie stu uczniów ze szkół podstawowych oraz prawie pięciuset uczniów uczęszczających do ZSTiO, którzy stoją przed decyzjami dotyczącymi przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Program imprezy opierał się na pięciu panelach, wśród których znalazły  się warsztaty, konwersatoria i dyskusje prowadzone przez ekspertów w dziedzinie logistyki, hotelarstwa, geodezji i budownictwa. Ponadto, młodzież mogła skorzystać z porad specjalistów i spotkać się z pracodawcami. Nie zabrakło również prezentacji dokonań placówki w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+ , PO WER, „Dobry start”,  a także inicjatyw szkolnego wolontariatu. Uczniowie mogli zapoznać się nie tylko ze szkołą, ale i z rówieśnikami, nauczycielami, a także bogatą ofertą edukacyjną. Ósmoklasiści mieli możliwość zapytania starszych kolegów jaka panuje atmosfera, jak wygląda szkolny rozkład zajęć.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez ZSTiO.

Ślady Kazimierza Wielkiego w naszym regionie – konkurs.-4425 października 2019 roku w ZSTiO w Busku-Zdroju odbył się konkurs pod hasłem „Ślady Kazimierza Wielkiego w naszym regionie”, który wpisał się już w tradycję naszej szkoły. Zorganizowany został dla uczniów klas pierwszych. Wszyscy uczestnicy, pod czujnym okiem wychowawców, mieli przygotować plakat związany z tematyką konkursu, zaprezentować umiejętności tańca dworskiego, wzorując się na epoce średniowiecza oraz pokazać ducha rywalizacji podczas turnieju klas. Celem konkursu było zapoznanie pierwszoklasistów z sylwetką króla Kazimierza Wielkiego – patrona naszej szkoły, jego dokonaniami i związkami z naszym regionem. Udział w tego typu przedsięwzięciu, to nie tylko poszerzenie uczniowskiej wiedzy, ale także integracja klas i dobra zabawa. Wysoki poziom, jaki zaprezentowali uczestnicy konkursu pozytywnie zaskoczył komisję - uczniowie przygotowywali się naprawdę sumiennie. Jury miało bardzo trudny wybór, gdyż każda klasa stanęła na wysokości zadania, zaskoczyła oryginalnością i pomysłowością, szczególnie w ostatniej konkurencji, która polegała na zaprezentowaniu tańca z epoki średniowiecza. Pierwsze miejsce zajęła klasa I TK, która otrzymała dofinansowanie do wycieczki szkolnej i „dzień bez jedynki” w każdym miesiącu nauki. Dofinansowanie do wycieczki szkolnej, ale już w mniejszych kwotach, otrzymali także uczniowie z klas, które uplasowały się na niższych pozycjach: II miejsce - klasa I TH, III miejsce - klasa I TA. W tym roku przyznano również dwa wyróżnienia - za wykonanie i zaprezentowanie plakatu dla klasy IA i za taniec dworski dla klasy I Tg. Uczniowie tych klas również dostaną dofinansowanie do wycieczki szkolnej. Pozostałe klasy za udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami.
Zwycięzcom gratulujemy!

„A przecież nie cały umieram,
To co we mnie niezniszczalne - trwa!”
Tymi słowami Jana Pawła II rozpoczął się montaż słowno-muzyczny w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku-Zdroju poświęcony Janowi Pawłowi II. W swoim temacie i charakterze nawiązywał do XIX Dnia Papieskiego, jaki sprawowany był w Kościele w Polsce 13 października br. Głównym tematem było przesłanie Dnia Papieskiego Wstańcie, chodźmy!, Minęło już 14 lat, jak odszedł od nas Ojciec Święty. Zostawił nam w swoim bogatym pontyfikacie znamienne słowa, modlitwy, poezję, przesłania i miłość do matki-Ojczyzny.
Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się też w 40 rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. W odniesieniu do hasła XIX Dnia Papieskiego możemy powiedzieć, że I pielgrzymka do Polski św. Jana Pawła II stanowi przykład dobrej, konsekwentnie realizowanej właściwej odpowiedzi, jaką człowiek może dać na Chrystusowe wezwanie: Wstańcie, chodźmy! Pielgrzymka z 1979 r., przeżywana pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, odnowiła narodową wspólnotę. Przypomniała także o roli wiary i Kościoła w dziejach Polski.
„Wstańcie! Chodźmy!” brzmi hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, spełniając to wołanie Pana Jezusa, młodzież i uczestnicy uroczystości w kościele wstali i poszli do naszego papieża, który przecież wita nas przed kościołem i w geście uniesionych dłoni. To właśnie tu przy pomniku św. Jana Pawła II, odśpiewaliśmy pieśń papieża „Barkę”. „Pan kiedyś stanął… może usiadł z Janem Pawłem w Busku – Zdroju.… szukał ludzi gotowych pójść za Nim… by łowić serca…” Kto wie… może na kogoś z zebranych spojrzał Pan z miłością… może kiedyś się o tym przekonamy…

Podkategorie

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd