Obrazy na czoło-8

a-1

ETAPY REKRUTACJI DO ZSTiO

Weryfikacja danych o osiągnięciach

od 21 czerwca 2019 r.
do
12 lipca 2019 r. godz.12:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. o godz.14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa, zaświadczenia z egzaminu gimnazjalistów
i ósmioklasistów oraz umowy z pracodawcą przez CECH (tylko kandydaci branżowej szkoły I stopnia).

od 16 lipca 2019 r. godz.14:00
do
24 lipca 2019 r. godz.15:00

Badania lekarskie nieodpłatne o przydatności do zawodu dla uczniów, którzy potwierdzili wolę nauki, ale tylko w ramach przyznanego szkole limitu.

17 lipca 2019 r. od godz.8:00

i

22 lipca 2019 r. odgodz.8:00

Publikacja list przyjętych

25 lipca 2019 r. ogodz.12:00

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem na głównym holu szkoły – I piętro

25 lipca 2019 r. ogodz.12:30

28 lutego odbył się koncert profilaktyczny MOŻESZ TYLKO STRACIĆ. Na szkolnej scenie zaprezentował się Arkadiusz Zawiliński z Gorlic – muzyk, gitarzysta, który czynnie włączył się w nurt ruchu abstynenckiego oraz profilaktyki skierowanej do młodzieży. W trakcie spotkania artysta mówił o potrzebie wzorców, wpływie grupy rówieśniczej na jednostkę, o niebezpieczeństwie uzależnień oraz o dużej roli pasji w życiu każdego człowieka. Zachęcał do dyskusji na temat zainteresowań młodych ludzi oraz zagrożeń we współczesnym świecie. Mówił także o trudnej sztuce przepraszania. Muzyk przestrzegał młodzież przed sięganiem po używki. Zachęcał do bycia odpowiedzialnym, kreatywnym i do spełniania swoich marzeń. Swoją prelekcję urozmaicał autorskimi utworami muzycznymi, które również miały pouczający przekaz. Oryginalnie zabrzmiały utwory: Droga jest w nas, Własna mapa kraju i Bieda, że aż piszczy. Spotkanie bardzo podobało się uczniom, gdyż muzyka bluesowa, folkowa i rockowa jest nośnikiem idei profilaktycznych i potrafi skupić ich uwagę. Koncert odbył się w ramach realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

22 lutego  2019 roku uczennice  klasy II T G/K Nikola Guziak  i Andżelika Samulewicz  uczestniczyły w wojewódzkim etapie konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy". Głównymi organizatorami przedsięwzięcia były: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i WSEPiN w Kielcach. Konkurs zorganizowano w ramach programu "Kultura bezpieczeństwa" i polegał na rozwiązaniu 35 pytań testowych z centralnej bazy pytań. Reprezentanci ZSTIO zdobyli wyróżnienia oraz otrzymali dyplomy. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Udział w konkursie był jednym z punktów programu realizowanego przez ZSTiO "Kultura bezpieczeństwa", którego szkolnymi koordynatorami są: Katarzyna Rogowicz-Plisak, Małgorzata Krzysztofik-Starościak i Michał Majewski.

20 lutego 2019 roku szkolna grupa wolontariatu zorganizowała kiermasz charytatywny na rzecz Hospicjum w Busku- Zdroju. Inicjatywę podjęli głównie uczniowie z klasy II TG/K i I T H, którzy przynieśli ciasta, sałatki i owoce. Zdrowe smakołyki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów i pracowników. Społeczność szkolna degustowała pyszne przekąski i uiszczała dobrowolne wpłaty na rzecz chorych i cierpiących. W efekcie udało się zebrać około 240 złotych.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację kiermaszu lub w inny sposób wspomogli ten szczytny cel!

Konkurs języków obcych-7Konkurs języków obcych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju odbył się 7 lutego o godzinie 12 w sali 218. Wzięli w nim udział uczniowie klas: I T A, I T L, II T G/K oraz IV T G/K. Organizatorami były nauczycielki języków obcych, panie: Ewa Charczuk, Iwona Makowska, Agnieszka Partyka i Agnieszka Sajdłowska. Rywalizacja językowa składała się z trzech konkurencji, które miały na celu pobudzenie kreatywności  i wyobraźni podczas produkcji trzyminutowej sesji nagraniowej o szkole, przygotowanie umiejętnej autoprezentacji w języku obcym oraz sprawdzenie wyuczonej wiedzy za pomocą narzędzi nowoczesnej technologii.
Pierwszą z konkurencji konkursowych stanowił filmik na temat ZSTiO. Okazał się on nie lada wyzwaniem nie tylko dla uczniów startujących w konkursie, ale również dla ich rówieśników i nauczycieli. Uczestnicy konkursu nagrywali otoczenie i wnętrze szkoły, badali relacje uczeń -nauczyciel i nauczyciel - uczeń oraz testowali odporność na stres – własną i osób, z którymi przeprowadzone zostały wywiady w języku angielskim.
Drugą konkurencję stanowiły autoprezentacje uczestników. Każda z nich była przygotowana i przedstawiona w inny sposób, natomiast wszystkie prezentowane z dozą humoru, zaangażowaniem i charakterystycznym przejęciem przemawiających.
Trzecie zadanie wymagało nauczenia się 30 wyrażeń. Sprawdzenie, w jakim stopniu udało się rywalizującym w konkursie zapamiętać podane zwroty, odbyło się za pomocą narzędzia do tworzenia i przeprowadzania testów online Kahoot. Tu walka była najbardziej wyrównana, a ilość przyznanych punktów porównywalna.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!